PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6, CD 2 | 769--776
Tytuł artykułu

Zagrożenia systemów zaopatrzenia w wodę na przykładzie Gdyni

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowią element infrastruktury krytycznej. Przepisy krajowe regulują kwestie zaopatrzenia w wodę, nakładając szereg obowiązków na dostawców. Dzięki prawidłowej identyfikacji zagrożeń dla systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, można podjąć odpowiednie działania w celu zminimalizowania ich skutków a tym samym obniżyć ryzyko w zakłóceniach dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
Systems of collective water supply are part of the critical infrastructure. National regulations govern water supply, imposing a number of obligations on suppliers. With proper identification of threats to the system of collective water supply, you can take appropriate action to minimize their effects and thereby reduce the risk of disruption of supply. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
769--776
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • PEWIK sp. z o.o. Gdynia
Bibliografia
 • 1. Biedgunis St., Bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania układów wodociągowych, SGSP, Warszawa 2004
 • 2. Denczew S., "Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych", Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2004
 • 3. Denczew S., "Zarządzanie systemem zaopatrzenia w wodę jako elementem infrastruktury krytycznej", Ochrona środowiska 4/2005
 • 4. Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego.Podejście systemowe, Bel Studio, Warszawa 2008
 • 5. Karwacka K., Forum Bezpieczeństwa, Gdynia 2013.
 • 6. Rakoczy B., Wybrane problemy prawa wodnego, Warszawa 2013, s. 18.
 • 7. Tchórzewska - Cieślak B., Zarządzanie ryzykiem w ramach planów bezpieczeństwa wody, Ochrona Środowiska, Nr 4/2009, vol. 31, s. 57.
 • 8. Tchórzewska - Cieślak B., Pietrucha - Urbanik K., Eksploatacja SZZW w aspekcie przyna-leżności do infrastruktury krytycznej, Journal of KONBiN 1/25) 2013, s.166.
 • 9. Skomra W., Zarządzanie kryzysowe- praktyczny poradnik po nowelizacji ustawy, Presscom, Wrocław 2010
 • 10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747).
 • 11. Ustawa o chronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997r. Dz. U. 1997 Nr 114 poz.740
 • 12. Rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie planów ochrony z dn. 30 kwietnia 2010 Dz.U.Nr 83 poz. 542,
 • 13. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.)
 • 14. Prawo ochrony środowiska : ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
 • 15. Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Gdyni http://www.gdynia.pl/urzad/wydzialy/info/4064_29424.html
 • 16. Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Wejherowa http://www.wejherowo.pl/zarzadzaniekryzysowe/planzarzadzaniakryzysowegomiastawejherowa.html
 • 17. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, załącznik nr 2, RCB, 2013 r..
 • 18. M.P. 2001 nr 47 poz. 782 2001.03.30.
 • 19. Materiały wewnętrzne Przedsiębiorstwa PEWIK sp. z o.o.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.