PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne | 141--150
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie powiązań rolnictwa z otoczeniem w latach 2004-2012

Warianty tytułu
Spatial Diversity of Combining Agriculture with the Environment in the Years 2004-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano zróżnicowanie przestrzenne powiązań rolnictwa z otoczeniem, analizując produkcję towarową i towarowość produkcji. Przedstawiono zmiany, jakie nastąpiły w wolumenie produkcji przeznaczanej na sprzedaż oraz udziale produkcji towarowej w produkcji globalnej rolnictwa. Stwierdzono, iż istnieje znaczne zróżnicowanie pod względem wytwarzanej produkcji towarowej między poszczególnymi województwami, co można uznać za naturalne, biorąc pod uwagę różnice warunków przyrodniczych. Z tego względu istnieją rejony predestynowane do określonego rodzaju i kierunku produkcji rolniczej, ze względu na cechy rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Uwzględniając zmiany sytuacji rolnictwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, można stwierdzić, iż następuje zróżnicowanie między województwami i wzrost towarowej produkcji rolniczej w rejonach, w których istnieją korzystne warunki do rozwoju rolnictwa. Największy przyrost produkcji towarowej stwierdzono w województwach mazowieckim, łódzkim i śląskim. Znaczny wzrost zanotowano także na Lubelszczyźnie.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the spatial diversity of linkages of agriculture with the environment by analyzing the production of goods and marketability of production. It shows the evolution of the production allocated to sales and the share of market output in global agriculture. Considerable diversification of commodity production among voivodeships has been noticed. Taking into account the changes in the situation of agriculture after Polish accession to the European Union it can be concluded that variation occurs between the voivodeships and the increase in commercial agricultural production in areas where there are favorable conditions for the development of agriculture. The largest increase in commodity production occurred in Mazowieckie, Łódź and Silesia Voivodeships.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Gołębiewska B., 2007, Regional diversification of agricultural activity of individual farms in Poland, [w:] Tradition and Innovation, GTK Szent Istvan University, Gödöllö, Węgry.
 • Gołębiewska B., 2010, Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem, SGGW, Warszawa.
 • Grzelak A., 2004, Związki gospodarstw rolnych z otoczeniem rynkowym w krajach UE - wnioski dla Polski, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 2, Poznań.
 • Grzelak A., 2008, Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990, Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Kania J., 2009, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich w jednoczącej się Europie, "Aura. Ochrona Środowiska", nr 1.
 • Krasowicz S., 2004, Czynniki ograniczające wykorzystanie potencjału rolnictwa Lubelszczyzny, Biuletyn Informacyjny nr 9, Lubelski Oddział PAN, www.pan-ol.lublin.pl/biul_9 [dostęp: 7.03.2014].
 • Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej, PAN IGiPZ, Warszawa.
 • Poczta W., Bartkowiak N., 2012, Regional differentiation of agriculture in Poland, J. Agribus. RuralDev., 1(23), s. 95-109.
 • Runowski H., 1990, Regionalne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej. Rozprawy naukowe i monografie, SGGW-AR, Warszawa.
 • Sikorska A. i in., 2009, Instrumenty oddziaływania państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce; rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury. Stan obecny i rekomendacje na przyszłość oraz propozycje nowych rozwiązań dotyczących tego obszaru dla systemu ubezpieczeń rolników. Ekspertyza dla MRiRW, Warszawa, www.bip.minrol.gov.pl/ [dostęp: 25.02.2014].
 • Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym, Warszawa 2012, Agrotec, PAN IGiPZ, http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ ANALIZY [dostęp: 3.03.2014].
 • Tomczak F., 2000, Doświadczenia światowe rozwoju rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. 1.
 • Wiatrak A.P., 1986, Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki rolnej w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Wiatrak A.P., 2005, Regionalny wymiar rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, SGGW, Warszawa.
 • Zegar J. (red.), 2003, Zróżnicowanie regionalne rolnictwa, GUS, NSR 2002, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.