PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne | 281--289
Tytuł artykułu

Ocena przebiegu i realizacji działań zawartych w I osi "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego" PROW 2007-2013

Warianty tytułu
Assessment of the Process and Implementation of Activities in the First Axis "Competitiveness Improvement of Agriculture and Forest Sector" Between 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono działania określone w I osi priorytetowej PROW 2007- -2013. Zawarto w niej jedenaście działań, a w 2010 r. dopisano do niej nowe działanie związane z klęskami żywiołowymi. Badania przeprowadzono pod kątem wykonania zadań w ujęciu ilościowym i rzeczowym oraz finansowym. Porównanie liczby zadań ujętych w programie w stosunku do liczby wydanych decyzji wykazało, że pod koniec 2013 r. pełne wykonanie zadań odnotowano w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych, startu młodych rolników i zwiększania wartości dodanej. Na 257,1 tys. złożonych wniosków Agencja wydała 186,2 tys. (72,2%) pozytywnych decyzji. Analiza programu pod względem finansowym wykazała, że przy rentach strukturalnych przekroczono planowane kwoty, w pozostałych przypadkach wypłaty środków wsparcia mogą być realizowane do końca 2015 r. W przeliczeniu na złote polskie środki funduszu europejskiego wyniosły 29,8 mld zł, zaś po stronie realizacji wydatkowano 15,8 mld zł (52,9%).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was presentation and analysis of activities undertaken in the first priority axis of RADP 2007-2013. In that axis there were undertaken eleven activities which were enriched in 2010with new activity about natural disasters. The research was conducted according to realized tasks in terms of qualities and material (finance). The comparison of tasks involved into the program to the number of issued decisions let observe towards the end of 2013 fully completed tasks about farms' modernization, the start of young farmers and the increase of added value. On the total amount of 257,1 thousand applications the Agency adopted 186,2 thousand positive decisions (72,2%). The financial analysis of the program indicated that the planned quota was exceeded in case of structural pensions, in other activities all payments may be realized until the end of 2015. The means of the European Fund were 29,8 billion PLN and during the realization 15,8 billion PLN was spent (52,9%).(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Mickiewicz A., 2011, Przebieg i realizacja działań w ramach I i II filara wspólnej polityki rolnej, ZUT, Szczecin.
  • Mickiewicz B., 2012, Zmiany w powierzchni użytków rolnych według danych powszechnych spisów rolnych z lat 2002 i 2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 14, z. 3, s. 260-267.
  • Oskam A., Meester G., Silvis H., 2010, EU Policy for Agriculture, Food and Rural Areas, Wageningen.
  • Polityka UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, 2008, Komisja Europejska, Bruksela.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2007, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
  • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.