PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | z. 37 | 55--78
Tytuł artykułu

Sprawowanie kontroli na przykładzie doświadczeń bankowego funduszu gwarancyjnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powtarzające się upadki banków wpłynęły znacząco na decyzje o utworzeniu systemów gwarantowania depozytów. Deponenci niejednokrotnie stracili oszczędności całego swojego życia i to właśnie uzmysłowiło konieczność sprawowania nadzoru nad działalnością banków i określenie ram dopuszczalnego ryzyka w prowadzonych czyrłnościach bankowych. Najważniejszą kwestią, z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest konieczność zabezpieczenia interesów deponentów. Zatem głównym zadaniem systemów gwarantowa-nia depozytów jest ochrona bezpieczeństwa wkładów na wypadek upadłości banku. Wkłady muszą być chronione przez cały czas, nawet jeśli sytuacja banku nie jest zadowalająca i był on "zmuszony" do skorzystania z pomocy BFG. Jak zostało wcześniej wspomniane, BFG oraz inne instytucje nadzorujące/kontrolujące są ze sobą ściśle powiązane. Instytucja nadzoru bankowego oraz fundusz gwarantujący wypłaty depozytów mają pokrewne cele, a jednocześnie są od siebie niezależne organizacyjnie.36 BFG spełnia nie tylko funkcję pomocową i gwarancyjną, ale również kontroluje i monitoruje banki korzystające z pomocy. Banki często "przejadają" czy też nieefektywnie wykorzystują środki z udzielonych pożyczek i m.in. z tego powodu konieczny jest monitoring bieżącej działalności banków korzystających z pomocy, jak również kontrola planów długoterminowych i programów postępowania naprawczego. Zastanowić się jednak należy, czy istnienie Departamentu Kontroli i Monitoringu BFG ma sens, biorąc pod uwagę powielanie się funkcji BFG i GINB, co pociąga za sobą większe koszty działalności systemu. Głównym i najważniejszym zadaniem BFG po-winno być gwarantowanie depozytów bankowych, a nie udzielanie pomocy zagrożonym bankom i ich kontrolowanie. W świetle prawodawstwa unijnego Fundusz powinien zaj-mować się gwarantowaniem depozytów. Funkcja pomocowa BFG zostanie zaś najpraw-dopodobniej przekazana innym organom systemu bankowego. (abstrakt autora)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
55--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Departament Kontroli i Monitoringu BFG, Warszawa, maj 2002.
 • Dobaczewska A., Instytucje nadzoru bankowego w świetle prawa polskiego i prawa Wspólnoty Europejskiej. Gdańsk: UG, 2000.
 • Dz. U. Nr 140, poz. 939, 1997, art. 105 ustawy Prawo bankowe z dn. 29 sierpnia 1997.
 • Górecki E., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie rynkowym. Łódź: Interfart 1999.
 • Jędrzejowski S., Kontrola administracji. Toruń: Kwantum, 1976.
 • Klimas M., Jak kontrolować działalność przedsiębiorstwa? Warszawa: PWE, 1988.
 • Kuc B. R., Teoria i praktyka kontroli w zarządzaniu w: Kontrola i kontroling w zarządzaniu : tendencje, koncepcje, instrumenty, red. B.R. Kuc. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2002.
 • Kurowski L., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa. Warszawa: PWE, 1990.
 • Lewandowski D., Regulacje ostrożnościowe nadzoru bankowego. ' "Materiały i Studia NBP", z.68/1997.
 • Narodowy Bank Polski, Warszawa: Wydaw. NBP, 2002.
 • Raport Roczny BFG 2000 r., BFG, Warszawa 2001.
 • Raport Roczny BFG 2001 r., BFG, Warszawa 2002.
 • Raport Roczny BFG 2002 r., BFG, Warszawa 2003.
 • Sjafjan M., Grzybowski M., Polski system gwarantowania depozytów a dyrektywa Unii Europejskiej 94/19/EC, "Bezpieczny Bank", Nr 2/3/1998.
 • Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach. Częstochowa: Educator, 1999.
 • Saunders E., Kontrola wewnętrzna w oddziałach. Warszawa : FRRwP, 1996. Wierzbicki K., Praktyczny poradnik kontrolera. Warszawa: KWANTUM, 2000.
 • Zaleska M., Zróżnicowany czy zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności pod red. Znanieckiej K. Katowice Wydaw. AE, 2002.
 • www.bfg.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171348569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.