PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 57--65
Tytuł artykułu

Tendencje do zmian w nakładach na chemiczną ochronę rolnictwa w Polsce po roku 2004

Warianty tytułu
Trends in Changes of Expenditure on Chemical Plant Protection in Poland After 2004
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W procesie produkcji roślinnej duże znaczenie gospodarcze odgrywają chemiczne nakłady na ochronę roślin, takie jak: zużycie pestycydów, krotność zabiegów, wysokość kosztów faktycznych zabiegów ochrony. W pracy przeanalizowano kształtowanie się tych nakładów od 2004 r. za pomocą trendu i dynamiki. Badania wykazały, że sprzedaż środków ochrony roślin wykazuje tendencję wzrostową, a co za tym idzie, wzrasta zużycie pestycydów na 1 ha gruntów ornych. Zjawisko to może być niepokojące z uwagi na wprowadzenie systemu produkcji integrowanej, a także dla środowiska przyrodniczego. Sprzedaż środków ochrony roślin po przystąpieniu Polski do UE, wyrażona w masie s.a. (substancja aktywna), średniorocznie przyrastała o 766,4 t. W strukturze sprzedaży środków ochrony roślin dominują herbicydy zarówno importowane, jak i produkcji krajowej. Udział importu wahał się od 61,9 do 80%. Istotny i znaczny udział w strukturze sprzedaży mają fungicydy, których średnioroczne tempo wzrostu wynosiło 198 t.(abstrakt oryginalny)
EN
In the process of plant production an important role is played by the expenditure on chemical plant protection such as herbicides application, multiplicity of treatment, as well as the level of real costs of protective treatment. In the work, the mentioned expenditure formation since 2004 was analyzed on the basis of trends and dynamics. The research proved that the sale of plant protection chemicals is on the increase, which is connected with the increased usage of pesticides per 1 ha of arable land. This phenomenon can became the matter of concern because of the introduction of integrated production system, as well as it can pose a threat to the natural environment.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Golinowska M., 2002, Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski, Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, nr 433.
 • Golinowska M., Kruszyński M., Wiciak T., Rutkiewicz K., 2014, Zużycie środków ochrony roślin oraz koszty i opłacalność redukowania stanu zachwaszczenia w gospodarstwie indywidualnym w latach 2004-2013, w druku: "Progres in Plant Protection. Postępy w Ochronie Roślin", Vol. 54, z. 4, s. 37-43.
 • Jarecki W., Borecka-Jamro D., 2011, Sprzedaż środków ochrony roślin oraz kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i ziemniaków w Polsce w latach 2000-2009, Fragm. Agron., 28(4), s. 33-38.
 • Jurewicz J., Hanke W., Sobala W., Buczyńska A., 2004, Stosowane w Polsce środki ochrony roślin a ryzyko zaburzeń reprodukcji u osób pracujących w rolnictwie i w gospodarstwach ogrodniczych, "Medycyna Pracy", 55(3), s. 275-281.
 • Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017, 2012, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 12.
 • Luszniewicz A., 1986, Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa.
 • Matyjaszczyk E., 2011, Analiza zmian w ustawodawstwie z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności ludzi i środowiska, Rozprawy Naukowe IOR-PIB, z. 25.
 • Stobiecki S., 2006, Systemy gromadzenia danych o sprzedaży i zużyciu środków ochrony roślin w Polsce na tle wymogów UE. Stan obecny i perspektywy, "Progress in Plant Protection", Vol. 46, No. 1, s. 463-469.
 • Surowska M., Kołodziejczyk R., 2006, Zużycie środków ochrony roślin w Polsce, "Progress in Plant Protection", Vol. 46, No. 1, s. 470-483.
 • Środki produkcji w rolnictwie w 2011/2012 r., "Rynek Środków Produkcji", s. 19-21.
 • Zając K., 1974, Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa, s. 369-387.
 • Zalewski A., 2007, Ewolucja zużycia środków ochrony roślin w Polsce, Roczn. Nauk SERiA, t. 9, z. 1, s. 567-570.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.