PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 11 (145) | 5--9
Tytuł artykułu

Rola parlamentów krajowych w Unii Europejskiej w świetle projektu konstytucji dla Europy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W projekcie konstytucji UE zagadnienia związane z udziałem parlamentów krajowych w sprawach Unii Europejskiej zostały uregulowane przede wszystkim w specjalnym protokole. Jak wynika z treści preambuły projektu tego protokołu, jego celem jest zachęcenie parlamentów narodowych do aktywnego udziału w przedsięwzięciach Unii europejskiej, a także zwiększenie możliwości wyrażania ich punktu widzenia w kwestiach, które mogą stanowić dla ich szczególny przedmiot zainteresowania. W związku z powyższym, protokół koncentruje się na dwóch zagadnieniach, a to kwestii właściwego informowania parlamentów narodowych o sprawach rozpatrywanych na forum unijnym oraz współpracy między Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi, a także między samymi parlamentami narodowymi. Istotne znaczenie dla określenia roli parlamentów krajowych w nowej architekturze europejskiej posiadają również przepisy projektu traktatu dotyczące zasady pomocniczości, w tym protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
5--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Laeken Declaration on the Future of the European Union, Annex I to the Presidency Conclusions in Laeken, 14 and 15 December 2001
 • Traktaty Europejskie, oprac. E. Wojtaszek-Mik, C. Mik, Zakamycze 2000
 • Traktat z Nicei. Wnioski dla Polski, red. J. Barcz, R. Kuźniar, H. Machińska, M. Popowski, Warszawa 2001
 • E. Popławska, Formy współpracy parlamentów w Unii Europejskiej [w:] Parlamenty a integracja europejska, red. M. Kruk, E. Popławska, Warszawa 2002
 • J. Jaskiernia, Wielka Komisja Europejska w parlamencie państwa członkowskiego UE i jej znaczenie w procesie tworzenia prawa, "Przegląd Legislacyjny" 2003, nr 4
 • J. Barcz, Parlament polski w procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych. Wnioski de lege ferenda, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2002, nr 3
 • J. Barcz, Regulacje związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. (tzw. regulacje okołoakcesyjne), [w:] Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i.jego skutki, pod red. S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź, Zakamycze 2003
 • R. Grzeszczak, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na Sejm i Senat RP [w:] Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i.jego skutki, pod red. S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź, Zakamycze 2003
 • P.P. Craig, 'Competence: Clarity, Conferral, Containment and Consideration', referat wygłoszony na konferencji European Group of Public Law, maszynopis 2003
 • S. Weatherill, 'Competence', in B. de Witte (ed.), Ten Reflections on the Constitutional Treaty for Europe (EUI, Florence, 2003)
 • E. Piontek, Konstytucjonalizacja traktatowa Unii Europejskiej (w:) Szkice z prawa Unii Europejskiej, t. I, Prawo instytucjonalne, pod red. E. Piontka, A. Zawidzkiej, Zakamycze 2003
 • J. Barcz, C. Mik, A. Nowak-Far, Projekt Traktatu konstytucyjnego. Wyzwania dla Polski. Warszawa 2003, maszynopis
 • A Verges Bausili, 'Rethinking the Methods of Dividing and Exercising Powers in the EU: Reforming Subsidiarity and National Parliaments' Jean Monnet Working Paper 9/02, 2002
 • E. Popławska, Zasada subsydiarności w Traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Warszawa 2000
 • J. Jaskiernia, Parlament polski a Parlament Europejski u progu integracji z Unią Europejską, w: Parlamenty a integracja europejska, red. M. Kruk, E. Popławska, Warszawa 2002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.