PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 (20) | 100--109
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność miasta

Autorzy
Warianty tytułu
Knowledge Management and Competitiveness of the City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor określił pojęcie wiedzy, omówił jej znaczenie oraz przybliżył proces zarządzania wiedzą. Następnie omówił zagadnienia związane z zarządzaniem rozwojem lokalnym i miastem, a także wyjaśnił pojęcia: walorów użytkowych miasta, produktów miasta oraz konkurencyjności miasta. W celu zarządzania wiedzą, miastem, a także dla podnoszenia konkurencyjności miasta zbudowano modele zarządzania wiedzą w obszarach walorów użytkowych i produktów miasta oraz wskazano model zaangażowania. Autor wymienił także najważniejsze walory użytkowe miasta, w których powinno być wykorzystane zarządzanie wiedzą: społeczne, mieszkaniowe, instytucjonalne, gospodarcze, turystyczne, logistyczne, przestrzenne i ekologiczne. Ponadto wskazał narzędzia do zarządzania miastem: zarządzanie wiedzą, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie finansami i projektami w oparciu o procedury, które mogą przyczynić się do tworzenia produktów miasta oraz do efektywnego podnoszenia poziomu konkurencyjności miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
The content of this article refers to the determination of the relationship between knowledge management and the competitiveness of the city. To this end, the author described the concept of knowledge, discussed its importance and closer knowledge management process. Then, the article discusses issues related to the management of local development and the city, and also explains the concepts of usable value of the city, the products of the city, and the competitiveness of the city. In order to manage knowledge, the city, and also to raise the competitiveness of the city, models of knowledge management in the areas of usable value of the city, products of the city, and indicated engagement model were built. The author also singled out the most important usable values of the city, which should be used for knowledge management: social, residential, institutional, economic, touristic, logistics, spatial and ecological. The article also indicated tool for managing the city: knowledge management, human capital management, financial management and project based on procedures that may contribute to the formation of the products of the city and effectively raise the level of competitiveness of the city, C-Competitiveness.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
100--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Balcerzak A.P., Rogalska E. (red.), 2010, Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Brol R. (red.), 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brol R. (red.), 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • El-Erian M., 2010, Kiedy rynki się zderzają. Globalne finanse w erze turbulencji, przeł. T. Rzychoń, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A., 2009, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Jashapara A., 2006, Zarządzanie wiedzą, zintegrowane podejście, tłum. J. Sawicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Horynia M., Łaźniewska E. (red.), 2009, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Piotrkowski W. (red.), 2007, Zarządzanie, Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Majer A., 2009, Współczesna urbanizacja, przemiany i szanse rozwoju miast, [w:] Gorzelak G., Szczepański M.S., Ślęzak-Tazbir W. (red.), Człowiek - miasto - region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Prof. B. Jałowieckiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Morawski M., 2006, Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Prace Naukowe nr 1146, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo "Arkady", Warszawa.
 • Tundys B., 2008, Logistyka miejska, koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa.
 • Zawada D., 2012, Walory użytkowe jako czynnik konkurencyjności miasta, [w:] Brol R., Sztando A. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 243, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Zawada D., 2013, Procedura badań dotyczących identyfikacji i oceny walorów użytkowych miasta - studium przypadku Bolesławca, [w:] Brol R., Sztando A. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 284, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zawada D., 2014a, Zarządzanie środowiskiem a konkurencyjność miasta, [w:] Bartniczak B., Trzeciak K. (red.), Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo Ad Rem, Jelenia Góra.
 • Zawada D., 2014b, Produkt ekologiczny miasta, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, Ekonomia i Środowisko, nr 1.
 • Ziemiańczyk U., Krakowiak-Bal A., Mikuła B., Woźniak A., 2013, Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3.04.2013, http://www. infraeco.pl/pl/art/a_17232.htm?plik=1510 [dostęp 1.10.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.