PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 16 Pasażerski transport regionalny - współczesne wyzwania | 23--38
Tytuł artykułu

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym jako instrument regulacji zawodności rynku przewozów pasażerskich w regionie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Act of Collective Public Transport as an Instrument Passenger Market Failure in the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce rynkowej większość decyzji ekonomicznych podejmowana jest w sferze realnej rynku, a proces gospodarowania regulowany działaniem mechanizmu rynkowego. Nie jest on jednak jedynym składnikiem sfery regulacyjnej. W procesach tych uczestniczy także państwo. Główna funkcja państwa, reprezentowanego przez parlament, rząd i jego agendy (ministerstwa, urzędy itp.), ograniczać się powinna do regulacji mającej na celu ochronę interesów publicznych przed negatywnymi następstwami działania mechanizmu rynkowego1. Poprzez wprowadzanie przepisów prawnych,zmian w systemie podatkowym lub podjęcie innych przedsięwzięć regulacyjnych państwo dąży do usprawnienia procesów gospodarowania. Motywem regulacji ekonomicznej jest często nie tylko niedoskonałość mechanizmów rynkowych, lecz także presja grup interesu. Widzą one w regulacji ekonomicznej ochronę swoich interesów oraz możliwość zwiększenia poziomu swojego dobrobytu.(fragment tekstu)
EN
Included in this article an analysis of chosen paragraph of the Act of collective public transport, in terms of their impact on the reduction of market failures regional bus indicates that it does not add signifi cant, new quality. Small opportunities are expected by the public carriers "tidying up" the passenger transport market and to eliminate or even reduce existing on the negative phenomena. The advantage of the Act is to bring together in a single act principles of functioning, organization, management and fi nancing of passenger transport. Unfortunately, this applies mainly to road transport, and in fact the bus transport. Other types of service are the numerous references to other legislation Assessment presented in this article may be controversial. The lively discussions during the training on the Act, however, confi rms that it has many weaknesses. Therefore it seems appropriate to continue the work on this piece of legislation aimed at the revision and amendments to those provisions which may be a threat for the development of passenger transport market. At this point it is worth recalling the thesis formulated by R. Tomanek that the problems of transport locate primarily in the real activity, rather than regulatory. You should also remember that the development of transport in Poland is the largest, where was the lowest level of regulation.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, Communication from the Commission, COM (2001) 264.
 • Bąkowski W., Problem wartości usługi dla pasażera a kształtowanie przewozów regionalnych, "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 2.
 • Becker G.A., Theory of Competition among Pressure Groups for Political Infl uence, "Quarterly Journal of Economics" 1983, nr 3.
 • Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 12.05.2004, COM(2004) 374 final.
 • Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM(2011) 144.
 • Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu - Zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu - Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r., COM(2006) 314.
 • Ludwisiak P., Metodyka obliczania rekompensaty z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji regionalnej, "Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2011, nr 1-2.
 • Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Rada Unii Europejskiej, 26.06.2006, http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_pl.pdf (15.06.2011).
 • Rączka J., Dlaczego państwo reguluje rynki - pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Dz. Urz. WE 2007, L. 315 z 3.12.2007.
 • Stigler G., The Theory of Economic Regulation, "Bell Journal of Economics and Management Science", Spring 1971.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Tomanek R., Krytycznie o projekcie ustawy o organizowaniu i wspieraniu transportu publicznego, "Transport Miejski i Regionalny" 2007, nr 5.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13.
 • White Paper: European transport policy for 2010: time to decide, COM (2001) 370.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.