PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 14(29) | z. 2 | 194--202
Tytuł artykułu

Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rural Areas and Agriculture as a Source of Public Goods for Agritourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielofunkcyjne obszary wiejskie, wielofunkcyjne rolnictwo i wielofunkcyjne gospodarstwo rolne dostarczają społeczeństwu wielu różnych dóbr o charakterze rynkowym i nierynkowym (dóbr publicznych). W ostatnich latach dyskusja nad problematyką dóbr publicznych oferowanych przez obszary wiejskie, rolnictwo i gospodarstwa rolne nasiliła się w związku z debatą na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, a w szczególności nad wsparciem finansowym sektora rolnego i obszarów wiejskich. W dyskusjach tych pojawia się także agroturystyka jako forma aktywności, która nie może rozwijać się bez dóbr publicznych dostarczanych przez obszary wiejskie, rolnictwo i gospodarstwa rolne. (abstrakt oryginalny)
EN
Multifunctional rural areas, multifunctional agriculture and multifunctional farms deliver many various marketable and non-marketable goods for society (including public goods). In recent years, discussion of the issue of public goods provided by rural areas, agriculture and farms became apparent in connection with the debate on the future of the Common Agricultural Policy, and in particular on the financial support of the agricultural sector and rural areas. In the discussions of these, agritourism also appears as a form of activity which cannot develop without the public goods provided by rural areas, agriculture and agricultural holdings. The analysis and discussion of public goods offered be rural areas, agriculture and farms for agritourists were developed in this paper. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
194--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz M. [2005]: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we współczesnej polityce rolnej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(302)/2005, Warszawa, 17-32.
 • Baum R., Śleszyński J. [2009]: Nowe funkcje rolnictwa - dostarczanie dóbr publicznych. Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, zeszyt 2, 19-23.
 • Buckwell A. red. [2009]: RISE Task Force on Public Goods from Private Land, Growing Forward, Rural Investment Support for Europe, the Italian Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies.
 • Cooper T., Halt K., Baldock D. [2009]: Provision of Public Goods Through Agriculture in the European Union. Report Prepared for DG Agriculture and Rural Development, Contract No 30-CE-0233091/00-28, Institute for European Environmental Policy, London. [Tryb dostępu:] http://www.ieep.eu/assets/457/final_pg_report.pdf [Data odczytu: 10.04.2012].
 • Drzewiecki M. [1995]: Agroturystyka: założenia - uwarunkowania - działania. Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz.
 • Falkowski J. [2010]: Wielofunkcyjność rolnictwa jako przedmiot analizy ekonomicznej. Wilkin J. (red.) 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, SERiA: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Fiedor B. red. [2002]: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 • Fijor J. M. [2011]: Zawodność rynku, jako fundament teorii dóbr publicznych. Fund. Inst. L. von Mises, Warszawa. [Tryb dostępu:] http://mises.pl/wp-content/uploads/2011/07/Fijor-zawodnosc-rynku.pdf [Data odczytu: 10.04.2012].
 • Koncepcja dóbr publicznych w dyskusji o przyszłości WPR [2009]: wersja wstępna raportu, FAPA, SAEPR, Warszawa. [Tryb dostępu:] http://www.fapa.com.pl/gfx/saepr/Koncepcja_dobr_publicznych.pdf [Data odczytu: 10.04.2012].
 • Kutkowska B. [2011]: Nowe spojrzenie na rozwój obszarów wiejskich. Polski Kongres Odnowy Wsi, Odnowa Wsi - Opinie ekspertów, Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego, Wrocław, 2-13.
 • Maciejczak M. [2009]: Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych - przegląd literatury. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75 (2009), Wyd. SGGW, Warszawa [Tryb dostępu:] http://www.maciejczak.pl/download/pubgoods.pdf [Data odczytu: 10.04.2012].
 • Multifunctionality [2001]: Towards an Analytical Framework, Agriculture and Food, OECD, Paris [Tryb dostępu:] http://www.oecd.org/dataoecd/62/38/40782727.pdf [Data odczytu: 10.04.2012].
 • Poczta W. [2010]:Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa. Wieś i rolnictwo, nr 3 (148), IRWiR PAN, Warszawa, 38-55, [Tryb dostępu:] http://ksow.gov.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/IRWIR/Poczta.pdf [Data odczytu: 10.04.2012].
 • Samuelson P. A. [1954]: The Pure Theory of Public Expenditure, [w:] The Review of Economics and Statistics, Vol. 36, No 4, 387-389, [Tryb dostępu:] http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/sampub.pdf [Data odczytu: 10.06.2012].
 • Sznajder M., Przezbórska L. [2006]: Agroturystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Turski J. [1995]: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich i agroturystyka - stan oraz możliwości w woj.koszalińskim. ODR w Boninie, Bonin.
 • Van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A. (2004): Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Institutions. Living Reviews in Landscape research, nr 3.
 • Wilkin J. [2007]: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, Nowe Życie Gospodarcze, dod. specjalny, Warszawa, 3-5.
 • Wilkin J. [2008]: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. Kłodziński M. red., Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2012-2020, IRWiR PAN, Warszawa, 9-20.
 • Wilkin J. [2009]: Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska. Wieś i Rolnictwo, Nr 4 (145), IRWiR PAN, Warszawa, 9-28.
 • Wilkin J. red. [2010]: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Woś A., Zegar J. [2002]: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
 • Zegar J. [2010]: Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Wieś i rolnictwo, nr 3 (148), IRWiR PAN, Warszawa, 11-25 [Tryb dostępu:] http://ksow.gov.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/IRWIR/Zegar.pdf [Data odczytu: 10.04.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.