PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6, CD 2 | 542--553
Tytuł artykułu

Ryzyko powstania wypadku w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przewóz i dystrybucja towarów niebezpiecznych, takich jak: produkty ropy naftowej, chlor, środki ochrony roślin, materiały radioaktywne, chemiczne i petrochemiczne, bezpośrednio wiąże się z możliwością wystąpienia wypadków powodujących pożary, wybuchy lub skażenia toksyczne. Wzrost liczby wypadków w transporcie towarów niebezpiecznych notowany jest w całym świecie. Ich negatywne oddziaływanie na ludzi i środowisko powinno wpływać na podniesienie świadomości przedstawicieli rządów, przemysłu i społeczeństwa. W opracowaniu przedstawiono podstawowe zasady zintegrowanego podejścia do ocen ryzyka związanego z transportem niebezpiecznych towarów/substancji, uwzględniając uwarunkowania wynikające z rodzaju i ilości przewożonych towarów/substancji niebezpiecznych, stanu istniejącej sieci dróg oraz zastosowanych rozwiązań technicznych i ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Transportation and distribution of dangerous goods such as: oil products, chlorine, chemicals for plant protection, radioactive and other chemical materials are directly related to the possibility of accidents causing fires, explosions or toxic contamination. The increase in the number of accidents in the transport of dangerous goods is traded around the world. Their negative impact on people and the environment should affect raise the awareness of governments, industry and society. The article presents the basic principles of an integrated approach to risk assessments associated with the transport of dangerous goods / substances, taking into account circumstances arising from the nature and amount of transported goods / dangerous substances, condition of the existing road network and the applied technical and economical solutions (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
542--553
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Bąk J.: Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców, Wyd. IteE, Warszawa 2003
 • 2. Carroll P.S., Techniques for the use of driving exposure information in highway safety research, HSRI, University of Michigan. 1971
 • 3. Głowacka S., Purta E., Szwarczyński D.: Zagrożenie środowiska naturalnego w wyniku wybuchu cysterny z niebezpiecznymi towarami. Wyd. PK, czasopismo techniczne Mechanika z. 3-M/2005 Kraków 2005
 • 4. Goszczyńska M., Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, wyd. Żak, W-wa 1997
 • 5. Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Biblioteka problemów eksploatacji, Wyd. IteE, Poznań-Radom 2004
 • 6. Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R.: Towary niebezpieczne w transporcie drogowym. AdeR, Błoniemm, 2007.
 • 7. Hancyk B., Grzegorczyk K., Bucheor R., Transport Drogowy Materiałów Niebezpiecznych, Wyd. ADR s.c., Błonie 1999
 • 8. Jamroz K., Metoda Zarządzania Ryzykiem w Inżynierii Drogowej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011
 • 9. Kacprzak W., Praktyczne zastosowanie algorytmu oceny ryzyka w ocenie zagrożenia ludzi i środowiska w wyniku katastrofy transportowej z uwolnieniem substancji niebezpiecznej. Wyciąg z oceny oddziaływania atmosfery A-2. Zakład Polityki Ekologicznej Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa 2000
 • 10. Karmańska A., Ryzyko w rachunkowości. (red.). Warszawa: Difin, 2008
 • 11. Komenda Główna Policji - dane statystyczne z wypadków, www.policja.pl
 • 12. Krystka R., Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, tom 2, rozdz. 7. Jamroz K., A. Szymanek Integracja metod zarządzania ryzykiem w transporcie, WKŁ, Warszawa 2009
 • 13. Kuhlmann A., Einfuhrung in der Sicherheitwissenschaft, Verlag TUV Reinland, Koln 1981
 • 14. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, wyd. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, W-wa 2001
 • 15. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, wyd. PWE, Warszawa 2002
 • 16. Pusty T.: Przewóz towarów niebezpiecznych, Wyd. WKŁ, Warszawa 2005
 • 17. RAK J., Wstęp do oceny ryzyka zagrożenia ludzi i środowiska w wyniku kolizji środków transportowych, Politechnika Rzeszowska,III konferencja Naukowo-Techniczna "Błękitny San", Dubiecko 2006
 • 18. Ronki-Chmielowiec W., Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne W-wa 2002
 • 19. Starkowski D., Bienczak K., Zwierzycki W.: Samochodowy Transport Krajowy i Międzynarodowy, kompendium wiedzy praktycznej, Tom III, środowisko pracy kierowcy, Poznań 2007
 • 20. Thomas P. et al: SafetNet Project: Deliverable 2.1. State of the Art Report on Risk and Exposure Data. EU Sixth Framework Programme, 2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.