PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 20--28
Tytuł artykułu

Mechanizm bankructwa wybranego przedsiębiorstwa spożywczego

Warianty tytułu
Mechanism of Bankruptcy of Selected Food Industry Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalny kryzys finansowy spowodował wzrost zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w wielu branżach i sektorach gospodarki, również w przemyśle spożywczym. Głównym celem artykułu było rozpoznanie mechanizmu bankructwa wybranego przedsiębiorstwa spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn tego zjawiska. Przedstawiono mechanizm i przykładową trajektorię bankructwa w sektorze spożywczym, wykorzystując metodę Argentiego. Wskazano najczęściej występujące przyczyny bankructwa przedsiębiorstw spożywczych, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wśród głównych przyczyn bankructwa w sektorze spożywczym ankietowani syndycy wskazywali następujące: wewnętrzne w sferze finansowej (utrata płynności finansowej) i operacyjnej (słabość zarządzania), przyczyny kapitałowe, a następnie rynkowe. Przedsiębiorstwa młode są w większym stopniu narażone na bankructwo. Głównym celem podmiotu w początkowej fazie funkcjonowania jest przetrwanie.(abstrakt oryginalny)
EN
In the period of global economic crises the threat of bankruptcy of enterprises of many sectors of economy has increased. The main purpose of this article was to point out a mechanism of bankruptcy in food industry, taking into account the main reasons for this phenomenon. The author concentrated on the mechanism and the trajectory of bankruptcy case based on Argenti's method. Moreover, the most frequently occurred reasons for bankruptcy of companies, both external and internal were presented. Taking into account trustees in bankruptcy opinions it is worth emphasizing that there were the following main reasons for bankruptcy in food sector: internal ones in the financial and operational area, namely lack of financial liquidity and weak management, then capital and last but not least market reasons.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Akta sądowe wybranych postępowań upadłościowych sektora agrobiznesu.
 • Argenti J., 1976, Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, McGraw Hill Book Co Ltd.
 • Czyżewski A., Grzelak A., 2011, Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 98, z. 3.
 • Firlej K., Bargieł A., Szymański M., 2014, Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce na przykładzie spółek z indeksu WIG-Spożywczy, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica (74)1.
 • Gołębiewski J., 2010, Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • Hadasik D., 1998, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • http://www.liderzyzmian.pl/spozywcza-fakty/badania-adaptacyjnosci/item/475-zdolno%C5%9B% C4%87-przetrwania-przedsi%C4%99biorstw-spo%C5%BCywczych (dostęp 10.06.2014).
 • Kitowski J., 2011, Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej metod oceny kondycji finansowej firmy (w świetle krajowej literatury przedmiotu), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158/2011, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kitowski J., 2012, Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_4_1_19.pdf (dostęp 25.07.2014).
 • Korol T., Prusak B., 2005, Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Mączyńska E., 2009, Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Portal Liderzy Zmian, Zdolność przetrwania przedsiębiorstw spożywczych, http://www.liderzyzmian.pl/spozywcza-fakty/badania-adaptacyjnosci/item/475-zdolno%C5%9B%C4%87-przetrwania-przedsi%C4%99biorstw-spo%C5%BCywczych (dostęp 10.06.2014).
 • Preisendorfer P., Voss T., Organizational morality of small firms: The effects of enterpreneurial age and human capital, "Organizational Studies" 1990, no. 11, s. 107-129.
 • Prusak B., 2011, Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Raport końcowy projektu nr 2011/01/B/HS4/00841 pt. Przyczyny bankructwa przedsiębiorstw w wybranych branżach przemysłu spożywczego, projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/B/HS4/00841.
 • Urban S., 2008, Wybrane zagadnienia z teorii konkurencji, Roczniki Naukowe SERiA, 2008, 10, z. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.