PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 139 | 39--55
Tytuł artykułu

Spory wokół pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy - problemy identyfikacji i pomiaru

Warianty tytułu
Disputes over the Notion of Informative Society and Knowledge-Based Economy - Topics of Identification and Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawione zostały wybrane problemy identyfikacji pojęć społeczeństwo informacyjne oraz gospodarka oparta na wiedzy. Omówiono również określone problemy kwantyfikacji poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents chosen topics of the identification of the notion "informative society and knowledge-based economy". The author also discusses the quantification of the development level of informative society and knowledge-based economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bangemann M., Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej, Bruksela 1994, http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html [9.02.2010].
 • Breński W., Oleksiak A., Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • Bylicki A., Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, KBN, Warszawa 2003.
 • Casey M., Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2001.
 • Dobrowolska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2009.
 • e-Polska - Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Połsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Łączności, Warszawa 2001.
 • Fazlagić A., Społeczeństwo wiedzy, "Problemy Jakości" 2000, nr 4.
 • Gielewska I., Sikora D., Społeczeństwo informacyjne a globalizacja, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/18/28.pdf [15.02.2010].
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Gołka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000
 • Kleer J., Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW - wyzwanie dla Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Kotyński J., Europejska przestrzeń gospodarcza oparta na wiedzy - od Lizbony do Warszawy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w., red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2001.
 • Kluszczyński R., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkułtura. Sztuka mediów, Kraków 2002.
 • Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Kulpińska J., Od społeczeństwa post-industrialnego do społeczeństwa informacyjnego - koncepcje i dyskusje, [w:] L. Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 2001, http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r2.pdf [16.03.2010].
 • Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2005.
 • Nowina-Konopka M., Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] M. Witkowska, K. Cholawa-Sosnowska (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Papińska-Kacperek J., Nowa epoka - społeczeństwo informacyjne, [w:] M. Witkowska, K. Cholawa-Sosnowska (red.), Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Phillip R., Definicje społeczeństwa informacyjnego, http://www.spoleczenstwoinformacyjne.pl/artyku-ly/145.295.definicje-spoleczenstwa-informacyjnego.htm [11.02.2010].
 • Piech K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru współczesnej roli państwa, Wydawnictwo Instytutu Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Pizło W., Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej, Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 • Skrzypek E., Miejsce gospodarki opartej na wiedzy nowej gospodarce, [w:] C. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne: stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Społeczeństwo informacyjne - definicja, Microsoft, http://www.microsoft.com/poland/administracja/spoleczenstwo_info_wprow.mspx [29.05.2010].
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce - Wstęp do formułowania założeń polityki Państwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 1996, http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/dep/spo.html [29.05.2010].
 • Strojny M., Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 10.
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, http://www.ukie.gov.p1/WWW/serce.nsf/0/6A1F328341480FEAC1256F6A0038762F70pen [29.05.2010].
 • Zacher L., Społeczeństwo postinformacyjne w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości, [w:] L. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Zienkowski L., Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • http://www.si.lodzkie.pl/images/stories/SI2/Dokumenty/Kraj/13_nauka_nowoczesne_techn_si_20-7-2013.doc [29.05.2010].
 • http://whatis.techtarget.com/definition/0"sid9_gci213588,00.html - Information Society, [29.05.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.