PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 108--116
Tytuł artykułu

Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2013 i w perspektywie 2014-2020

Warianty tytułu
Support for Ecological Farms in Poland in 2004-2013 and in the Perspective of 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przeanalizowanie form wsparcia polskiego rolnictwa ekologicznego w latach 2004-2013 i wskazanie możliwości subsydiowania wspomnianej działalności w perspektywie lat 2014-2020. W trakcie prowadzonych badań zwrócono także uwagę, iż należy zasygnalizować ewentualne zagrożenia dla dalszego rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce, wynikające ze zmiany założeń parametrów w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, m.in. dotyczące wielkości gospodarstwa, które decydują o udzieleniu pomocy finansowej lub jej odrzuceniu. W tym celu przeanalizowano liczne materiały informacyjne, przestudiowano również dostępną krajową i zagraniczną literaturę naukową oraz popularnonaukową poświęconą wsparciu rolnictwa ekologicznego w latach 2004-2020.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to analyse different methods of support of Polish ecological farming in 2004-2013 as well as to identify possibilities of the above mentioned support in the years 2014-2020. During the research attention was paid to the fact that it is necessary to stress potential risks for further development of the ecological farms in Poland. These risks are coming from changes in the Rural Development Programme and are related to the size of farms. This has significant influence on the acceptance or rejection of the financial support. To make a follow up on the subject, the author analysed a lot of information materials from other institutions. The study also covered the analysis of the available domestic and foreign scientific literature as well as the one related to the support of the ecological farming in 2004-2020.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bołtromiuk A., 2010, Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich: raport końcowy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Coraz mniej na rolnictwo z budżetu państwa, http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/coraz-mniej-na-rolnictwo-z-bu-dzetu-panstwa,48679.html (24.02.2014).
 • Jacobsson Ch., 2012, Sustainable Agriculture, Ecosystem Health and Sustainable Agriculture 1, Baltic University Press, Uppsala, Sweden.
 • Kociszewski K., 2010, The development of organic farming in Poland under the conditions of integration with the European Union?, http://www.ees.uni.opole.pl/volumes_2010_01.html (11.04.2014).
 • Kociszewski K., 2008, The perspectives of EU financial support for environment protection in Poland in the years 2007-2013, [w:] Current issues of sustainable development - transformation education and business, red. J. Platje, J. Słodczyk, D. Ramsey, Economic and Environmental Studies No 11/2008, Opole University.
 • Losz K., Co czeka rolników?, http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-polska-wies/64079, co-czeka-rolnikow.html?d=1 (2.01.2014).
 • Losz K., Ile pieniędzy dla rolników?, http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-polska-wies/65388,ile-pieniedzy-dla-rolni-kow.html (16.01.2014).
 • Nurzyńska I., Drygas M. (red.), 2011, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Padel S., Lampkin N., 2007, The Development of Governmental Support for Organic Farming in Europe, [w:] Organic Farming. An International History, red. W. Lockeretz, CAB International, Oxfordshire, MA, Cambridge, UK, s. 94-96.
 • Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013, 2007, opracowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 4 - Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, 2007, MRiRW, Warszawa.
 • Pohl A. (red.), 2009, Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Europie: Jak Europejskie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierają rolnictwo ekologiczne?, IFOAM EU GRUP, Pracując dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Europie, Bruksela.
 • Rozporządzenie MRiRW w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, Dz. U. z dnia 30.05.2010 nr 91, poz. 595 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, Dz. U. nr 174, poz. 1809 ze zm.
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania, Dz. U. nr 181, poz. 1878 ze zm.
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolno-środowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz. U. nr 34, poz. 200.
 • Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020, 2013, Opinie i Ekspertyzy OE-210, Biuro Analiz i Dokumentacji Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu RP, Warszawa.
 • Tyburski J., Żakowska-Biemans S., 2007, Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.