PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2(10) | 5--7
Tytuł artykułu

Food Safety Systems' Functioning in Polish Networks of Grocery Stores

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Funkcjonowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich sieciach handlu detalicznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono sposoby funkcjonowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich sieciach sklepów spożywczych. Badania przeprowadzone zostały w IV kwartale 2012 roku na terenie południowo-wschodniej Polski. Do badań wytypowano trzy organizacje, które spełniły określone warunki: polska sieć sklepów spożywczych średniej wielkości, bez udziału kapitału zagranicznego i maksymalnie 30 placówkach handlowych w ramach grupy. Badania miały charakter studium przypadków. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono m.in, że regularnie przeprowadzane i niezapowiedziane kontrole poszczególnych sklepów istotnie wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa oferowanej żywności oraz weryfikacja wymagań GHP na poziomie centrali sieci istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa oferowanej żywności, jak również na wiedzę i zachowania pracowników. Z uzyskanych informacji stwierdzono, że weryfikacja i analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest skutecznym narzędziem poprawy bezpieczeństwa żywności. Wykazano również, że w większości przypadków w badanych przedsiębiorstwach nie istnieje formalny system zarządzania kryzysowego dotyczący ochrony żywności, a jedynie pracownicy są informowani jak postępować w sytuacji kryzysowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article shows the way how the food safety systems are functioning in Polish networks of grocery stores. The study was conducted in the fourth quarter of 2012 in the south-eastern Poland. There were chosen three organizations that meet certain conditions: medium size Polish grocery network without participation of foreign capital and up to 30 retail locations within the group. Studies based on a case study model. The research found that regular and unannounced inspections carried out to each store's, impact on increasing safety of food offered and the verification of GHP requirements on the headquarters level has a significant impact on the safety of food offered as well as on the knowledge and behavior of employees. In addition it was found that the verification and analysis of food safety management system is an effective tool for improving food safety. It was also shown that in most cases there is no formal crisis management system for the food protection in the surveyed companies and employees are only informed of what to do in case of an emergency. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
5--7
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Azanza Ma. P. V., Zamora-Luna M. B. V.: Barriers of HACCP team members to guideline adherence. Food Control. Vol. 16, no. 1, 2005, pp. 15-22.
 • Clute M.: Food Industry Quality Control Systems. CRC Press Taylor & Francis Group, Roca Raton FL 2009.
 • Kijowski J., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Integracja i informatyzacja systemów. WNT. Warszawa 2003.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. C.H. Beck. Warszawa 2010.
 • Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F.: Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno-menedżerskie. WNT. Warszawa 2005.
 • Małecka M.: Bezpieczeństwo żywności w regulacjach prawnych. [w:] Małecka M. (red.). Żywność bezpieczna dla konsumenta. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Nr 73, 2006.
 • Morkis G.: Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Program Wieloletni 2005-2006 - Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE. Wydawnictwo IERiGŻ. Warszawa 2005.
 • Nieżurawska M.: Jakość żywności a preferencje konsumentów. Przemysł Spożywczy. Nr 12, 2001, s. 32-33.
 • Nowicki P., Sikora T.: Obligatory and voluntary food safety management systems - the up to date review. Proceedings of the 6th International Quality Conference, Center for quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, Serbia, 8. 06. 2012, pp. 723-734.
 • Nowicki P., Sikora T.: Opinie klientów sieci barów bistro na temat higieny i jakości serwowanych potraw. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. Nr 2, 2012, s. 198-214.
 • Nowicki P., Sikora T.: Realizacja założeń zasad GMP/GHP i systemu HACCP oraz samoocena poziomu wiedzy pracowników barów bistro. Nauki Inżynierskie i Technologie. Nr 1(4), 2012, s. 33-43.
 • Panisello P. J., Quantick P. Ch., Knowles M. J.: Torwards the implementation of HACCP: results of a UK regional survey. Food Control, Vol. 10, no 2, 1999, pp. 87-98
 • PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 • Trafiałek J., Kołożyn-Krajewska D.: HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach spożywczych. Część 1. Przemysł Spozywczy. Nr 2, 2005.
 • Trafiałek J., Kołożyn-Krajewska D.: Wdrażanie i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w zakładach produkcji żywności - trudności i korzyści. [w:] Sikora T. (red.). Koncepcje Zarządzania Jakością. Doświadczenia i Perspektywy. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2008.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późniejszymi zmianami z dnia 8 stycznia 2010, Dz. U. 2010 nr 21 poz. 105.
 • Wolnowska A.: Implementation of qualitative rules in company`s information management. Management Systems in Production Engineering. No 3, 2012, pp. 21-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.