PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 67 | 45--61
Tytuł artykułu

Ocena sytuacji osób w wieku 50 plus na śląskim rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of the Situation of People Aged 50+ in the Silesian Labor Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł zawiera ocenę i diagnozę sytuacji osób w wieku 50 plus na śląskim rynku pracy, z perspektywy pracowników, pracodawców oraz osób bezrobotnych. Wyniki badań posłużyły do opracowania wniosków i rekomendacji z zakresu prawa i gospodarki, zatrudnienia oraz polityki społecznej i wykluczenia społecznego, mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji tej grupy społecznej na rynku pracy. Artykuł jest wynikiem badań zrealizowanych w ramach projektu pt.: "Platforma wiedzy na temat starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej" [1]. Wyniki większości zrealizowanych badań zostały zebrane i opracowane w monografii pt.: "Starzenie się społeczeństwa Europy środkowej. Próba wskazania na determinanty i wyzwania [2].(abstrakt oryginalny)
EN
This publication contains the assessment and diagnosis of the situation of people aged 50 plus in the Silesian labor market from the perspective of workers, employers and the unemployed. The results were used to develop conclusions and recommendations in the field of law and economic, employment and social policy and social exclusion, to overcome the difficult situation of this social group in the labor market. This article is the result of research carried out in the framework of the project: "The platform of knowledge about the aging population of Central Europe" [1]. The results of most studies performed were compiled in a monograph: "The aging of the population of Central Europe. An attempt to identify determinants and challenges [2].(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Szerzej o projekcie na stronach internetowych www.ce-agieng.eu i www.ageingplatform.gig.eu
 • 2. Starzenie się społeczeństwa Europy Środkowej. Próba wskazania na determinanty i wyzwania, B Białeckiej, R. Marszowski (red.). Wyd. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2013.
 • 3. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2011. Wyd. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2013. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2012, wyd. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012.
 • 4. Biała Księga. Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur. Wyd. Komisja Europejska. Bruksela 2012.
 • 5. Szerzej zob. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, (red.) M. Boni Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Warszawa 2009. Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy. Wyd. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Wyd. Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009. Kiełkowska M. (red.): Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty demograficzne 1, Wyd. Instytut Obywatelski, Warszawa 2013. M. Noga, K. Stawicka: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, wyd. CeDeWu, Warszawa 2009. P. Szukalski: Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, wyd. UŁ, Łódź 2012. Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012. Wyd. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012. B. Szatr-Jaworska (red.): Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012. P. Szukalski (red.): To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań. Wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2008. P. Szukalski: Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Wyd. UŁ, Łódź 2012, P. Szukalski: Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014 - 2020). Wyd. Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2013. P. Szukalski: Zagrożenia praw osób starszych na rynku pracy, [w:] Stan postrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacja działań (red.) B. Szatr-Jaworska. Wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008. A. Szydlik-Leszczyńska, Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania, wyd. DIFIN, Warszawa 2012.
 • 6. Prognoza demograficzna dla Polski do 2035 roku z przedłużeniem do 2060 roku a starzenie się społeczeństwa. Wyd. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2010.
 • 7. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (red.) M. Boni. Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Warszawa 2009.
 • 8. Szerzej zob. I. Krysiak: Wyzwania współczesnego rynku pracy, [w:] Rynek pracy a osoby bezrobotne 50 plus. Bariery i szanse (red.) J. Tokarz. Wyd. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007. T. Schimanek: Zatrudnienie osób starszych, [w:] Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 9 z 2012 r.
 • 9. HBI Polska. Biznesowe bazy danych. Bisnode Polska Sp. z o.o.ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
 • 10. Netex Sterling Instytut Promocji Eksportu i Kooperacji Marek Kubalski. 03-580 Warszawa Zamiejska 18A.
 • 11. Otawa Group. Grupa doradcza. Otawa Group. Sp.j. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice.
 • 12. Dobór czynników wprowadzonych do badań ankietowych jest wynikiem analizy literaturowej. Patrz szerzej: Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 plus. Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008, s.42.
 • 13. Szerzej zob. Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy. Wyd. PBS DGA Sp. z o.o., Sopot 2010. Kompetencje jako klucz dla rozwoju Polski (red.) J. Górniak. Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012. Rynek pracy a osoby bezrobotne 50 plus. Bariery i szanse (red.) J. Tokarz. Wyd. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007. A. Stanaszek: Z nadzieją przeciw beznadziei - ruch piqueteros, jako przykład samostanowienia świata wykluczonych, Kultura i Społeczeństwonr 4 z 2008 r. S. Karwala: Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej. Wyd. WSB-NLU, Nowy Sącz 2007. Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008. Warszawa 2008, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009-2010. Wyd. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2010, T. Schimanek: Sytuacja osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób. Wyd. FISE, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.