PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 23 | 22--33
Tytuł artykułu

Policja budowlana w ujęciu historycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Poolice Building in Historical Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano jedną z doniosłych funkcji jaką spełnia administracja publiczna w społeczeństwie. Dla pełnego przedstawienia tematu, omówiono rodowód pojęcia policji, utożsamianego początkowo z ustrojem państwa i jej ewolucję w kierunku policji administracyjnej zwalczającej wszelkie niebezpieczeństwa zagrażających publiczności. Następnie wyodrębnienie z niej policji budowlanej rozumianej w sensie przedmiotowym, aż do czasów współczesnych. Instytucja policji budowlanej, powstała w ciągu XIX wieku jako niezależna służba, funkcjonująca od początku na terenach niemieckojęzycznych. Podstawowym celem policji budowanej było zapewnienie bezpieczeństwa i ogólnego ładu w budownictwie. Dla zrealizowania tych zamierzeń, policja budowlana działała w oparciu o przepisy policyjno-budowlane określające nakazy i zakazy adresowane do ówczesnych inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych. Działalność policji odegrała znaczącą rolę w późniejszym ustawodawstwie, będąc czynnikiem wpływającym na treść pierwszej polskiej ustawy z prawa budowlanego, przyczyniając się do rozwoju idei nadzoru budowlanego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents one of important functions played by the public administration in society. For a full presentation of the topic, discusses the concept of pedigree police initially equated to the system of the state and its evolution in the direction of the police administration to combat any danger threatening public. Then the separation of the police building understood in an objective sense to the present day. Police institution building, was founded in the XIX century as an independent service, operational since the beginning of the German-speaking areas. The primary objective of the police was built to ensure the safety and general governance in construction. In order to accomplish these intention police building is based on the provisions of police and building regulations defining the obligations and prohibitions addressed to the then investors and users of buildings. Police activity has played a significant role in subsequent legislation, being a factor in the content of the first Polish Law - Construction Law, contributing to the development of the idea of building inspection.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
22--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Bar L., Prawo budowlane, Studia Prawnicze 1965, Nr 7.
 • Biliński T. Prawo budowlane wczoraj i dziś, Przegląd Budowlany 2009.
 • Brzeziński W., Polskie prawo budowlane, Warszawa 1955.
 • Brzeziński W., J. Starościak Administracja budownictwa [w:] Polskie prawo administracyjne. Część szczegółowa, red. M. Jaroszyński, Warszawa 1957.
 • Chajbowicz A., O podmiotowym znaczeniu pojęcia policja administracyjna [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978.
 • Dobkowski J., Policja administracyjna. Zagadnienia doktrynalno - instytucjonalne, Samorząd Terytorialny 2004, Nr 7-8.
 • Dobkowski J., Pojęcie policji administracyjnej [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Filipowicz A., Pojęcie nadzoru i funkcje nadzoru w administracji, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1984.
 • Fundowicz S., Policja i prawo policyjne [w:] Nauka administracji wobec wyznań współczesnego państwa prawa. Miedzynarodowa konferencja naukowa Cisna 2-4 czerwca 2002 r., red. J. Łukaszewicz, Rzeszów 2002.
 • Gatner D., Policja administracyjna (studium z teorii myśli administracyjnej), Organizacja - Metody - Technika 1988, Nr 8-9.
 • Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1996.
 • Izdebski H., Badania nad administracją publiczną [w:] Administracja publiczna, red. Jerzy Hauser, Warszawa 2005.
 • Janik M., Policja administracyjna - wybrane zagadnienia, Ius et Administratio 2005, Nr 3.
 • Janik M., Policja sanitarna, Warszawa 2012.
 • Jędrzejewski S., Zarys państwowego nadzoru budowlanego [w:] Prawo, Administracja, Gospodarka. Księga ku czci profesora Ludwika Bara, red. J. Łetowski, J. P. Pruszyński, Wrocław 1983.
 • Jędrzejewski S., Nowe prawo budowlane, Bydgoszcz 1994.
 • Jędrzejewski S., Proces budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Bydgoszcz 1995.
 • Jędrzejewski S., Prawo budowlane, Toruń 1998.
 • Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947.
 • Kulesza E., Słoniński J., Prawo budowlane, Warszawa - Poznań 1978.
 • C. Krawczak, Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XVIII wieku do 1939 roku, Poznań 1975.
 • Księżpolski B., Martan L., Prawo budowlane w zarysie, Warszawa - Wrocław 1988.
 • Kumaniecki K. W., Zarys austriackiego prawa budowlanego, Kraków 1914.
 • Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 1998.
 • Longchamps F. , Poglądy nauki francuskiej i belgijskiej na prawa jednostki wobec władzy, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, 1962, Nr 5.
 • Matan A., Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej [w:] Nauka administracji wobec wyznań współczesnego państwa prawa. Międzynarodowa konferencja naukowa Cisna 2-4 czerwca 2002 r., red. J. Łukaszewicz, Rzeszów 2002.
 • Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2006.
 • Nowak A., Prawo budowlane, Wrocław 2007.
 • Ochimowicz F., 30. Prawo administracyjne, Warszawa 1919.
 • Serafin S., Unifikacja i rozwój prawa budowlanego [w:] Ius et Fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtka, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006.
 • Szewczyk M., Nadzór w prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności i innych praw podmiotowych jednostki, Poznań 1996.
 • Szewczyk M., Nadzór jako instytucja materialnego prawa administracyjnego, PiP 1997, Nr 1.
 • Szymkiewicz G., Prawo budowlane i zabudowanie osiedli, (Państwowa ustawa budowlana), Warszawa 1928.
 • Wacinkiewicz D., Nowy sposób ujmowania nadzoru w prawie, ZNUS 2004, Nr 16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171348351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.