PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 12(27) | z. 1 | 149--157
Tytuł artykułu

Płatności ONW a regionalne zróżnicowanie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The LFA Payments and Regional Differentiation of Farm Net Income in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badano zależność dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego od miejsca prowadzenia działalności oraz znaczenie płatności ONW w wyrównywaniu dochodowości gospodarstw rolnych zlokalizowanych w poszczególnych regionach FADN. Stwierdzono, że w okresie objętym badaniem istniał statystycznie istotny, ale słaby, związek między dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną z rodziny a lokalizacją gospodarstwa (regionem FADN). Płatności kompensacyjne nie zmniejszyły siły tej zależności. (abstrakt oryginalny)
EN
The relationship between the Farm Net Income and the location of agricultural activity as well as the importance of LFA payments in equalizing the profitability of farms located in different FADN regions were examined. It was found that during the survey period there was a statistically significant but weak relationship between the Farm Net Income per Family Workers Unit (FWU) and the location of farm (FADN region). The compensatory payments did not reduce the strength of this relationship. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
149--157
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Czapiewski K.Ł., Niewęgłowska G. [2006]: Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 roku. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • Dickel R. [2011]: Evaluation der Ausgleichszulage in Deutschland. [W:] Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Halbzeitbewertung von Programmen zur Entwicklung des Ländlichen Raums, Zusammenfassung des 49. AWI-Seminars am 20. Mai 2011. Akademie der Wissenschaften, Wiedeń.
 • Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. [2010]: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe. IERiGŻPIB, Warszawa.
 • Hovorka G. [2011]: Evaluation der Ausgleichszulage in Österreich. [W:] Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Halbzeitbewertung von Programmen zur Entwicklung des Ländlichen Raums, Zusammenfassung des 49. AWI-Seminarsam 20. Mai 2011. Akademie der Wissenschaften, Wiedeń.
 • Luszniewicz A., Słaby T. [2008]: Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Maddala G.S. [2008]: Ekonometria. PWN, Warszawa.
 • Podgórski J. [2010]: Statystyka dla studiów licencjackich. PWE, Warszawa.
 • Pułaska-Turyna B. [2011]: Statystyka dla ekonomistów. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. [2009]. Dz. U. nr 40, poz. 329, z późn. zm).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia. [1999]. Dz. Urz. UE L 160 z 26.6.1999, ss. 80-102, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.