PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 89--98
Tytuł artykułu

Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników

Warianty tytułu
Innovations in Agricultural Farms of Young Farmers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Materiał empiryczny stanowiły wyniki badań przeprowadzonych w 30 celowo wybranych gospodarstwach rolniczych w 2013 roku w powiecie ciechanowskim. Każde analizowane gospodarstwo prowadzone przez młodego rolnika wprowadziło co najmniej jedną innowację. W produkcji roślinnej 27,5% ogółu innowacji stanowiły innowacje związane z modernizacją maszyn rolniczych. Najczęściej innowacje w produkcji zwierzęcej dotyczyły modernizacji pomieszczeń gospodarczych; były związane z dostosowaniem do wymogów sanitarno-weterynaryjnych, dobrostanem, powiększeniem stada lub też chęcią usprawnienia i ułatwienia prac przy obsłudze zwierząt. Innowacje ogólnogospodarcze dotyczyły zakupu maszyn, urządzeń i ciągników. W 95% ankietowanych gospodarstw młodych rolników sfinansowano wiele nakładów inwestycyjnych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Cennym źródłem informacji z zakresu produkcji rolniczej są podmioty z otoczenia rolnictwa, w tym głównie ODR-y. Z usług doradztwa rolniczego przy wprowadzaniu innowacji skorzystało 85% ankietowanych. Z badań wynika, że w kursach i szkoleniach uczestniczyło 92% ankietowanych młodych rolników. Wielu rolników dostrzega, jak ważną rolę w transferze wiedzy, we wdrażaniu nowych rozwiązań odgrywa udział w szkoleniach organizowanych przez różne instytucje.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to reveal the factors determining the process of innovation implementation and the types of innovations implemented in farms. Any changes introduced on purpose in farms, which aimed to replace foregoing solutions by new ones, were acknowledged as innovations. The study was done with the use of a questionnaire among young farmers, residents of Ciechanów district. The empiric material was obtained on the grounds of the studies carried out on 30 purposely selected farms in 2013. Each analyzed farm run by a young farmer implemented at least one innovation. In crop production 27,5 % of the general innovations referred to machinery. The innovations in livestock production concerned the innovations in farm buildings, involving conformity to sanitary and veterinary requirements, animals' wellness, extending herds or willing to rationalize and facilitate work with animals. General innovations involved machinery and tractors purchases. 95% investigated farms belonging to young farmers financed their investments with the use of the European Union supporting funds.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Bojar W.L., Grzech M., 2010, Problems of management processes of modernization of domestic farm equipment in a view of available financial sources, "Journal of Central European Agriculture", vol. 11, s. 19.
 • Dudek M., 2008, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i rolników młodych, IERGiŻ, PIB, Warszawa.
 • http:www.fapa.org.pl, Wspieranie innowacyjności w ramach WPR: dotychczasowe doświadczenia i nowe propozycje legislacyjne, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa, czerwiec 2012 r.
 • Kałuża H., Rytel M., 2010, Innowacyjność w świetle studium przypadku gospodarstw rolniczych z gminy Mokobody, Roczniki Naukowe Seria, t. XII, z. 5, s. 68-69.
 • Lewczuk A., Bórawski P., 2006, Sylwetka zawodowa i społeczna właścicieli gospodarstw rozwojowych w rolnictwie północnej Polski, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 514, s. 207.
 • Maziarz Cz., 1977, Andragogika rolnicza, PWN, Warszawa.
 • Michałowski K., Wiśniewski E., 2008, Innowacyjne produkty rolnicze w rejonie północno-wschodniej Polski, [w:] M. Adamowicz, Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Okuniewski J., 1990, Wymiana pokoleń w rolnictwie - dylemat modernizacji, "Wieś i Rolnictwo", nr 4 (69), s. 74.
 • Rosner A., 1996, Zasoby ludnościowe województw gorzowskiego i zielonogórskiego oraz ich wykorzystanie, [w:] Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, IRWiR PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa.
 • www.ciechanow.powiat.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.