PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 61 | z. 4 | 389--407
Tytuł artykułu

Niekeynesowskie skutki polityki fiskalnej w krajach strefy Euro, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na proces konwergencji gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy in Euro Zone Countries with Special Consideration of Influence on Economic Convergence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatni kryzys finansowy doprowadził do znaczących akcji stymulacji fiskalnej w przypadku większości krajów wysoko rozwiniętych, co przełożyło się na istotny wzrost ich zadłużenia. Relatywnie wysoki poziom długu publicznego występuje w krajach strefy euro oraz szerzej w krajach Unii Europejskiej. Konieczność redukcji zadłużenia prawdopodobnie zmusi w przyszłości wiele krajów Unii do przyjęcia znacznie bardziej restrykcyjnej polityki fiskalnej w średnim i długim okresie. W tym kontekście przeprowadzone badanie ma na celu stwierdzenie czy w ostatnich dekadach występowały epizody niekeynesowskich dotowań fiskalnych w krajach strefy euro. Jeżeli odpowiedź na tak postawione pytanie jest pozytywna, należy stwierdzić, czy niekeynesowskie skutki polityki fiskalnej stanowiły znaczący czynnik rozwojowy. Kolejny problem badawczy postawiony w niniejszej pracy koncentruje się na sposobie przeprowadzenia konsolidacji fiskalnych oraz wpływie strategii konsolidacyjnych na krótkookresowe tempo wzrostu gospodarczego. W analizie zastosowano dynamiczny model panelowy do badania warunkowej β-konwergencji. Jako uzupełniającą metodę badawczą wykorzystano analizę jakościową znaczących konsolidacji fiskalnych, ze szczególną koncentracją na różnicach w sposobie przeprowadzenia zacieśnień przynoszących niekeynesowskie i keynesowskie skutki. Przeprowadzone badanie dostarcza argumenty na rzecz tezy o istnieniu kanałów transmisji fiskalnej, które mogą prowadzić do niekeynesowskich skutków polityki fiskalnej. W tym samym czasie mogą one stanowić istotny czynnik warunkowej β-konwergencji. (abstrakt oryginalny)
EN
Last global financial crisis has led to massive fiscal stimulation actions in most of developed countries which resulted in significant increase of their public debt. This can be also said about Eurozone or wider EU economies. This factors in near future will force many EU countries to adopt much stricter middle and long term fiscal policy that will be necessary for deleveraging process. In this context the aim of the research is to check whether can one find non-Keynesian effects of fiscal consolidations in Eurozone countries in last decade. If the answer is positive, then could these non-Keynesian effects be significant developing factor in case of Eurozone countries. The third scientific question concentrates on the ways the fiscal consolidations were implemented and the potential influence of consolidations strategies on short term growth. In the research the econometric dynamic panel model based on the concept of conditional β-convergence was applied. As a complementary method qualitative analysis of cases of significant contractions was made with the concentration on the differences between expansionary thus non-Keynesian cases and conventional Keynesian cases of fiscal contractions. The research results give some arguments for existence of fiscal transitions channels leading to non-Keynesian effects of fiscal policy, which in the same time can be a factor of β-conditional convergence. (original abstract)
Rocznik
Tom
61
Numer
Strony
389--407
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Ahn S. C., Schmidt P., (1995), Efficient Estimation of Models for Dynamic Panel Data, Journal of Econometrics, 68, 5-27.
 • Alesina A., (2000), The Political Economy of the Budget Surplus in the US, Journal of Economic Perspectives, 14(3).
 • Alesina A., Ardagna S., (1998), Tales of Fiscal Adjustments, Economic Policy, October, 13 (27), 489-545.
 • Alesina A., Ardagna S., (2009), Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending, NBER Working Paper Series, Working Paper No. 15438.
 • Alesina A., Perotti T., (1997), The Welfare State and Competitiveness, American Economic Review, 87(5), 921-939.
 • Alesina A., Ardagna S., Perotti R., Schiantarelli F., (1999), Fiscal Policy, Profits and Investment, NBER Working Papers, Working Paper 7207.
 • Arbia G., (2006), Spatial Econometrics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Arellano M., Bond S., (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equation, Review of Economic Studies, 58, 277-297.
 • Balcerzak A. P., Rogalska E., (2014), Crowding Out and Crowding in within Keynesian Framework. Do We Need Any New Empirical Research Concerning Them? Economics & Sociology, 7 (2), 80-93.
 • Balcerzak A. P., (2009), Limitations of the National Economic Policy in the Face of Globalization Process, Olsztyn Economic Journa, 4 (2), 279-292.
 • Balcerzak A. P., (2008), Współczesna polityka stabilizacyjna wobec problemów informacyjnej nieefektywności decydentów gospodarczych: przypadek Stanów Zjednoczonych, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 6, 181-204.
 • Baltagi B. H., (1995), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley&Sons Ltd., Chichester.
 • Barro R. J., Sala-I-Martin X., (1991), Convergence across States and Regions, Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program, The Brookings Institution, vol. 22(1), 107-182.
 • Barro R. J., Sala-I-Martin X., (1992), Convergence, Journal of Political Economy, 100, 223-251.
 • Barro R. J., Sala-I-Martin X., (1995), Economic Growth Theory, McGraw-Hill, Boston.
 • Baumol W. J., (1986), Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long Run Data Show, American Economic Review, 76, 1072-1085.
 • Beck K., Grodzicki M., (2014), Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w krajach i regionach Unii Europejskiej. Aspekt strukturalny, Wydawnictwo Scholar.
 • Bernard A. B., Durlauf S. N., (1995), Convergence in International Output, Journal of Applied Econometrics, 10, 97-108.
 • Blundell R., Bond S., (1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Model, Econometric Review, 19 (3), 321-340.
 • Blundell R., Bond S., Windmeijer F., (2000), Estimation in Dynamic Panel Data Models: Improving on the Performance of the Standard GMM estimator, w: Baltagi B. (red.), Nonstationary Panels, Panel Cointegration and Dynamic Panels, Elsevier Science.
 • Bond S., Hoeffler H., Temple J., (2001), GMM Estimation of Empirical Growth Models, Discussion Paper no. 3048, Centre for Economic Policy Research.
 • Caselli F., Esquivel G., Lefort F., (1996), Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross-Country Growth Empirics, Journal of Economic Growth, 1, 363-390.
 • Ciołek D., (2004), Konwergencja do Unii Europejskiej krajów w okresie transformacji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Durlauf S. N., Johnson P. A., (1995), Multiple Regimes and Cross-Country Growth Behaviour, Journal of Applied Econometrics, 10, 365-384.
 • Eichenbaum M., (1997), Practical Stabilization Policy, American Economic Review, 87 (2), 236-239.
 • European Commission, (2013), General Government Data. General Government Revenue, Expenditure, Balances and Gross Debt, Part II: Tables by Series, Spring.
 • Evans P., Karras G., (1996), Convergence Revisited, Journal of Monetary Economics, 37, 249-265.
 • Giavazzi F., Pagano M., (1990), Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries. w: Blanchard O., Fisher S., (red.), Macroeconomics Annual 1990, MIT Press.
 • Giavazzi F., Pagano M., (1995), Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy Changes: International Evidence and the Swedish Experience, NBER Working Paper Series, Working Paper No. 5332.
 • Giavazzi F., Jappelli T., Pagano M., (2000), Searching for Non-linear Effects of Fiscal Policy: Evidence from Industrial and Developing Countries, NBER Working Paper Series, Working Paper No. 7460.
 • Holtz-Eakin D., Newey W., Rosen H., (1988), Estimating Vector Autoregressions with Panel Data, Econometrica, 56, 1371-1395.
 • Islam N., (1995), Growth Empirics: A Panel Data Approach, Quarterly Journal of Economics, 110, 1127-1170.
 • Kliber P., (2007), Ekonometryczna analiza konwergencji regionów Polski metodami panelowymi, Studia Regionalne i Lokalne, 1/27, 74-86.
 • Kneller R., Bleaney M. F., Gemmell N., (1999), Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries, Journal of Public Economics, 74 (2), 171-190.
 • Kusideł E., (2013), Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Lane P. R., Perotti R., (2001), The Importance of Composition of Fiscal Policy: Evidence from Different Exchange Rate Regimes, Trinity College Dublin, Department of Economics, Trinity Economics Papers, Number 200116.
 • Levine R., Renelt D., (1992), A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth Regressions, American Economic Review, 82, 942-963.
 • Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N., (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 107, 407-437.
 • Perotti R., (1999), Fiscal Policy in Good Times and Bad, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 114 Iss. 4, 1399-1436.
 • Pietrzak M. B., (2012), Wykorzystanie przestrzennego modelu regresji przełącznikowej w analizie regionalnej konwergencji w Polsce, Ekonomia i Prawo, T XI, nr 4/2012, 167-186.
 • Purfield C., (2003), Fiscal Adjustment in Transition Countries: Evidence from the 1990s, IMF Working Paper, WP/03/36.
 • Quah D., (1993a), Empirical Cross-section Dynamics in Economic Growth, European Economic Review, 37, 426-434.
 • Quah D., (1993b), Galton's Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis, Scandinavian Journal of Economic, 95, 427-443.
 • Quah D., (1996a), Empirics for Economic Growth and Convergence, European Economic Review, 40, 1353-1375.
 • Quah D., (1996b), Twin Peaks: Growth and Convergence in Models of Distribution Dynamics, Economic Journal, 106, 1045-1055.
 • Rey S. J., Montouri B. D., (1999), U.S. Regional Income Convergence: a Spatial Econometric Perspective, Regional Studies, 33, 145-156.
 • Rogalska E., (2014), Dostosowania fiskalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Niepublikowana dysertacja doktorska.
 • Rogalska E., (2012), Efektywność stymulacyjnej polityki fiskalnej państwa w warunkach kryzysu zaufania budżetowego, Oeconomia Copernicana, 4, 5-22.
 • Rzońca A., (2004a), Niekeynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej. Zmodyfikowany model Blancharda. Część I, Bank i Kredyt, 10, 41-54.
 • Rzońca A., (2004b), Niekeynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej. Zmodyfikowany model Blancharda. Część II, Bank i Kredyt, 11, 24-34.
 • Rzońca A., (2007), Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Rzońca A., Ciżkowicz P., (2005), Non-Keynesian Effects of Fiscal Contraction in New Member States. European Central Bank, Working Papers Series, No. 519/September.
 • Rzońca A., Varoudakis A., (2007), The Quality of Fiscal Adjustments in Transition Economies, Bank i Kredyt, 7, 7-28.
 • Sala-I-Martin X., (1996a), Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, European Economic Review, 40, 1325-1352.
 • Sala-I-Martin X., (1996b), The Classical Approach to Convergence Analysis, Economic Journal, 106, 1019-1036.
 • Trojak M., Tokarski T., (red.), (2013), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wójcik P., (2004), Konwergencja regionów Polski w latach 1990-2001, Gospodarka Narodowa, 11-12, 69-86.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.