PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 349 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne | 108--119
Tytuł artykułu

Ocena efektywności różnych form pracy grupowej w przedsiębiorstwach - założenia badawcze

Warianty tytułu
Assessing the Effectiveness of Various Forms of Group Working - Research Assumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie założeń badawczych w zakresie oceny efektywności wybranych form pracy grupowej w przedsiębiorstwach. Założenia badawcze zostały opracowane na podstawie analizy współczesnej literatury przedmiotowej nałożonych na autorską koncepcję zróżnicowania form pracy grupowej i prakseologiczną orientację metodologiczną. W pracy zastosowano analizę literatury przedmiotowej oraz metodę projektową w zakresie formułowania podstawowych założeń przyszłych badań. Istotnym elementem poznawczym wskazanym w opracowaniu jest klasyfikacja form pracy grupowej wraz z odniesieniami procesowymi. Autorzy wskazali również na kluczowe determinanty wpływające na skuteczność tej formy współpracy. W artykule wyprowadzono główne założenia dotyczące kryteriów oceny efektywności form pracy grupowej, wskazano na wagę i potrzebę prowadzenia dalszych, empirycznych badań w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The main assumption of the following publication is the presentation of reaserch concepts in the area of effectiveness assessment of chosen forms of group work in organizations. Research assumptions were developed on the base of contemporary literature analysis placed on the authors' conception of diversifying forms of group work as well as praxeological reaserch methodology. The article was based on literature analysis and project design method in terms of formulating the fundamental assumptions of future research. The classification of group work forms together with indications to the procedural references was the cognitive crucial element of the following reasech. The authors also pointed at crucial determinants influencing the cooperation effectiveness of this form. In the article the main assumptions concerning evaluation criteria of the effectiveness of group work forms as well as a need of empirical examinations in this scientific area were deduced.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005.
 • Głowicki P., Łasiński G., Model oceny form pracy grupowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 161, Katowice 2013.
 • Hartley P., Komunikacja w grupie, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 • Herzberg F., Mausner B., Bloch Snyderman B., The Motivation to Work, Library of Congress, Washington 2010.
 • Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd. Mimex, Wrocław 1993.
 • Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Łasiński G., Głowicki P., Praca grupowa jako efektywne narzędzie rozwijania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 • Łasiński G., Głowicki G., Uwarunkowania metodyczno-organizacyjne pracy grupowej w przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 262, UE, Wrocław 2012.
 • Łasiński G., Głowicki P., Jankowski M., Budowanie kapitału intelektualnego firmy poprzez inwestowanie w wiedzę na przykładzie Volkswagen Sp. z o.o., Studia Ekonomiczne nr 111, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 • Łasiński G., Grala E., Stosik A., Głowicki P., Praca grupowa jako instrument wspierający procesy zmian w organizacji na przykładzie koncernu Volkswagen A.G. w Polsce, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S. Witkowski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 115, UE, Wrocław 2010.
 • Mackin D., Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011.
 • O'Sullivan T., Rice J., Saunders C., Successful Group Work: A Practical Guide for Students in Further and Higher Education (Transferable & Learning Skills), Routledge, London-New York 1996.
 • Oyster C., Grupy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 • Pfeffer J., Sutton R., Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Reynolds M., Group Work in Education and Training, Taylor and Francis Group, Abington-Oxon 2008.
 • Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE Warszawa 2005.
 • Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2004.
 • Stosik A., Kowalewski M., Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, [w:] Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, red. G. Bełz, J. Skalik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 218, UE, Wrocław 2011.
 • Stosik A., Morawski M., Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław 2009.
 • Welch J., Welch S., Winning - znaczy zwyciężać, Studio Emka, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171348117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.