PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | z. 5 | 168--173
Tytuł artykułu

Sytuacja i aspiracje kobiet na obszarach wiejskich

Warianty tytułu
Situation and Aspirations of Women in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było przedstawienie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, a także przybliżenie ich aspiracji edukacyjnych, zawodowych i społecznych. Wskazano zarówno negatywne, jak i pozytywne zjawiska, dotyczące sytuacji kobiet na wsi. Wśród najważniejszych aspiracji społecznych wskazano na: chęć bycia lokalnym autorytetem, dążenie do udziału w strukturach samorządu terytorialnego, a także zdobycie uznania w społeczności lokalnej. Aspiracje edukacyjne związane były głównie z chęcią zdobycia wykształcenia wyższego. Wśród aspiracji zawodowych prawie połowa respondentek deklarowała odejście od działalności rolniczej, a jedynie 25% zdecydowana była na inicjowanie i rozwijanie działalności rolniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to describe the situation of women in rural areas, as well as bringing their educational, professional and social aspirations. The article indicates both negative and positive developments regarding the situation of women in rural areas. Among the most important social aspirations pointed to: the desire to be a local authority, participation in the structures of local government, as well as recognition in the local community. Educational aspirations were associated primarily with the desire to acquire higher education. Among the professional aspirations, nearly half of the respondents stated that they would move away from agriculture, and only 25% was determined for the initiation and development of agricultural activities. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
168--173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Debusscher P. 2013: Mainstreming gender in European Commision development Policy: Conservative Europeanness? Women`s Studies International Forum, vol. 34, issue 1, s. 39.
 • Fedyszek-Radziejowska B. 2012: Społeczność wiejska: ewolucyjne zmiany, zrównoważony rozwój, [W:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Wyd. SCHOLAR, Warszawa, s. 103.
 • Firlit-Fesnak G., Magnuszewska-Otulak G. 2007: Dyskryminacja a równouprawnienie; zadania dla polityki społeczne, [W:] G. Firlik-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa, s. 263.
 • Gajowiak M. 2012: Kapitał społeczny w świetle literatury, [W:] E. Skawińska (red.), Kapitał społeczny w rozwoju regionu. PWN, Warszawa, s. 17.
 • Poczta W. 2012: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [W:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Wyd. SCHOLAR, Warszawa, s. 98.
 • Przygodzka R. 2012: Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec ludności wiejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 3, s. 334.
 • Równouprawnienie płci? Raport. 2013: Komunikat z badań BS/31/2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Samozatrudnienie w Polsce 2007-2011. 2012. Raport Sedlak&Sedlak.
 • Sawicka J., Rykowska J. 2012: Aktywność zawodowa kobiet wiejskich - perspektywa europejskiej polityki równości szans, Zesz. Nauk. SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 8 (57), Wyd. SGGW, Warszawa, s. 409.
 • Skawińska E. 2012: Funkcje kapitału społecznego i ocena ich realizacji, [W:] E. Skawińska (red.), Kapitał społeczny w rozwoju regionu, PWN, Warszawa.
 • Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania. 2012: Raport końcowy przeprowadzony przez Focus Group, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Wilkin J. 2012: Polska wieś 2012 - główne tendencje, zjawiska i problemy. Synteza raportu, [W:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wyd. SCHOLAR, Warszawa, s. 9.
 • www.rynekpracy.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.