PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 10 | nr 139 | 263--276
Tytuł artykułu

Skuteczność programu wspierającego wrocławskie rodziny wielodzietne we wzmacnianiu rodzinnego kapitału społecznego

Autorzy
Warianty tytułu
The Effectiveness of the Programme Supporting Large Families from Wroclaw in Strengthening Family Social Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rodziny stanowią ważne źródło kapitału społecznego. Rodzinny kapitał społeczny tworzony jest poprzez więzi między rodzicami a dziećmi i wywiera znaczący wpływ na rozwój intelektualny dzieci. Jego jakość zależy od fizycznej obecności rodziców w domu i uwagi poświęconej dzieciom. Dzieciom z rodzin wielodzietnych rodzice z reguły poświęcają mniej uwagi i mają one mniej możliwości spędzania czasu aktywnie i rozwojowo. W artykule przedstawiono wrocławski program wspierający rodziny wielodzietne "dwa plus trzy i jeszcze więcej". Celem publikacji jest analiza efektywności programu w latach 2006-2009. Przeprowadzone badania wykazały wysoką efektywność programu we wspieraniu rodzin wielodzietnych i kształtowaniu relacji w tych rodzinach. (abstrakt oryginalny)
EN
Families are a very important source of social capital. Social capital within the family is created by relationships between parents and children and exert a strong influence on child's intellectual development. Its quality depends on physical presence of parents in the family and their attention given to their children. Children in large families have less parents attention and less opportunities to spend time actively and in the developmental way. The article presents the programme of supporting large families "dwa plus trzy i jeszcze więcej" (two plus three and even more), that is carried out in Wroclaw. The aim of the publication is to analyze the effectiveness of this programme between 2006 and 2009. Conducted surveys showed the high effectiveness of the programme in supporting large families and relationships among their members. (original abstract)
Rocznik
Tom
10
Numer
Strony
263--276
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Balcerzak-Paradowska B., Przemiany rodziny a więzi społeczne, [w:] S. Golinowska i in. (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze: Polska i inne kraje europejskie: zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 • Balcerzak-Paradowska B. (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, IPiSS, Warszawa 2009.
 • Biuletyn "Bliżej Rodziny" MOPS, Wrocław 2009.
 • Bryła P., Polska rodzina a polityka prorodzinna państwa, [w:] I. Celary, G. Polok (red.), Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2008.
 • Castiglione D., van Deth J.W., Wolleb G. (red.),The Handbook of Social Capital, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Coleman J.S., Social capital in the creation of human capital, "The American Journal of Sociology" 1988, No. 94.
 • Eurobarometr, Social Capital, Special Eurobarometer 223/Wave 62.2- TNS Opinion & Social, European Commission 2005, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_223_en.pdf [14.07.2010].
 • Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Fukuyama F., Social capital, civil society and development, "Third World Quarterly" 2001, Vol. 22, No. 1.
 • Gabryszak R., Magierek D., Wprowadzenie do polityki społecznej, Difin, Warszawa 2009.
 • Golinowska S., Więzi społeczne i kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej, [w:] S. Golinowska i in. (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze: Polska i inne kraje europejskie: zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 • Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2009.
 • Grootaert i in. (red.), Measuring Social Capital. An Integrated Questionnaire, The World Bank, Washington D.C. 2004.
 • Guzik B., Podstawowe modele DE A w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wyd. UE, Poznań 2009.
 • Jordan B., Social Capital and Welfare Policy, [w:] D. Castiqlione, Jan W. van Deth, G. Wolleb (red.), The Handbook of Social Capital, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Łopaciuk-Gonczaryk B., Więzi społeczne, zaufanie i kapitał społeczny, [w:] S. Golinowska i in. (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze: Polska i inne kraje europejskie: zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 • Moroń D., Kapitał społeczny - próba definicji, [w:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • OECD-ONS, Social Capital in the European Values Study Surveys, T. van Schaik, Country Paper prepared for the OECD-ONS International Conference on Social Capital Measurement London September 25-27, 2002, The Netherlands.
 • Rymsza A., Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 • Scheel H., EMS: Efficiency Measurement System User's Manual, 2000, wersja 1.3 z 15.08.2000.
 • Siany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOHOS, Kraków 2002.
 • Sztaudynger J.J., Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, [w:] B. Fiedor, Z. Hocku- ba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, PTE, Warszawa 2009.
 • Theiss M., Czy kapitał społeczny może być kategorią polityki społecznej?, [w:] L. Frąckiewicz, A. Rączaszek (red.), Kapitał społeczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Theiss M., Krewni - znajomi - obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Uchwała nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych "dwa plus trzy i jeszcze więcej".
 • Więzi rodzinne, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.