PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6, CD 2 | 777--784
Tytuł artykułu

Powiązanie strategii Portu Gdynia z dokumentami strategicznymi na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i miejskim

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano na istotne powiązania między założeniami określonymi w Strategii rozwoju Portu Gdynia, a kluczowymi dokumentami odnoszącymi się do portów morskich oraz rynku transportowego. Dokonano analizy głównych dokumentów o randze europejskiej, krajowej, regionalnej i miejskiej. Wsparcie Strategii rozwoju Portu Gdynia przez zapisy zawarte w przeanalizowanych w artykule dokumentach jest konieczne dla sprawnego realizowania inwestycji infrastrukturalnych i wprowadzania zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Portu Gdynia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article pointed out the important links between principles set out in the Strategy of the Port of Gdynia and key documents relating to seaports and transport market. The article analyzed the main documents at european, regional and municipal level. Support the Strategy of the Port of Gdynia by the provisions contained in analyzed documents is necessary for the efficient execution of infrastructure investments and changes organizational in the Port of Gdynia. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
777--784
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Grzelakowski A., Matczak M., Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.
 • 2. Kaszuba A., Wybrane aspekty wzajemnego oddziaływania otoczenia i portu morskiego, [w]: Współczesne problemy rozwoju lądowo - morskich systemów transportowych, pod red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013.
 • 3. Komisja Europejska, Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela 2011 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF
 • 4. Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europa 2020, Bruksela 2010http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
 • 5. Komisja Europejska, Komunikat Komisji Porty motor wzrostu, Bruksela 2013,http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm
 • 6. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Bruksela 2012, http://www.europedirectszczecin.eu/attachments/article/18/Komunikat%20dot.%20strategii%20UE%20dla%20regionu%20Morza%20Bałtyckiego.pdf
 • 7. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku, Warszawa 2013 http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/ocena_program_porty_2020/px_program_rozwoju_portow_morskich___zalacznik_do_siwz.pdf
 • 8. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa 2013, https://www.transport.gov.pl/files/0/1795904/130122SRTnaRM.pdf
 • 9. Ministerstwo Infrastruktury, Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Warszawa 2009, http://www.transport.gov.pl/files/0/1794063/Zalozeniapolitykimorskiejrpdo2020roku.pdf
 • 10. Rada Ministrów, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf
 • 11. Rada Ministrów, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2012, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Documents/KPZK_2030_PL_small_po_reasumpcji_new.pdf
 • 12. Sejmik Województwa Pomorskiego, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk 2012, http://www.pomorskie.eu/res/strategia2020/pomorskie_srwp2020.pdf
 • 13. Strategia Rozwoju Gdyni 2003-2013, Gdynia 2003
 • 14. Uchwała nr 292/2007 Rady Ministrów, Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Warszawa 2007, http://bip.msp.gov.pl/download/1/3105/strategia_rozwoju_portow_morskich_do_2015_roku.pdf
 • 15. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, tekst jednolity http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970090044
 • 16. Zarząd Województwa Pomorskiego, Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze, Gdańsk 2013 http://www.pomorskie.eu/res/BIP/UMWP/zarzad/uchwaly/13/sie/tue_aug_20_14_44_38_cest_2013_951_attach_0.pdf
 • 17. Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z dnia 5 luty 2012, http://www.gdynia.pl/bip/zagospodarowanie/info/439_67320.html
 • 18. http://www.port.gdynia.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.