PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 (20) | 22--30
Tytuł artykułu

Wpływ uczestnictwa w grupie kapitałowej na procesy formułowania i realizacji strategii małych przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Impact of Being a Subsidiary on the Processes of Formulation and Implementation of Strategy of Small Businesses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z kryteriów różnicujących małe przedsiębiorstwa jest przynależność bądź nie do jakiejś grupy kapitałowej. Wyróżnik ten zdaje się mieć dosyć duże znaczenie w kontekście badań nad przedsiębiorstwami tej wielkości. W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego strategii w działalności małego przedsiębiorstwa. Wyniki pokazały istotne różnice w zależności od tego, czy obiekty badania były podmiotami zależnymi grupy kapitałowej, czy też były kapitałowo niezależne od innych przedsiębiorstw. Odsetek badanych małych przedsiębiorstw realizujących jakąś formę strategii działalności okazał się być "zawyżany" przez te firmy, które były jednocześnie podmiotami zależnymi grupy kapitałowej. Podobne zjawisko wystąpiło w przypadku identyfikacji "uświadomionej" realizacji strategii oraz sposobu jej formułowania przez przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
One of criteria for differentiating small-sized enterprises is the fact of belonging or not to a business group. It seems to be quite important for research in this size businesses. The paper presents the results of the study on the implementation of a strategy and the strategy formulation process in small-sized enterprises. The results showed quite significant differences depending on whether or not the enterprises were subsidiaries of a business group. These differences may become a starting point for a discussion on the importance of this feature in management science.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamik A. (red.), 2011, Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Aluchna M., 2010, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych: perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ansoff I.H., 1985, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Błaszczyk P., 2013, Pojęcie grupy spółek na tle stosunku dominacji i zależności w kodeksie spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 7.
 • Broszkiewicz A., 2008, Wpływ zagranicznych grup przemysłowych na funkcjonowanie nowo utworzonych spółek zależnych w Polsce, Przegląd Organizacji, nr 4.
 • Chadam J., 2002, Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych - wyniki badań, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Chadam J., 2012, Synergia i wartość w strukturach kapitałowych - identyfikacja, analiza, zarządzanie, Difin, Warszawa.
 • Cieślicki M., 2003, Uwarunkowania rozwoju strategicznego małych firm w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Ćwik K., 2006, Strategia w działalności małych przedsiębiorstw - metodyka i wyniki badań empirycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1114, Wrocław.
 • Ćwik K., 2014, Wpływ podmiotu nadrzędnego na strategię podmiotu zależnego, Marketing i Rynek, nr 5.
 • Doherty L., Teague P., 2011, Conflict management systems in subsidiaries of non-union multinational organisations located in the Republic of Ireland, The International Journal of Human Resource Management, vol. 22, no. 1.
 • Eckert S., Rossmeissl F., Gołkowski T.E., 2007, Dynamika rozwoju roli spółek zależnych niemieckich przedsiębiorstw w Europie Środkowej - badania empiryczne, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
 • Falencikowski T., 2008, Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, "Dom Organizatora", Toruń.
 • GUS, 2014, Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2012 roku, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGWF_ grupy_przedsiebiorstw_w_Polsce_w_2012.pdf.
 • Harzing A.W., Noorderhaven N., 2006, Geographical distance and the role and management of subsidiaries: The case of subsidiaries down-under, Asia Pacific Journal of Management, no. 5.
 • Heugens P.P.M.A.R., Zyglidopoulos C.S., 2008, From social ties to embedded competencies: the case of business groups, Journal of Management & Governance, December.
 • Janiuk I., 2004, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Koziński J., 2002, Strategie firm rodzinnych, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., 1989, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Kreft Z., 2003, Synergia i symetria potencjałów i uprawnień podmiotów struktury holdingowej, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Krupski R., 1993, Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław.
 • Kwaśnicki R.L., 2007, Legalne działanie na szkodę spółki zależnej, Przegląd Prawa Handlowego, nr 12.
 • Legewie J., 2002, Control and co-ordination of Japanese subsidiaries in China: problem of an expatriate- based management system, International Journal of Human Resource Management, vol. 13, no. 6.
 • Lin H.-M., Lin P.-J., Yen I-F., Shih Y.-T., 2013, Knowledge transfer among MNE's subsidiaries: A conceptual framework for knowledge management, The International Journal of Organizational Innovation, vol. 6, no. 1.
 • Nogalski B., 2002, Problemy tworzenia, funkcjonowania i zarządzania w polskich grupach kapitałowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, nr 4.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., 2004, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, OPO, Bydgoszcz.
 • Obłój K., 1988, Koncepcje strategii organizacyjnej, Przegląd Organizacji, nr 11.
 • Obłój K., 2009, O definicji strategii raz jeszcze, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Pisoni A., Fratocchi L., Onetti A., 2013, Subsidiary autonomy in transition economies: Italian SMEs in Central and Eastern Europe countries, Journal for East European Management Studies, no. 3.
 • Putti J.M., Chong F.H.T., 1985, American and Japanese management practices in their Singapore subsidiaries, Asia Pacific Journal of Management, vol. 2, no. 2.
 • Romanowska M. (red.), 2011, Grupy kapitałowe w Polsce - strategie i struktury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Romanowski M., 2008, W sprawie potrzeby nowej regulacji prawa grup kapitałowych w Polsce, Przegląd Prawa Handlowego, nr 7.
 • Strużyna J., Orman D., 2000, Zarządzanie strategiczne w małych firmach, [w:] R. Krupski (red.), Metody zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Thompson A.A., Strickland A.J., 1993, Strategic management: concepts & cases, Irwin, Burr Ridge.
 • Upton N., Felan J.T., Teal E.J., 2001, Strategic and business planning practices of fast growing family firms, Journal of Small Business Management, no. 39.
 • White R.E., Poynter T.A., 1984, Strategies for foreign-owned subsidiaries in Canada, Business Quarterly, vol. 48, no. 4.
 • Zając Cz., 2012, Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.