PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | nr 2-3 | 119--141
Tytuł artykułu

Potrzeby a migracje wewnętrzne ludności w Polsce

Warianty tytułu
Needs and Internal Migration in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Złożoność współczesnych migracji powoduje, że kształtują się one pod wpływem wielu różnorodnych uwarunkowań, które można rozważać w wielu płaszczyznach i w różnej skali społecznej organizacji. Przyjmujemy założenie, że w przeważającej masie migracje służą realizacji określonych celów, a więc wynikają z różnorodnych potrzeb. Dążenie do ich zaspokojenia leży więc u podstaw większości zmian miejsca zamieszkania. Identyfikacja tych potrzeb ma zatem podstawowe znaczenie dla poznania uwarunkowań migracji i kierowania tym procesem. W niniejszym opracowaniu podejmiemy próbę refleksji nad stanem wiedzy i badań w zakresie stymulującej roli potrzeb dla migracji w naszym kraju. Refleksję tę należy rozpocząć od zwrócenia uwagi na złożoność i niejednoznaczność pojęcia "potrzeba". Jest ono stosowane w wielu dyscyplinach nauki, na ogół w odmiennym znaczenia. Stąd wiele klasyfikacji potrzeb dokonywanych jest z wykorzystaniem różnych kryteriów. Problematyce tej najwięcej miejsca poświęca psychologia społeczna, koncentrując się na różnych aspektach potrzeb ludzkich.
EN
Migration is an integral element of the process of socioeconomic transformations of every society. At the same time, it plays the active part of the factor conditioning socioeconomic development, being the result of some defined attributes of this development. In Poland, the main stream of migration in the post-war period served satisfying needs connected with socio-economic development of the country. Individual needs of people constitute as a part of migratory motivation constitute an important research field. Psychological concept of motivational process may be useful in studies on migration, Needs connected with the place of residence and the level of their satisfaction are crucial from the point of view of motivation for migration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Analiza uwarunkowań i skutków migracji ze wsi do miast, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych migracji na strukturę ludności wiejskiej, ekspertyza PAN przygotowana pod kierunkiem A. Stasiaka.
 • Ciechocińska M., Polityka migracyjna Polski Ludowej w latach 1945-1974, (w:) Problemy migracji wewnętrznych w Polsce i ZSRR, PWE, Warszawa 1978.
 • Domański H., Witkowski J., Struktura społeczno-zawodowa a ruchliwość społeczna i przestrzenna ludności w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 283, SGPiS, Warszawa 1989.
 • Dziewoński K., Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce, (w:) Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t. 30, GUS, Warszawa 1979.
 • Eberhardt P., Obszary wyludniające się w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 1984, 1985, maszynopis.
 • Fierla I., Migracje ludności w Polsce a uprzemysłowienie, PWN, Warszawa 1976.
 • Herer W., Sadowski W., Migracje z rolnictwa. Efekty i koszty, PWE, Warszawa 1975.
 • Kocowski T., Globalna koncepcja potrzeb ludzkich, (w:) Rozwój społeczny - system światowy - potrzeby ludzkie. Problemy metodologiczne, "Polska 2000" 1979, nr l.
 • Latuch M., Migracje wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji /1950-1960/, PWE, Warszawa 1970.
 • Latuch M., Michałowska M., Mlącki B., Witkowski J., Ruchliwość pracownicza załogi zakładu przemysłowego, "Monografie i Opracowania" nr 72, SGPiS, Warszawa 1979.
 • Mirowski W., Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze a procesy wyludniania się województw siedleckiego i bialsko-podlaskiego, "Biuletyn Informacyjny" nr 50, PAN IGiPZ, Warszawa 1985.
 • Motywy decyzji migracyjnych w badaniach ankietowych, (w:) Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 212, SGPiS, Warszawa 1986.
 • Opałło M., Migracje ludności w latach 1950-1970 na tle rozwoju regionów, "Studia Demograficzne" 1974, nr 35.
 • Opałło M., Procesy migracji ludności na tle polityki przestrzennej, (w:) Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 212, SGPiS, Warszawa 1986.
 • Potrykowska A., Przestrzenne aspekty najnowszych migracji wewnętrznych w Polsce, (w:) Współczesne migracje i metodyka ich badania, "Monografie i Opracowania" nr 287, SGPiS, Warszawa 1989.
 • Reykowski J., Społeczne zróżnicowanie a motywacja jednostki, "Studia Socjologiczne" 1975, nr 4.
 • Stolarczyk Z., Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 188, SGPiS, Warszawa 1985.
 • Witkowski J., Aktualne tendencje migracji ze wsi do miast i ich konsekwencje demograficzne, maszynopis w sekretariacie CPBD 09.1, SGPiS, Warszawa 1987.
 • Witkowski J., Demograficzne konsekwencje odpływu migracyjnego ze wsi, (w:) Współczesne migracje i metodyka ich badania, "Monografie i Opracowania" nr 297, SGPiS, Warszawa 1989.
 • Witkowski J., Ruchliwość pracowników z wyższym wykształceniem, KiW, Warszawa 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.