PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 139--151
Tytuł artykułu

Rolnictwo dolnośląskie 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Lower Silesian Agriculture After 10 Years Since the Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie przemian w rolnictwie dolnośląskim po przyjęciu WPR. Źródłem materiałów była statystyka powszechna oraz informacje ARIMR. W pracy wykorzystano metodę analizy porównawczej. Po 2002 roku liczba gospodarstw zmniejszyła się o 30%. Dotyczy to gospodarstw najmniejszych. Jednocześnie następuje proces koncentracji gruntów rolnych w gospodarstwach dużych, o powierzchni powyżej 50 ha i 100 ha. Zasoby gospodarstw rolnych przesunęły się w stronę produkcji roślinnej, głównie zbóż i rzepaku, co uwidoczniło się w strukturze produkcji globalnej. Środki finansowe uzyskane w ramach WPR zapoczątkowały procesy modernizacyjne w gospodarstwach.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the identification of changes in Lower Silesian agriculture after the adaptation of CAP. The source of materials were public statistics and information of Agency of Restructuring and Modernizing of Agriculture. The study used the comparative method of analysis. After 2002, the number of farms decreased by 30%. This applies to the smallest farms. At the same time a process of concentration of land in large farms with an area of over 50 ha. and 100 ha. was noted. Resources of farms have shifted towards crop production, mainly cereals and oil seed rape, as it was seen in the structure of output. The funds gained within the CAP initiated the modernization processes in farms.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Berbeka T., 2012, Przemiany obszarowe gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku w latach 1996-2010, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 1,Warszawa-Poznań-Białystok, s. 20-33.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych województwa dolnośląskiego 2012, PSR 2010, Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 • Golinowska M., 2013, Rozwój rolnictwa ekologicznego, UP we Wrocławiu, Wrocław.
 • Hardt Ł., 2007, Implikacje reformy WPR dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, INE PAN w Warszawie, na zlecenie KIE, Warszawa.
 • Hasiński W., 2013, Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31, Wrocław.
 • Kozera M., 2011, Regionalne wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., T 98, s. 118-125.
 • Kutkowska B., 2010, Skala i formy oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej wspierających rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku, [w:] Rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku, red. B. Kutkowska, IRWiR PAN, Warszawa, s. 39-70.
 • Kutkowska B., Antosz I., 2012, Szanse i zagrożenia grup producentów rolnych, "Wieś i Rolnictwo", nr 4 (157), s. 91-111.
 • Kutkowska B., Hasiński W., 2013, Significance of CAP (Common Agricultural Policy) instruments in intraregional diversification of rural areas on the example of Lower Silesian voivodship, "Journal Rural Areas Development", no. 3 (w druku).
 • Raport z wyników województwa dolnośląskiego, PSR 2010, 2011, Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 • Roczniki Statystyczne Województw 2002, 2005, 2012, GUS, Warszawa.
 • Rosiak E., 2009, Krajowy rynek rzepaku w sezonie 2009/2010 (prognoza), IERiGŻ, Warszawa.
 • Sikorska A., 2013, Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", s. 8-21.
 • Wieliczko B., 2006, Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, Studia i Monografie nr 134, IERiGŻ, Warszawa.
 • Wigier M., 2013, Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 22-41.
 • Wsparcie ARiMR na rzecz województwa dolnośląskiego w ramach programów współfinansowanych przez UE, 2014, Departament Programowania i Sprawozdawczości ARiMR Warszawa, marzec.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.