PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 23 | 68--83
Tytuł artykułu

Małżeństwo i rodzina w Polsce piastowskiej - analiza historycznoprawna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marriage and Family in Poland Piast - Analysis of the Historical and Legal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Charakter rodziny w średniowiecznej Polsce był zróżnicowany w zależności od grupy społecznej, stopnia zamożności, sytuacji własnościowej, tradycji, regionu oraz wielu innych czynników. Najważniejszymi funkcjami rodziny były: prokreacyjna, gospodarcza, wychowawcza, kulturalna i zabezpieczająca. Należy podkreślić, iż potrzeby człowieka w okresie średniowiecza były realizowane głównie w rodzinie. Stanowiła ona oparcie dla poszczególnych jej członków i zapewniała bezpieczeństwo. (fragment tekstu)
EN
The nature of the family in medieval Poland was varied depending on the social group, wealth, ownership situation, tradition, region, and many other factors. The most important functions of the family were procreative, economic, educational, cultural and safety. It should be emphasized that the needs of people in the Middle Ages were implemented mainly in the family. It provided support for each of its members and assured safety. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
68--83
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Abraham W., Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, [Studia nad historią prawa polskiego, t. IX], Lwów 1925.
 • Biegeleisen H., Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927.
 • Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.
 • Bogucka M., Gorsza płeć, Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.
 • Chołodowska M., Pozycja córki w rodzinie polskiej we wczesnym średniowieczu, [w:] Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 339-346.
 • Chołodowska M., Pozycja i rola kobiety w polskiej rodzinie wczesnośredniowiecznej, [w:] Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, t. I, Poznań 1998, s. 33-38.
 • Chołodowska M., 7. Życie rodzinne pierwszych Piastów, [w:] Rodzina a wychowanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 95-119.
 • Dzięga A., Funkcja wychowawcza rodziny w prawie kanonicznym, [w:] Współdziałanie Kościoła i Państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, Łomża 6 - 7 września 2004, red. J. Krukowski, T. Śliwowski, Łomża 2005, s. 127-136.
 • Gałka A., Obraz kobiety w "Kronice polskiej" mistrza Wincentego Kadłubka, "Studenckie Zeszyty Historyczne Koła Naukowego Historyków Studentów UJ" 10(2007), s. 33-48.
 • Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1996.
 • Historia życia prywatnego, t. 2: Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby, Wrocław 2005.
 • Hube R., Prawo polskie w wieku XIII, [w:] tegoż, Pisma poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym, t. II, Warszawa 1905, s. 371-380.
 • Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.
 • Krawiec A., Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000.
 • Lis A., Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka, Lublin 2013.
 • Malinowska J., Wizerunek kobiety w Kronice mistrza Wincentego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 64(1999), s. 5-23.
 • Matuszewski J., Polska monarchia patrymonialna - opis średniowiecznej rzeczywistości czy produkt XIX wiecznej historiografii?, [w:] Król w Polsce XIV i XV wieku, red. A. Marzec, M. Wilamowski, Kraków 2006, s. 137-153.
 • Mądrowska E. A., Domini naturales. Portrety polskich władców w Chronicon Polonorum mistrza Wincentego, Bydgoszcz 2010.
 • Michalski M., Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004.
 • Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 2003.
 • Miśkiewicz M., Życie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2010.
 • Samsonowicz H., Więzi społeczne we wczesnym średniowieczu polskim, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, red. S. K. Kuczyński, t. X, Warszawa 2004, s. 47-73.
 • Skibiński E., Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima i mistrza Wincentego, [w:] Humanistyka i płeć, t. III: Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawne i nowe, red. E. Pakszys, W. Heller, Poznań 1999, s. 19-37.
 • Szymczakowa A., Stan badań nad rodzina szlachecką późnego średniowiecza, [w:] Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Pakulski, J. Wroniszewski, Toruń 2003, s. 75-94.
 • Uruszczak W., Obyczaje ślubne we wczesnośredniowiecznej Polsce, [w:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Lityński i in., Katowice-Kraków 2009, s. 741-747.
 • Waldo B., Niedział rodzinny w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia, Wrocław 1967.
 • Winiarz A., Polskie prawo majątkowe małżeńskie w wiekach średnich, "Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego" 37(1899), s. 159-291.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171348363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.