PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 66--77
Tytuł artykułu

Potencjał agrobiomasy lokalnej podstawą rozwoju biogazowni na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Warianty tytułu
Local Agri-biomass Potential as a Basics of the Biogass Plants Development on the Example of West Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przyjęto dwa cele: pierwszym jest ocena potencjału biomasy rolniczej w województwie zachodniopomorskim, drugim - wskazanie kierunków rozwoju powiatów regionu, uwzględniając poszczególne źródła biomasy rolniczej. W artykule wzięto pod uwagę powiaty województwa zachodniopomorskiego. Do obliczeń wykorzystano dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Potencjał biomasy rolniczej oszacowano, uwzględniając: nadwyżki słomy i siana, nawozy naturalne, odpady z przemysłu rolno-spożywczego, plantacje roślin energetycznych oraz liście buraków cukrowych. Do wskazania kierunków rozwoju powiatów województwa wykorzystano analizę skupień. W badaniu wzięto pod uwagę cztery źródła biomasy rolniczej, które dominują w regionie: potencjał energetyczny zasobów siana w TJ/r, potencjał energetyczny nadwyżek słomy w TJ/r, potencjał energetyczny plantacji roślin przeznaczanych na cele energetyczne w TJ/r oraz potencjał energetyczny nawozów naturalnych w TJ/r. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż województwo zachodniopomorskie dysponuje potencjałem biomasy rolniczej kształtującym się na poziomie 16, 5 tys. TJ rocznie. Analiza skupień wykazała, że region powinien rozwijać się, wykorzystując potencjał plantacji wierzby, nadwyżek słomy oraz nawozów naturalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The research sets two aims. The first one is the assessment of the agricultural biomass potential in the West Pomeranian Voivodeship. The second one is to indicate the districts development directions based on various sources of agricultural biomass. The districts of West Pomeranian Voivodeship were taken into account in the article. Data acquired from The Public Agriculture Censuses of 2010 and the West Pomeranian Voivodeship Marshal's Office were used for the presented calculations. The agricultural biomass potential assessment was based upon: surplus of hay and straw, manure, agro-food industry wastes, willow plantations as well as sugar beet leaves. To indicate the voivodeship's districts development directions data clustering analysis was used. The research was conducted on four sources of agricultural biomass that dominate in the region: hay energy potential in TJ/yearly, surplus straw energy potential in TJ/yearly, energy potential of willow plantations allocated to energy production purposes in TJ/yearly and manure energy potential in TJ/yearly. The analysis shows that the West Pomeranian Voivodeship has the agricultural biomass potential shaping at the level of 16,5 thousand TJ yearly. Data clustering presents that the region should be further developed using willow plantations, straw surplus and manure potentials.(original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
  • Gradziuk P., 2003, Biopaliwa, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa.
  • Jasiulewicz M., 2010, Potencjał biomasy w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
  • Klugmann-Radziemska E., 2006, Odnawialne źródła energii - przykłady obliczeniowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
  • Kołodziej B., Matyka M., 2012, Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, Wydawnictwo PWRiL, Poznań.
  • Majewski E., Wojtkiewicz M., Zabrzewska W., 1983, Ćwiczenia z organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych - zbiór danych liczbowych, Wydawnictwo SGGW - AR, Warszawa.
  • Parysek J., Wojtasiewicz L., 1979, Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Tom LXIX, PWN, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.