PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | z. 5 | 241--248
Tytuł artykułu

Procesy inkluzji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce

Warianty tytułu
Processes of Social Inclusion in Rural Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono zakresy definicyjne pojęcia "inkluzja społeczna". Omówiono najważniejsze rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie inkluzji społecznej w Polsce. Przeanalizowano formy inkluzji społecznej realizowane na obszarach wiejskich w Polsce. Wspieranie zdolności adaptacyjnych pracowników, zapewnienie elastyczności rynków pracy oraz budowanie kapitału społecznego przez edukację, to główne założenia współczesnej aktywnej polityki rynku pracy w Polsce. Polityka ta realizowana jest w ramach funduszu pracy, przy jednoczesnym wsparciu programów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a range of definition of terms social inclusion and social economy. Most important legal and organizational solutions in the field of social inclusion in Poland. We analyzed the forms of social inclusion implemented in rural areas in Poland: Labour Fund, Operational Programme for Civic Initiatives (PO FIO), Operational Programme Human Capital (OP HC). Supporting the adaptability of workers and provide the flexibility of labor markets and social capital through education, the main assumptions of modern active labor market policy in Poland. This policy is implemented in the operating fund, while the support of a number of EU programs. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
241--248
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Broda-Wysocki P. 2012: Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, Warszawa, IPiSS, s. 178.
 • Faliszek, K. 2005: Ekskluzja i inkluzja - dwie strony tego samego problemu? [W:] J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania, kierunki działań, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 48.
 • Kazimierczak T., Rymsza M. 2007: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna., Instytut Spraw Publicznych, s. 11.
 • Klimek P., Piekutowski J., Sobolewski A. 2009: Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, s. 6.
 • Niesporek A., Wódz K. 2003: Grupy zmarginalizowane, przedsiębiorczość społeczna,praca socjalna - strategie rozwoju społeczności lokalnych, [W:] W stronę aktywnej polityki społecznej, T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Warszawa, ISP, s. 127.
 • Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2009, 2010 i 2011 roku, MPiPS, Departament Rynku Pracy.
 • Szatur-Jaworska B. 2005: Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecznej wobec ludzi starych, [W:] J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania, kierunki działań, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 5.
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997, nr 123 poz. 776.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 • Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143 z późn. zm.
 • www.funduszesoleckie.eu, dostęp 03.03.20113.
 • www.mokoszyn.pl/?id=przedsiebiorcza-mlodziez-ambasadorem-rozwoju-ekonomii, dostęp 03.03.2013 r.
 • www.zgwrp.pl/funduszedlawsi/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=35, dostęp 03.03.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.