PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 361 Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej | 290--299
Tytuł artykułu

Wpływ struktury i cen sprzedanych produktów mleczarskich na efektywność sprzedaży wybranej spółdzielni mleczarskiej w różnych okresach

Warianty tytułu
The Influence of the Structure and Prices of Sold Dairy Products on the Efficiency of Sales of a Selected Milk Cooperative in Different Periods of Time
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była analiza wpływu struktury masy i cen sprzedanych produktów mleczarskich na poziom efektywności sprzedaży wybranej spółdzielni mleczarskiej w latach 2000-2011. Efektywność tej sprzedaży mierzono trzema wskaźnikami: stopą marży brutto, zyskiem na sprzedaży 1 l zakupionego i przerobionego mleka oraz zyskiem na sprzedaży 1 kg produktów mleczarskich. Okres badań podzielono na trzy równe liczbowo podokresy z uwagi na różne w nich uwarunkowania ekonomiczne na rynku naszego kraju. Ceny sześciu produktów były istotnie, silnie dodatnio skorelowane z poziomami analizowanych dwóch wskaźników efektywności sprzedaży. Natomiast udziały masy sześciu produktów w ich ogólnej masie sprzedaży były w zróżnicowanym stopniu istotnie skorelowane z poziomami rozpatrywanych wskaźników efektywności. Średnie poziomy wskaźników efektywności w ostatnim podokresie badań w porównaniu z pozostałymi podokresami były zdecydowanie najwyższe.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work was the analysis of the structure of the mass and prices of sold dairy products on the level of the efficiency of sales of a selected milk cooperative in the period 2000-2011. The efficiency of these sales was measured with three indicators: rate of the gross margin, the profit on sales of 1 liter of bought and processed milk and the profit on sales of 1 kg of dairy products. The period of research was divided into three numerically equal sub-periods basing on their different conditionings on the market of our country. Prices of six products were substantially, strongly, and positively correlated with the levels of the two analyzed indicators of the efficiency of sales. However, the participation of the mass of six products in their general mass of sales was different, and substantially correlated with the levels of considered efficiency indicators. Average levels of efficiency indicators in the last sub-period of research were, in comparison with the other sub-periods, decidedly the highest.(original abstract)
Twórcy
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
autor
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
  • GUS, 2012, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012, Warszawa.
  • Michalski E., 2003, Marketing, PWN, Warszawa.
  • Nowak E., 2005, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
  • Pazio W., 1994, Jak gospodarować finansami, PWN, Warszawa.
  • Zuba J., 2013a, Wpływ wartości sprzedaży na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XV, zeszyt 2, s. 391-396.
  • Zuba M., 2013b, Zmiany struktur produkcyjnych polskiego mleczarstwa w okresie przekształceń własnościowych w gospodarce żywnościowej, [w:] H. Runowski (red.), Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 20 lat doświadczeń i perspektywy, SGGW, Warszawa.
  • Zuba M., Zuba J., 2013, Zmiany podstawowych uwarunkowań i zadań spółdzielni rolniczych w Polsce, Roczniki Ekonomii i Zarządzania KUL, tom 5 (41), s. 89-110.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.