PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne | 253--261
Tytuł artykułu

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Development of Entrepreneurship in Rural Areas with the Support of the European Union Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy dokonano analizy pozarolniczej działalności gospodarczej rozwijanej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w gospodarstwach rolnych i w formie działalności mikroprzedsiębiorstw przy wsparciu finansowym ze środków wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Zaprezentowano stan wdrażania badanych działań oraz wybrane wyniki badań własnych, odnoszące się do charakterystyki beneficjentów korzystających z dotacji UE oraz kierunków rozwijanej działalności. Na tle kraju pozycja województwa małopolskiego pod względem wartości podpisanych umów oraz zrealizowanych płatności jest zróżnicowana w zależności od działania, jednak przeciętna wartość przyznanej dotacji w obu działaniach należy do najniższych w kraju. Przyznane dotacje w większym zakresie wspierają rozwój mikroprzedsiębiorstw niż działalności nierolniczej w gospodarstwach rolnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an analysis of the non-agricultural activity, which is developed in rural areas of the Malopolska Voivodeship with financial support from the selected measures of the Rural Development Programme for 2007-2013 (RDP 2007-2013) . The status of the implementation of the examined measures and selected results of research relating to the characteristics of the beneficiaries of EU grants and developed activities were presented. The analysis of the implementation status shows that the position of the Malopolska Voivodeship against the background of the country varies depending on the measure. Grants support the development of microenterprises to a greater extent rather than non-agricultural projects carried out in farms.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010-2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
  • Kłodziński M., Dywersyfikacja gospodarki ważnym celem polityki wiejskiej, [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, red. M. Drygas, K. Zawalińska, IRWiR PAN, Warszawa 2012.
  • Majewski R., Staniszewski J., Czyżewski B., Specyfika pozarolniczej działalności na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2012.
  • Musiał W., Dezagraryzacja polskiej wsi - problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, "Wieś i Rolnictwo" 2007, nr 3.
  • Pałka E., Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2010, nr 1.
  • Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  • Ślusarz G., Działalność gospodarcza w obszarach wiejskich w dobie globalizacji, [w:] Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich, red. A. Czudec, G. Ślusarz, Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie "Klub Integracji z Wiejską Europą", Rzeszów 2004.
  • Zgliczyński W., Rynek pracy na wsi, Studia BAS nr 4(24), 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.