PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 29 | nr 141 Zastosowania metod ilościowych | 150--159
Tytuł artykułu

Finansowe konsekwencje wyboru strategii kapitału obrotowego przedsiębiorstw z sektorów niefinansowych w Polsce

Warianty tytułu
Financial Consequences of Working Capital Strategy Selection of Enterprises from Non-Financial Sectors in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba ustalenia siły związków między rodzajem strategii kapitału obrotowego a rentownością i płynnością finansową. Do oceny zależności między tymi kategoriami wykorzystany został współczynnik korelacji liniowej Pearsona. W artykule dokonano oceny krótkoterminowego ryzyka przedsiębiorstw z wykorzystaniem odchylenia standardowego. Badania dotyczą wartości średnich dla sektorów niefmansowych wybranych wskaźników w latach 2004-2009. Wyniki badań wskazują na silny związek liniowy między poziomem kapitału obrotowego a rentownością i płynnością finansową. Z badań wynika również, że o poziomie kapitału obrotowego decyduje zarówno charakter prowadzonej działalności, jak i faza cyklu koniunkturalnego. Ocena zmienności, dokonana z wykorzystaniem odchylenia standardowego, pozwoliła wskazać na sektory: lekki i telekomunikacyjny jako najbardziej ryzykowne, natomiast najmniej ryzykowne w badanym sześcioletnim okresie okazały się media i handel. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at making an attempt to establish the strength of relationships between the type of the net working capital strategy and profitability and financial liquidity. Pearson's linear correlation indicator was used to evaluate the relationship between those categories. The paper evaluated a short-term risk of enterprises by means of the standard deviation. The research concerns average values for non-financial sectors of selected indicators over the years 2004-2009. The research results reveal a strong linear relationship between working capital and profitability and financial liquidity. They also show that the nature of activities and the economic phase cycle decide about the level of working capital. The evaluation of diversification by means of the standard deviation indicated that light and telecommunication sectors were most risky. Media and commerce turned out to be least risky over the six-year period. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
  • Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  • http/www.rsg.pl.
  • Osbert-Pociecha G., Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
  • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
  • Pluta W., Michalski G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
  • Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007.
  • Wędzki D., Analiza finansowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.