PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 50 | nr 2 | 239--250
Tytuł artykułu

Kwestia bezpieczeństwa energetycznego

Autorzy
Warianty tytułu
Energy Security Issue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces kształtowania bezpieczeństwa energetycznego państwa jest ciągły, a przy obecnym stanie zasobów surowców i nośników energii nie może być uznany za zakończony. Bezpieczeństwo energetyczne jest "dynamicznym procesem, w którym ważną rolę odgrywają trendy globalne i regionalne oraz określone działania z zakresu polityki energetycznej". Można stwierdzić, iż współcześnie mamy do czynienia z poszerzeniem zakresu przestrzennego (globalizacją) bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne zajmuje istotne miejsce w systemie bezpieczeństwa każdego państwa, ponieważ warunkuje wszelkie działania gospodarcze. Do najistotniejszych elementów oddziałujących na bezpieczeństwo energetyczne zaliczyć należy: wielkość zasobów znajdujących się na terenie danego kraju; stopień zróżnicowania źródeł zaopatrzenia; ich pochodzenie (krajowe lub zagraniczne); ilość zmagazynowanych rezerw; poziom rozwoju odnawialnych źródeł energii; forma własności przedsiębiorstw sektora energetycznego i systemu zaopatrzenia; stan systemu zaopatrzenia (moc przesyłowa, stan techniczny, niezawodność); poziom rozwoju środków transportu i infrastruktury drogowo-kolejowej; jakość nadzoru państwa nad całością procesu produkcji i dystrybucji energii; jakość planowania i wdrażania w życie decyzji rozwojowych i inwestycyjnych; możliwość finansowania nowych technologii; stabilność sytuacji zewnętrznej; stabilność sytuacji międzynarodowej. (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the concept of energy security which depends on the type of energy carrier. Energy security may be considered in political, economic, ecological, institutional and technical aspects. The author presents the issue of energy self-sufficiency of the state in terms of autonomy and integration, and the risk related to energy supplies. Moreover, the specificity of energy security of great agglomerations is investigated and - on the example of Poland - energy security bodies. (original abstract)
Rocznik
Tom
50
Numer
Strony
239--250
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego, w: K.M. Księżopolski, K. Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy, Warszawa 2012.
 • W. Bojarski, Bezpieczeństwo energetyczne, "Wokół Energetyki" z czerwca 2004 r.
 • A. Kozłowski, Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach energetycznych, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, "Zeszyt Problemowy" 2012, t. 70, nr 2
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz.U. nr 54, poz. 348, z późń. zm.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Międzynarodowa Agencja Energetyczna - International Energy Agency (IEA), www. http://www.iea.org
 • IEA, Word Energy Outlook 2007, Paris 2007.
 • http://www.csis.org (luty 2013 r.).
 • H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska z 2003 i początku 2004 roku. Publikacja nr 13, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, marzec 2004 r
 • P. Bożyk, Pojęcie i miary bezpieczeństwa energetycznego, w: P. Bożyk (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Warszawa 2013
 • T. Montowidlak, Wpływ regulacji unijnych na bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie 2020 roku, w: P. Bożyk (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Warszawa 2013
 • T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Kraków 2011, s. 33.
 • A. Giddens, Polityka zmiany klimatu, "Dziennik Gazeta Prawna" z 9 listopada 2009 r.
 • . K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe (praca zbiorowa), Warszawa 2012
 • M. Borgosz-Koczwara, Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii, "Energetyka" 2008, nr 3.
 • K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa 2013.
 • M. Kaliski, S. Nagy, S. Rychlicki, J. Siemek, A. Szurlej, Gaz ziemny w Polsce - wydobycie, zużycie i import do 2030 roku, "Górnictwo i Geologia" 2010, t. 5, z. 3
 • T. Prusek, Energetykę wreszcie prąd kopnął, "Gazeta Wyborcza" z 16 grudnia 2013 r.
 • K. Pronińska, Zmiany w sektorze paliwowo-energetycznym związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w: E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, Bydgoszcz-Warszawa 2004
 • K. Żmijewski, Energia suwerenności, "Znaki Nowych Czasów" 2005, nr 15.
 • P. Woźniak, Bezpieczeństwo dostaw gazu, "Rurociągi" 2006, nr 1(42)
 • P. Bożyk, Modele i scenariusze bezpieczeństwa energetycznego, w: P. Bożyk (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Warszawa 2013
 • W. Iskra, Ewolucja polskiego modelu bezpieczeństwa energetycznego, w: P. Bożyk (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Warszawa 2013
 • G. Bahgat, Oil Security at the Turn of the Century: Economic and Strategic Implications, "International Relations" 1999, t. 14, nr 6.
 • D. Johnson, EU-Russian Energy Linkes, w: D. Johnson, R. Robinson, Perspectives on EU-Russia Relations, London -New York 2005.
 • M. Duszczyk, Warszawie i okolicom grozi blackout, "Dziennik Gazeta Prawna", dodatek "Biznes i Energia" z 14 kwietnia 2011 r.
 • Urząd Regulacji Energetyki, http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Regulacji_Energetyki (15.08.2014).
 • A. Florini, Global Governance and Energy, w: C. Pascual, J. Elkind (red.), Energy Security. Economics, Politics Strategies and Implications, Washington D.C. 2010
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.