PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 14(29) | z. 2 | 170--184
Tytuł artykułu

Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Polish Foreign Trade in Agri-food Products after Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian, jakie dokonały się w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na skutek włączenia Polski w obszar Jednolitego Rynku Europejskiego i przyjęcia zasad Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej. Analizie poddano wartość i saldo obrotów oraz strukturę geograficzną i asortymentową wymiany. Oszacowano udziały Polski w wewnątrzwspólnotowym handlu wybranymi grupami artykułów rolno-spożywczych oraz poziom specjalizacji eksportowej w zakresie najistotniejszych w strukturze polskiego eksportu grup asortymentowych. Ponadto, wyznaczono względną intensywność ich eksportu, mierzoną wartością eksportu przypadającą na 1 ha użytków rolnych lub jednego pełnozatrudnionego w sektorze rolnym w odniesieniu do UE-27. Dowiedziono, że włączenie Polski w obszar JRE wywołało efekt kreacji i przesunięcia handlu. W latach 2004-2012 z Polski eksportowano przede wszystkim przetworzone warzywa i owoce, mięso, podroby i przetwory mięsne oraz artykuły mleczarskie. W imporcie dominowały z kolei produkty innych stref klimatycznych, mające charakter komplementarny w stosunku do produkcji krajowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to assess changes in Polish foreign trade in agri-food products after joining the Single European Market and adopting the rules of Common Commercial Policy of the European Union. The value and the balance of trade, as well as the geographical and commodity structure of exchange were analysed. Both Poland's shares in the intra-EU trade in selected groups of agri-food products and the level of export specialisation in the field of the major product groups exported from Poland were estimated. In addition, relative intensity of their export expressed as the export value per 1 ha of agricultural land, or one full-time employee in the agricultural sector in relation to the EU-27 was calculated. It has been proved that Poland's accession to the SEM caused the effect of trade creation and trade diversion. Preparations of fruit and vegetables, meat, offal and meat preparations, as well as dairy products were the major products exported from Poland in 2004- 2012. The products coming from other climate zones, which are complementary to the domestic ones predominated in import. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
170--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2012. [2012]. European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg.
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolnospożywczymi. [właściwe roczniki]. FAMMU/FAPA, Warszawa.
 • ComExt-Eurostat. [Tryb dostępu:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/. [Data odczytu: 19.03.2014].
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy. [2009]. Nr 29, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy. [2010]. Nr 32, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy. [2011]. Nr 33, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Jagiełło M. [2003]: Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Studia i materiały nr 80, IKCHZ, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. [2004]: Zmiany warunków instytucjonalnych polskiego handlu zagranicznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Studia i materiały nr 81, IKCHZ, Warszawa.
 • Nosecka B. [2004]: Tendencje na rynku przetworzonych owoców i warzyw. Część I. Popyt. Przemysł Spożywczy, Nr 10.
 • Nosecka B., Bugała A. [2011]: Handel zagraniczny owocami, warzywami i ich przetworami, [w:] Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009, J. Seremak-Bulge (red.). Studia i monografie Nr 152, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów. [właściwe roczniki]. GUS, Warszawa. [Tryb dostępu:] http://stat.gov.pl. [Data odczytu:19.03.2014].
 • Pawlak K. [2011]: The static effects of customs union in agri-food trade of the New Member States of the European Union. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Volume XIII No. 6.
 • Pawlak K. [2013]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Nr 448, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Pawlak K., Poczta W. [2011]: Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. PWE, Warszawa.
 • Poczta W., Hardt Ł. [2005]: Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich - próba oceny, [w:] Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. [właściwe roczniki]. FAMMU/FAPA, Warszawa.
 • Seremak-Bulge J., Łopaciuk W. [2011]: Ogólna ocena polskiego handlu zagranicznego produktami rolnospożywczymi w latach 1995-2009, [w:] Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009, J. Seremak-Bulge (red.). Studia i monografie Nr 152, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Rzym, 25 marca 1957 roku. [Tryb dostępu:] http://www.europa.eu.int. EUR-Lex. [Data odczytu: 29.03.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.