PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 117--129
Tytuł artykułu

Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE

Autorzy
Warianty tytułu
Trends of Changes of the Main Kinds of Animal Production in Poland in the Period of its Membership in the UE
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była analiza trendów zmian zachodzących w chowie krów mlecznych i trzody chlewnej w okresie członkostwa Polski w UE. W badaniach prowadzono analizę zmian: pogłowia i obsady zwierząt, struktury gospodarstw według skali chowu oraz wskaźników produkcji zwierzęcej. W latach 2000-2012 pogłowie krów mlecznych zmniejszało się w tempie średniorocznym o 42 tys. szt., z jednoczesnym wzrostem wydajności mlecznej krów o 2,2% rocznie. W tym czasie liczba gospodarstw utrzymujących krowy zmniejszyła się o 63%. Niekwestionowanym liderem w produkcji mleka jest województwo podlaskie. W chowie trzody chlewnej od 2007 roku obserwujemy odwrócenie wzrostowego trendu pogłowia tuczników. W konsekwencji procesu koncentracji i specjalizacji liczba gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w ciągu 12 lat zmniejszyła się aż o 70%, do poziomu 260 tys. W latach 2010-2012 największą obsadę świń (ponad 25 DJP/100 ha UR) miało województwo wielkopolskie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to analyze trends of changes in the milk and pigs production in the period of Polish membership in the EU. The study covering a period of 2000-2012, analysed the changes: population and stock density, the structure of farming scale and the indicators of livestock production, i.e. production of cow's milk and slaughter pigs. In the analyzed period the population of dairy cows decreased at an annualized rate of about 42 thousand heads, while there was an increase in milk yield of cows by 2.2 % per year. During this time, the number of holdings with cows decreased by 63%. The undisputed leader in the milk production is the Podlasie Voivodeship. Since 2007 a reversal of the upward trend of livestock fattening has been observed in pig production. Consequently the process of concentration and specialization, the number of holdings with pigs in 12 years decreased by 70% to 260 thousand farms in 2012 year. The largest number of pigs (over 25 LU/100 ha AL) in 2010-2012 was in the Wielkopolska Voivodeship.(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Bibliografia
 • Andreae B., 1974, Ekstensywnie organizować - intensywnie gospodarować, PWRiL, Warszawa.
 • ARiMR, 2013, Sprawozdanie z działalności ARiMR z 2012 rok, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/Sprawozdanie_ARiMR_2012.pdf (5.03.2014).
 • Bułkowska M., 2011, Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa, [w:] M. Wigier (red.), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), nr 26, Warszawa.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych, GUS Warszawa, 2000, 2002, 2005, 2007.
 • Czyżewski A. (red.), 2007, Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, AE, Poznań.
 • Czyżewski A., Kułyk P., 2013, Kwestia rolna w teorii wyboru publicznego, Rocz. Nauk. Ekon. Rol. i Rozwoju Obszarów Wiejskich, SGGW, Warszawa, t. 100, z. 3.
 • Feledyn-Szewczyk B., 2013, Wpływ sposobu użytkowania gruntów na różnorodność gatunkową flory segetalnej, Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy.
 • Fotyma M., Igras J., Kopiński J., Podyma W., 2010, Ocena zagrożeń nadmiarem azotu pochodzenia rolniczego w Polsce na tle innych krajów europejskich, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 20, s. 53-75.
 • Józwiak W., Mirkowska Z., 2011, Trendy w rolnictwie polskim (lata 1990-2009) i próba projekcji na 2013 rok, [w:] Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane, IERiGŻ-PIB (PW 2011- -2014), nr 21, Warszawa.
 • Kasztelan P., 2009, System regulacji produkcji mleka w Polsce, Rocz. Nauk Rol., Warszawa, ser. G, t. 96, z. 1, s. 52-59.
 • KOBiZE, 2013, Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2013, http://www.kobize.pl/materialy/Inwentaryzacje_krajowe/2013/NIR-2013-PL-v2.2.pdf (13.03.2014).
 • Kopiński J., 2013a, Produkcja zwierzęca i gospodarka nawozowa na obszarach specyficznych, [w:] M. Matyka (red.), Rolnictwo na obszarach specyficznych, PSR 2010, GUS, Warszawa.
 • Kopiński J., 2012, Realizacja celów środowiskowych i ekonomicznych w gospodarstwach o różnych kierunkach specjalizacji, "Problemy Inżynierii Rolniczej" , vol. 2(76), s. 37-45.
 • Kopiński J., 2009, Stan i prognozowane kierunki zmian pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce do roku 2020, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 17, Puławy, s. 149-159.
 • Kopiński J., 2013b, Stopień polaryzacji intensywności i efektywności produkcji rolniczej w Polsce w ostatnich 10 latach, Rocz. Nauk. SERiA, t. 15, z. 1, s. 97-103.
 • Kopiński J., Kuś J., 2011, Wpływ zmian organizacyjnych w rolnictwie na gospodarkę glebową materią organiczną, "Problemy Inżynierii Rolniczej", vol. 2(72), s. 47-54.
 • Kosiak K., 2013, Wpływ kwot mlecznych na sytuację w branży mlecznej w Polsce i w Estonii oraz przewidywany scenariusz po roku 2015, Rocz. Ekon. KPSW, nr 6, Bydgoszcz, s. 449-462.
 • Krupiński J., 2009, Przewidywane zmiany w produkcji zwierzęcej w Polsce do roku 2020, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 14, Puławy, s. 319-327.
 • Nosecka B. (red.), 2012, Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie, IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), nr 54, Warszawa.
 • Ocena średniookresowa PROW na lata 2007-2013, Raport końcowy, MRiRW, Warszawa 2010, t. II. Rocznik Statystyczny RP, 2003-2013, GUS, Warszawa.
 • Skorupski J. (red.), Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Roggenbuck A., 2012, Wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w Polsce w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego, Federacja Zielonych GAJA, Szczecin.
 • Sprawozdanie z działalności ARiMR z 2012 rok, ARiMR, Warszawa 2013, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/Sprawozdanie_ARiMR_2012.pdf (5.03.2014).
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2000-2012 r., 2000-2013, GUS, Warszawa.
 • Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance), MRiRW, Warszawa 2012.
 • Zegar J., 2013, Konkurencyjność celów ekologicznych i ekonomicznych w rolnictwie, IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), nr 93, Warszawa, s. 28-46.
 • Ziętara W., 2009, Tendencje zmian w produkcji mleka w Polsce, Rocz. Nauk Rol., Warszawa, ser. G, t. 96, z. 1, s. 27-35.
 • Ziętara W., Adamski M., Mirkowska Z., 2013, Rzeczywisty a optymalny okres użytkowania krów mlecznych, Rocz. Nauk. Ekon. Rol. i Rozwoju Obszarów Wiejskich, SGGW, Warszawa, t. 100, z. 3, s. 90-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.