PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 162--168
Tytuł artykułu

Innowacyjność w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w regionach rozdrobnionych agrarnie

Warianty tytułu
Innovativeness in Management of Agricultural land in Regions with Agrarian Fragmentation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu poruszono zagadnienie innowacyjnego podejścia do gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce, a szczególnie na obszarach rozdrobnionych agrarnie. Wychodząc z założenia, że w regionach rozdrobnionych agrarnie, w których ludność miejscowa wykazuje szczególnie duże przywiązanie do własności ziemi, a już nieco mniejsze zainteresowanie jej użytkowaniem, dostrzeżono, że istnieje pilna potrzeba niekonwencjonalnego - innowacyjnego, podejścia do gospodarowania ziemią. W opracowaniu przedstawiono propozycje zagospodarowania ziemi porzuconej, tj. odłogowanej, ale także ziemi ugorowanej. Sposobem poprawy struktury agrarnej mogą być: tworzenie grup rolników (interesariuszy) wydzierżawiających ziemie oraz grup dzierżawców ziemi, którzy podejmą się jej zbiorczego dzierżawienia i zagospodarowania. Na wsparcie i popularyzację zasługuje sąsiedzkie scalanie ziemi, wymiana ziemi między rolnikami w celu zachowania zmianowania oraz usługowe przywracanie kultury rolnej na porzuconej ziemi w celu zachowania jej wartości rolniczej i ochrony krajobrazu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the issue of an innovative approach to the management of agricultural land in Poland, in particular, on areas characterized by agrarian fragmentation. Factors were enumerated that prevent agrarian transformations, land market liquidity and land concentration. Based on the assumption that in regions characterized by agrarian fragmentation where local population demonstrates particularly strong attachment to land ownership but is slightly less interested in using it, an unconventional (innovative) approach to land management is urgently needed. The paper proposes how to manage the abandoned land (i.e. the land set aside) as well as the land left fallow. Methods of improving the agrarian structure can include: forming groups of farmers (stakeholders) leasing the land and groups of lessees who will lease the land collectively and manage it. The following should be supported: land consolidation by neighbors, land exchange among farmers for the purpose of maintaining crop rotation and services involving farmland restoration on areas with abandoned land as part of efforts to preserve its agricultural value and protect the landscape.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Christensen C.M., 2010, Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Czerniak J., 2013, Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Wydawnictwo Delfin, Warszawa.
 • Karlik M., 2013, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów, TNOiK, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Ländliche Entwicklung in Bayern, 2006, Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten, München.
 • Musiał W., 2013, Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polsce w aspekcie reformy WPR 2014-2020, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Studia, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, tom CLIV, Warszawa.
 • Musiał W., Sroka W., 2014, Stan obecny oraz możliwości zrównoważonego rozwoju obszarów górskich i podgórskich w oparciu o instrumenty polityki rolnej w nowej perspektywie finansowej, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kraków.
 • Sawicka Z., 2013, Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.
 • Wojewodzic T., 2013, Gospodarstwa rolnicze na progu "epoki nieciągłości", Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 1, s. 221-224.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.