PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 (46) | 66--104
Tytuł artykułu

The Reasons Behind Asymmetric Responses of Inflation to an Oil Price Shock Across the EU Members

Warianty tytułu
Przyczyny asymetrycznych reakcji inflacji po szokach naftowych między członkami Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przeanalizowano wpływ wzrostu ceny ropy naftowej na największe gospodarki UE i wyjaśniono przyczyny asymetrycznego oddziaływania inflacji w badanych krajach. Wyniki pracy są spójne z innymi badaniami na ten temat, jednak niektóre kwestie muszą być przedstawione oddzielnie. Po pierwsze, ropochłonność gospodarki nie jest głównym czynnikiem decydującym o sile oddziaływania zmiany ceny na inflację. Wynika to z faktu, że firmy obserwowały znaczne zmniejszenie zużycia ropy naftowej w trakcie procesu produkcyjnego w ostatnich 30 latach. To, wraz z obniżeniem ogólnego poziomu inflacji i wzrostem poziomu konkurencji, sprawia, że dostosowanie ceny produktów do wzrostu ceny ropy staje się znikome, a czasem zbyt kosztowne. Po drugie, bezpośredni efekt, a w konsekwencji względna masa paliwa w HCPI, są odpowiedzialne za znaczną część różnic w całym kraju. Moje badanie wykazuje silny związek pomiędzy siłą oddziaływania i strukturą HCPI, co sugeruje, że współczynnik regresji przy zmiennej y jest w znacznym stopniu uzależniony od względnej ilości wydatków gospodarstw domowych na paliwo. Po trzecie, efekty podnoszenia płac z powodu wzrostu cen są odpowiedzialne za kolejną znaczącą część asymetrii między członkami UE. Ich siła jest skorelowana z poziomem siły przetargowej pracowników, co potwierdza początkową hipotezę. Ponadto, na stopień, w którym efekt wzrostu cen ropy naftowej jest rozłożony w czasie, wpływa także poziom elastyczności rynku pracy. Na koniec, współczynnik regresji przy zmiennej y jest stosunkowo mały, co potwierdza wyniki Blanchard'a (2007), które sugerują, że oddziaływanie zmiany ceny ropy na inflację drastycznie zmniejszyło się w porównaniu z okresem 1960-1970. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, I have analysed the impact of an oil price shock on major EU economies and explained the reasons responsible for asymmetric responses of inflation across members studied. The results of the study have much in common with other similar research, however several findings still need to be cited. First, oil intensity of the economy is not the main determinant of the impact's strength across the EU members. It is due to the fact that companies observed a substantial decrease in the relative oil usage in the production process during past 30 years. This, together with low inflationary environment and increased level of competition makes the adjustment of product prices to the increased price of oil negligible and sometimes too costly. Second, the direct effect and consequently weight of fuel in HCPI is responsible for a significant share of cross-country differences. My study finds a strong relation between the strength of the impact and HCPI's structure, suggesting that the pass-through is crucially dependent upon the households' relative spending on fuels. Third, second-round effects cause another noticeable share of differences across the EU members. Their strength is strongly correlated with the level of bargaining power employees have, supporting the initial hypothesis. In addition, the degree to which the effect of oil price shock is scattered over time is also affected by labour market flexibility level. Finally, the pass-through coefficients are relatively small, supporting Blanchard's (2007) findings, which state that the effects of oil price change on inflation have become relatively mild, compared to the 1960-1970s period. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
66--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, student
Bibliografia
 • ÁLVAREZ, LJ (2009), The Impact of Oil Price Changes on Spanish and Euro Area Consumer Price Inflation, Central Bank of Spain.
 • BACKUS, DK & CRUCINI, MJ (1998), Oil Prices and the Terms of Trade, National Bureau of Economic Research working paper.
 • BAILLIU, J & EIJI, F (2004) Exchange Rate Pass-Through and the Inflation Environment in Industrialized Countries: An Empirical Investigation, Bank of Canada Working Paper.
 • BECK, K (2011), Akcesja Polski do strefy euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych - weryfikacja empiryczna, in: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, (ed). S. Lis, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • BECK, K (2013) Structural Similarity as a Determinant of Business Cycles Synchronization in the European Union: a Robust Analysis, Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe, Vol. 5, No. 2.
 • BECK, K & JANUS, J (2013) Aggregate Demand Disturbances in the Vise-grad Group and the Eurozone, Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 1, no. 3.
 • BERNANKE, B (1983) 'Irreversibility, Uncertainty and Cyclical Investment', Quarterly Journal of Economics, 97: pp. 86-106.
 • BERNANKE, BS; Gertler, M; WATSON, M (1997) 'Systematic Monetary Policy and the Effect of Oil Price Shocks', Brooking Papers on Economic Activity, 1, pp. 91-157.
 • BLANCHARD, OJ (2007) The Macroeconomic Efects of Oil Price Shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s.
 • BLANCHARD, OJ (2010), MACROECONOMICS UPDATED.
 • BLINDER, SA; RUDD, JB (2008) The supply shock explanation of the great stagflation revisited, The Centre for European Policy Studies Working Paper.
 • BLINDER, AS; RUDD, J B (2013) The Supply-Shock Explanation of the Great Stagflation Revisited, [in:] The Great Inflation: The Rebirth of Modern Central Banking, University of Chicago Press.
 • BOLT, W & ELS, PJA (2000) Output Gap and Inflation in the EU, De Neder-landsche Bank Working Paper.
 • BRYCE, R (2013) New Technology for Old Fuels: Innovation in Oil and Natural Gas Production Assures Future Supplies, Center for Energy Policy and the Environment at the Manhattan Institute Report, http://www.manhat-tan-institute.org/html/eper_12.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171348001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.