PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 260--268
Tytuł artykułu

Zainteresowanie upowszechnieniem inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w agrobiznesie

Warianty tytułu
Interest in Popularization of Investments in Renewable Energy Sources in Agribusiness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono badania na temat zainteresowania upowszechnieniem inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w agrobiznesie. Badaniu metodą sondażu diagnostycznego poddano 258 podmiotów związanych z agrobiznesem. Popyt na energię systematycznie wzrasta, również na tę pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Doskonałym terenem do jej rozwoju są obszary wiejskie. Rolnictwo dysponuje największym potencjałem odnawialnych zasobów energii, głównie biomasy, biogazu, energii wiatru i energii słonecznej. Poza tym obszary wiejskie charakteryzują się znacznym oddaleniem od zagłębi konwencjonalnych nośników energii i sieci przesyłowych, co skutkuje wzrostem wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, zaliczanych do tak zwanej energetyki rozproszonej. Badania wykazały, że poziom znajomości problematyki produkcji energii elektrycznej i ciepła przy udziale OZE w agrobiznesie jest niski. W opinii badanych największe zainteresowanie agrobiznes wykazuje w kierunku inwestycji w kotły na biomasę, kolektory słoneczne oraz mikrobiogazownie. Wśród podmiotów agrobiznesu występuje więc zainteresowanie upowszechnieniem inwestycji z zakresu OZE, jednakże jak wskazuje rzeczywistość, często są to tylko deklaracje.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents research on the interest of popularization of investments in renewable energy sources in agribusiness. 258 agribusiness-related enterprises have been examined by the method of diagnostic survey. The demand for energy is constantly increasing. This also means energy from renewable sources. A perfect place for the development of this energy is the country. Agriculture possesses the largest potential for the renewable energy sources, mainly biomass, biogas, wind and solar energy. Besides, rural areas are generally located at great distances from centers of conventional energy carriers and transmission grids, which results in the increase of the use of energy from renewable sources which belong to so-called dispersed power engineering. The research has shown that the level of knowledge of electricity and heating production using RES is low. In the opinion of the surveyed, most agribusiness focuses on investments, such as: biomass boilers, solar collectors and micro biogas works. Therefore, there is certain interest in the popularization of investments in renewable energy sources, but, as reality shows, it is often but declarations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Borowski P.F., 2010, Energetyka przyjazna środowisku, [w:] P.F. Borowski, M. Klimkiewicz, M. Powałka (red.), Współczesne zagadnienia sektora energetycznego i rolniczego, SGGW, Warszawa.
 • Chojnacki I., 2012, Energia z OZE ciągle dużo droższa niż z węgla, http://energetyka.wnp.pl (14.02.2014).
 • Łucki Z., Misiak W., 2010, Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 r.
 • Oniszk-Popławska A., Curkowski A., Wiśniewski G., Dziamski P., 2011, Energia w gospodarstwie rolnym, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Pabis J., 2011, Odnawialne źródła energii uzupełnieniem energetyki w rolnictwie, Agengpol, Warszawa.
 • Pawlak J., 2012, Zużycie oleju napędowego w rolnictwie polskim, "Problemy Inżynierii Rolniczej", zeszyt 3, s. 57-64.
 • Stiftung H.B., 2012, Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacje, IEO, Warszawa.
 • Tytko R., 2011, Odnawialne źródła energii, OWG, Warszawa.
 • Wiśniewski G., 2014, Odnawialne źródła energii dla rolników - potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju, http://www.ieo.pl (10.02.2014).
 • Żmuda K., 2013, Energetyka odnawialna w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347745

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.