PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1987 | nr 3 | 135--156
Tytuł artykułu

Infrastruktura techniczna jako podstawa przemian społeczno-gospodarczych w regionie suwalskim

Autorzy
Warianty tytułu
Technological Infrastructure as a Base for Socio-Economic Transformations in the Suwalskie Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ogół spraw dotyczących zmian jakościowych w sferze życia społeczno-gospodarczego to jedno z najważniejszych zagadnień coraz częściej wysuwanych przez decydentów, odpowiedzialnych za politykę społeczno-gospodarczą kraju, i przez społeczeństwo. Zajmując się problemami jakości życia należy przeprowadzić analizę elementów składających się na tę jakość. Podstawowym elementem jest infrastruktura techniczna, która zaspokaja potrzeby społeczne bezpośrednio albo pośrednio, przez obsługę procesów produkcyjnych. Infrastruktura techniczna stanowi istotną sferę działalności gospodarczej każdego państwa. Polska, jako kraj rozwinięty gospodarczo, mimo przeżywanych trudności stoi przed zadaniem organizowania produkcji, w tym również usług infrastrukturalnych, na wyższym szczeblu przetwarzania, zorganizowania, a także zaspokojenia potrzeb społecznych. Celem niniejszego opracowania jest analiza stanu infrastruktury w regionie suwalskim. Powinna ona umożliwić sformułowanie w dalszych etapach badań dwuwariantowej prognozy funkcjonowania Systemu infrastruktury technicznej w badanym regionie.
EN
The problems of qualitative changes in the field of socio-economic life are one of the most important and most frequently discussed by both - persons responsible for the socio-economic policy of the country and society. Exploration of the problem of living standard should cover the analysis of its constituents. Technological infrastructure is one of these constituents, as it satisfies the needs of the society in immediate way, or indirectly - through the service of production processes. Technological infrastructure constitutes a significant field of economic activity of every State and region. The state of technological infrastructure development in Suwalskie Voivodeship is inadequate from the point of view of current needs, analysed in the aspect of the standard of living of the inhabitants of the region and the requirements of national economy. Elektrical power engineering, transportation, water economics and communication of the region demand urgent investment outlays. Only the programme, of communication development till the year 1990 will allow to obtain a perceptible improvemen in the state of equipment of the Suwalskie. Region with telephones, although the very low starting level at the time of beginning of realization of the programme should be taken into account. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
135--156
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Efektywność gospodarowania a jakość życia, "Monografie i Opracowania SGPiS", zeszyt 136, Warszawa 1984.
  • Karst Z., Infrastruktura komunalna, PWN, Warszawa-Wrocław 1982.
  • Kozłowski S., Ocena wpływu budowy kopalni Krzemianka i zakładu przetwórczego na środowisko, (w:) Ekspertyzy - opinie o wpływie inwestycji na środowisko, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 1986, zeszyt 129.
  • Krakowski M., Stan obecny i przewidywane potrzeby w zakresie rozwoju sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie województwa suwalskiego. Wojewódzka Komisja Planowania, Suwałki 1986 /maszynopis/.
  • Rocznik Statystyczny Województwa Suwalskiego 1986, WUS, Suwałki 1987.
  • Synteza ogólnokrajowa planów regionalnych w zakresie gospodarki wodnej /praca zbiorowa/, Hydroprojekt, Warszawa 1983.
  • Szpinder A., Piotrowski J., Gospodarka wodna, PWN, Warszawa 1986.
  • Wojewódzki plan społeczno-gospodarczy na lata 1986-1990, Wojewódzka Rada Narodowa, Suwałki 1987.
  • Założenia planu przestrzennego zagospodarowania kraju do 1995 roku, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, Warszawa 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171348297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.