PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 99--107
Tytuł artykułu

Zmiany w rozmieszczeniu i specjalizacji regionalnej przemysłu spożywczego w układzie wojewódzkim

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in Arrangement and Regional Specialization of Food Industry in Voivodeship System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza zmian w rozmieszczeniu i specjalizacji regionalnej przemysłu spożywczego w polskich województwach. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2012. Analizy zmian w rozmieszczeniu dokonano w oparciu o zmiany struktury pracujących oraz zmiany struktury produkcji sprzedanej w przemyśle spożywczym w układzie regionalnym, natomiast zmiany specjalizacji zostały określone na podstawie wskaźnika specjalizacji Florence'a. Największy udział w zatrudnieniu oraz w produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego odnotowano w regionach mazowieckim i wielkopolskim, a także w śląskim, małopolskim, łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. W latach 2004-2012 wzrosło znaczenie w aktywizacji zasobów pracy regionu mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz małopolskiego. Województwo łódzkie umocniło swoją pozycję także w odniesieniu do udziału w krajowej wartości produkcji sprzedanej. Występowanie specjalizacji regionalnej w zakresie produkcji artykułów spożywczych odnotowano głównie w regionie podlaskim, lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Wymienione województwa w okresie analizy zwiększyły poziom specjalizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper examines and identifies the changes in arrangement and regional specialization of food industry in Polish voivodeships. An analysis was made basing upon employment structure changes as well as the change in food industry output in the regional system and the concentration changes were defined by an analysis of Florence specialization coefficient. Two voivodeships were characterized by the highest share in both employment and output of food industry: Mazovia, and Great Poland (Wielkopolska) and the following voivodeships were next: Silesia, Małopolska, Łódź and Kujawsko-Pomorskie. The following voivodeships are characterized by regional specialization within food production: Podlaskie, Lubelskie, Mazovia and Warmińsko-Mazurskie.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US we Wrocławiu, Wrocław.
 • Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Lublinie, Lublin.
 • Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego, 2006, 2009, 2010, 2014, US w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 • Biuletyn statystyczny województwa łódzkiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Łodzi, Łódź.
 • Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Krakowie, Kraków.
 • Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Warszawie, Warszawa.
 • Biuletyn statystyczny województwa opolskiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Opolu, Opole.
 • Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Białymstoku, Białystok.
 • Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego, 2006; 2009; 2010; 2013, US w Gdańsku, Gdańsk.
 • Biuletyn statystyczny województwa śląskiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Katowicach, Katowice.
 • Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Kielcach, Kielce.
 • Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Olsztynie, Olsztyn.
 • Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego, 2006, 2009, 2010, 2013, US w Poznaniu, Poznań.
 • Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2006, 2009, 2010, 2013, US w Szczecinie, Szczecin.
 • Godlewska-Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Typa M., 2013, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2013, CARiL, Warszawa, http://www.paiz.gov.pl/publikacje/wojewodztwa (15.02.2014).
 • Gwosdz K., Ciechowski M., Micek G., 2010, Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast, [w:] B. Domański, A. Noworól (red.), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Spraw Publicznych UJ, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Komor A., Matras-Bolibok A., Żelazko B., 2006, Klaster przemysłowy jako zjawisko przestrzenne w teorii i praktyce, [w:] E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Lösch A., 1961, Gospodarka przestrzenna, PWE, Warszawa.
 • Maier G., Tödtling F., 2006, Regional- und Stadtökonomik. Standorttheorie und Raumstruktur, Springer Wien, New York, Wiedeń.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. 2007, nr 251, poz. 1885.
 • Sobiecki R., 2007, Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa.
 • Staszczak D.E., 2008, Znaczenie regionalizacji i globalizacji dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, tom X, zeszyt 2, s. 246-250.
 • Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Thünen J.H., 1826, Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, Hamburg.
 • Weber A., 1909, Über den Standort der Industrien. I Teil, Reine Theorie des Standorts, Tübingen.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.