PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 (20) | 110--127
Tytuł artykułu

Perspektywa wdrożeń dobrych praktyk z organizacji masowych imprez sportowych w logistyce miejskie

Warianty tytułu
City Logistics Good Practices Implementation from the Organization of Mass Sporting Events
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem badawczy stanowi pytanie, jak modelować logistykę miejską, uwzględniając dobre praktyki płynące z logistyki masowych imprez sportowych. Ponadto celem niniejszego opracowania jest identyfikacja dobrych praktyk w obszarze logistyki imprez sportowych oraz analiza potencjalnych korzyści wynikających z ich wykorzystania w logistyce miejskiej. Obiektami badań są system logistyki miejskiej oraz system logistyczny imprez sportowych, natomiast wykorzystane metody badawcze to analiza źródeł literaturowych, krytyczna analiza dokumentów sporządzonych przez spółki odpowiedzialne za organizację wydarzenia, studia przypadków oraz własne obserwacje. Zaprezentowane w artykule części wspólne oraz przykłady dobrych praktyk logistyki miejskiej i logistyki imprez sportowych potwierdzają tezę o współzależności omawianych koncepcji. Wykorzystywanie rozwiązań stosowanych przy organizacji wielkoformatowych imprez sportowych do zarządzania miastem może przyczynić się do usprawnienia przepływu ładunków, osób, informacji na terenie miast oraz obniżenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.(abstrakt oryginalny)
EN
City logistics and mass sporting events logistics are modern concepts using good practices to achieve established aims. Both issues are connected by the set of common features, which allow using the best practices modifying the processes of city management or mass event management. The aim of this article is to analyze city logistics from the angle of best practices possibilities - solutions applied by the organization of mass sporting events. The object of the study represents a system of city logistics and logistics system of sporting events, while used research methods were: the analyzes of literature, critical analysis of documents prepared by companies responsibilities for the preparation of events and own observations. Common points and examples of good practices of city logistics presented in table 1 and 2 confirm a hypothesis about a correlation between concepts. Using solutions which are commonly innovative in city management can significantly contribute to the facilitation of goods, persons and information flows and to decrease the negative impact of human activity on natural environmet.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
110--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Addlechi F., Norelsch M., Havelange J., Pizzi F., 2014, Sustainability Strategy - Concept, Sustainability, FIFA, Version 2.
 • Anand N. i in., 2011, City Logistics Modeling Efforts: Trends and Gaps - Review, The 7th In-ternational Conference on City Logistics, Mallorca Island, Spain.
 • Anand N. i in., 2012, GenCLOn: An ontology for city logistics, Expert Systems with Applications, no. 39.
 • Comi A., Rosati L., 2013, CLASS: a City Logistics Analysis and Simulation Support System, Social and Behavioral Sciences, no. 87.
 • Da Cunha, De Oliveira, Freitas Saccol and the others, 2014, Food safety of food services within the destinations of the 2014 FIFA World Cup in Brazil: Development and reliability assessment of the official evaluation instrument, Food Research International, no. 57.
 • Davis S., 2009, Best practices for information services: achieving operational excellence, SciTech News, 63(4).
 • Emery P., 2010, Past, present, future major sport event management practice: The practitioner perspective, Sport Management Review, no. 13.
 • European Commission, 2011, Impact Assessment: Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels.
 • Gallego V., Berberian G., Lloveras S., 2014, The 2014 FIFA World Cup: Communicable disease risks and advice for visitors to Brazile. A review from the Latin American Society for Travel Medicine, Travel Medicine and Infectious Disease, no. 12.
 • Gładys Z., Pogorzelski W., 2002, Elementy analizy systemowej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock.
 • Gmina Wrocław, 2008, Koncepcja obsługi komunikacyjnej dla UEFA Euro 2012 we Wrocławiu, Projekt "Opracowanie koncepcji regionalnej obsługi komunikacyjnej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 we Wrocławiu" Raport końcowy.
 • Hurst-Wahl J., 2009, Digitization: How many best practices, guidelines, and standards do we need?, Information Standards Quarterly, no. 21(4).
 • Januszewski J., Derlichowski L. (red.), 2004, Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.
 • Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., 2007, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
 • Lowe R., Barcellos Ch., Coelgo C., and the others, 2014, Dengue outlook for the World Cup in Brazil: an early warning model framework driven by real-time seasonal climate forecasts, The Lancet Infectious Diseases, vol. 14.
 • Łobejko S., 2004, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą, Warszawa.
 • Malhado A., Araujo A., Ladle R., 2013, Missed opportunities: sustainable mobility and the 2014 FIFA World Cupin Brazil, Journal of Transport Geography, no. 31.
 • MSiT, 2011, Krajowa koncepcja obsługi transportowej UEFA Euro 2012, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • Pfohl Ch.H., 1998, Systemy logistyczne, Biblioteka logistyka, Poznań.
 • Postar A.,2006, Use best practices to promote your library, AALL Spectrum, no. 10(7).
 • Schoderback P.P., Schoderback C.G., Kafelas A.G., 1990, Management systems, Homewood 1.
 • Skowrońska A., 2009, Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szołtysek J., 2009, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 • Szymonik A., 2011, Uwarunkowania logistyki imprez masowych, [w:] Witkowski J., Baraniecka A. (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Taniguchi E., Thompson R., Yamada T., 2014, Recent trends and innovations in modelling city logistics, Social and Behavioral Sciences, no. 125.
 • Taniguchi E., Van der Heijden R., 2000, An evaluation methodology for city logistics, Transport Reviews, vol. 20, no. 1.
 • Unold J., 2004, Miejsce systemu informacyjnego w systemie zarządzania organizacją, [w:] Januszewski A., Derlichowski L. (red.), Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo AkademiiTechniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.
 • Van Rooijen T., Quak H., 2014, City logistics in the European civitas initiative, Social and Behavioral Sciences, no. 125.
 • Witkowski J., 2011, Modelowanie logistyki miejskiej. W poszukiwaniu nadrzędnego celu i kryteriów oceny modeli, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 234, Wrocław.
 • Witkowski J., Kiba-Janiak M., 2012, Correlation between city logistics and quality of life as an assumption for referential model, Social and Behavioral Sciences, no. 39.
 • Witkowski J., Kiba-Janiak M., 2014, The Role of Local Governments in the Development of City Logistics, Social and Behavioral Sciences, no. 125.
 • Witkowski J., Baraniecka A. (red.), 2011, Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wszyscy jesteśmy gospodarzami, Organizacja masowych imprez sportowych na przykładzie UEFA EURO 2012, 2012, Akademia Euro, Warszawa.
 • Yigitcanlar T., 2014, Benchmarking the performance of global and emerging knowledge cities, Expert Systems with Applications, no. 41.
 • http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/best-practice [data dostępu: 12.06.14].
 • http://www.copa2014.gov.br/en/brasilecopa/sustentabilidade/ [data dostępu: 2.07.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.