PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 11--34
Tytuł artykułu

Reprezentacja interesów pracowniczych w Polsce na tle zmian europejskich stosunków przemysłowych

Autorzy
Warianty tytułu
Employee Interest Representation in Poland in the Context of Evolution of European Industrial Relations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przegląd kluczowych zjawisk, jakie mają miejsce w stosunkach przemysłowych (pracy) w Europie, a następnie próba opisania na tak zakreślonym tle zagadnienia reprezentacji interesów pracowniczych w Polsce. Przegląd zmian zachodzących w obszarze europejskich stosunków pracy wymaga uprzedniego zarysowania kontekstu teoretycznego, na który składają się schematy pojęciowe najczęściej stosowane w analizie owego szczególnego obszaru stosunków społecznych, jakimi są stosunki pracy. (fragment tekstu)
EN
Despite certain patterns common for all EU member states emerging, industrial relations in Europe have retained a heterogeneous character, due to the fact that national traditions still seem to largely prevail at a country level. There fore, it is the comparative perspective that should be employed in research on industrial relations in Europe. Based on data collected by the EU-level institutions, one can notice that there are two large clusters of member states observable: one with a predominantly pluralistic industrial relations and the other with primarily corporatist industrial relations. Poland, however, displays some characteristics specific for each type. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Annual Review for Poland 2005, European Industrial Relations Observatory 2006.
 • BAEL 2005-2006, dane za IV kw. roku.
 • BAEL, dane za IV kw. 2004 r.
 • Deaton D. R., Beaumont P. B., The determinants of bargaining structure: some large scale survey evidence from Britain, "British Journal of Industrial Relations" Vol. 18/2, 1980, s. 202-216.
 • Długosz D., System dialogu społecznego w latach 2001-2003. Analiza uczestnika, cz. I, "Polityka Społeczna" nr 4(373), 2005, s. 7-13.
 • Długosz D., System dialogu społecznego w latach 2001-2003. Analiza uczestnika,cz. II, "Polityka Społeczna" nr 5-6 (374-375), 2005, s. 7-14.
 • Dolvik J. E., Waddington J., Can trade unions meet the challenge? Unionisation in the market is edservices, w: Working in the Service Sector. A tale from different worlds, red. G. Bosch, S. Lehndorff, Routledge, London-New York 2005.
 • Dyrektywa 94/45/WE w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.
 • Dyrektywa 2002/14/WE ustanawiająca ogólne warunki ramowe informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.
 • Frege C. M., Kelly J., Union Revitalization Strategies in Comparative Perspective, "European Journal of Industrial Relations" Vol. 9(1), 2003, s. 7-24.
 • Gardawski J., Konfliktowy pluralizm polskich związków zawodowych, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa2003.
 • Gardawski J., Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe w Polsce, Of. Wyd. SGH, Warszawa2007.
 • Gardawski J., Związki zawodowe: liczebność, skład, postawy, CBOS, Warszawa 2003.
 • Gardawski J., Gąciarz B., Mokrzyszewski A., Pańków W., Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, ISP-Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1999.
 • Gąciarz B., Pańków W., Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa?, ISP, Warszawa 2003.
 • Hajn Z., Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, w: Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003.
 • Hurd R., Milkman R., Turner L., Reviving the American labour movement: Institutions and Mobilization, "Discussion Paper" DP/132, 2002, International Institute for Labour Studies, Geneva 2002.
 • Industrial Relations in Europe in 2004, European Commission, Directorate - General for Employment and Social Policy, Brussels 2004.
 • Industrial Relations in Europe in 2006, European Commission, Directorate-General For Employment and Social Policy, Brussels 2006.
 • Industrial Relations in Europe in 2008, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Policy and Equal Opportunities, Brussels 2009.
 • Meardi G., Short circuits in Multinational Companies: The extension of European Works Councils to Poland, "European Journal of Industrial Relations" Vol. 10(2), 2004, s. 161-178.
 • Monitoring ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, raport z badań S. Partner.
 • Morawski W., Korporatyzm: wyłanianie się nowych stosunków pracy w Polsce, w: Negocjacje. Droga do paktu społecznego, red. T. Kowalik, IPiSS, Warszawa 1995.
 • Ost D., The Weakness of Strong Social Movements: Models of Unionism in the East European Context, "European Journal of Industrial Relations" Vol. 8(1), 2002, s. 33-51.
 • Polacy pracujący 2006.
 • Polacy pracujący 2007.
 • Polski talk-show. Dialog społeczny i integracja europejska, red. J. Hausner, M. Marody, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie-Fundacja im. F. Eberta, Kraków 2001.
 • Rudolf S., Europejskie Rady Zakładowe w opinii ich polskich członków, w: Partycypacja pracownicza. Echa przyszłości czy perspektywy rozwoju, red. S. Rudolf, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Sewastianowicz M., Przewidywane kierunki zmian nietypowych form zatrudnienia w Polsce, w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 2005.
 • Social Dialogue Capacity Building. National Report for Poland, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006.
 • Sroka J., Stosunki przemysłowe i dialog społeczny a globalizacja i europeizacja, w: Model społeczny zintegrowanej Europy. Nowe wyzwania i perspektywy, red. J. Zarzeczny, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2007.
 • Świadomość ekonomiczna Polaków i jej korelaty, badania na zlecenie Katedry Socjologii Ekonomicznej SGH, realizacja CBOS, maj 2003 r.
 • Tripartite Commission, Effectiveness, Legitimacy and Pathologies of Weak States: Case Study Report Poland, [raport w ramach badań] NEWGOV- New Modes of Governance, [projekt nr 17] Democratization, Capture of State and New Forms of Governance in CEE Countries, European University Institute, Florence 2005.
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych, która weszła w życie 1 maja 2004 r., DzU nr 62 poz. 556 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, DzU nr 79 poz. 550.
 • Valenzuela S., Labour Movements and Political Systems, w: The Future of the Labour Movements,red. M. Regini, Sage, London 1991, s. 53-101.
 • Vernon G., Does densitymatter? The significance of Comparative Historical Variation in Unionization, "European Journal of Industrial Relations" Vol. 12(2), 2006, s. 189-209.
 • Wenzel M.,Członkostwo w związkach zawodowych. Naruszenia praw pracowniczych i "szara strefa" w zatrudnieniu, CBOS, Warszawa 2009.
 • Wenzel M., Europeizacja czy amerykanizacja stosunków pracy w Polsce?, referat przedstawiony na XI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Poznaniu, wrzesień 2004 r.
 • Wenzel M., Związki zawodowe: przynależność i ocena działalności, CBOS, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171348887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.