PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 140 Gospodarka a środowisko | 9--21
Tytuł artykułu

Miejsce technologii środowiskowych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
The Role of Environmental Technologies in the Implementation of the Concept of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor technologii środowiskowych jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Rozwój tego sektora może pozwolić przezwyciężyć Europie aktualny kryzys gospodarczy. Równocześnie technologie środowiskowe, ale również ekoinnowacje mogą przyczynić się do wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Rozwój technologii środowiskowych, nazywanych też często technologiami przyjaznymi dla środowiska, jest jednym z celów realizacji koncepcji zrównoważonej produkcji. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie dyskusji nad definicją technologii środowiskowych oraz ekoinnowacji. Wskazanie ich miejsca w dokumentach strategicznych zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Artykuł próbuje też udzielić odpowiedzi na pytanie o aktualny stan wdrażania ekoinnowacji w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The sector of environmental technologies is one of the fastest developing sectors of economy. Its development can help Europe to overcome the current economic crisis. At the same time environmental technologies as well as eco-innovation can contribute to the implementation of the concept of sustainable development. The development of environmental technologies, also often called environmental friendly technologies, is one of the aims of the realization of the concept of sustainable production. The aim of this article is a discussion on the definition of environmental technologies and eco-innovation. The article shows their positions in strategic documents both for Poland and the European Union. The article tries also to give an answer to the question about the current condition of the implementation of eco-innovation in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • "Mapa Drogowa" Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych w Polsce, Ministerstwo Środowiska 2006.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008. Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2009 r.
 • Hemmelskamp J., Umweltpolitik und technischer Fortschritt. Eine theoretische und empirische Untersuchung der Determinanten von Umweltinnovationen, Physica, Heidelberg 1999.
 • Jones E., Harrison D., McLaren J., Managing creative eco-innovation, structuring outputs from eco-innovation projects, "The Journal of Sustainable Product Design" 2001, nr 1.
 • Kalinowska K., MSP i ekoinnowacje bez barier, http://pi.gov.pl/aktualnosci/14176.html (stan z 20.05.2010 r.).
 • Klemmer P., Lehr U., Lobbe K., Umweltinnovationen. Anreize und Hemmnisse, Bd. 2, Analytica, Berlin 1999.
 • Komisja Wspólnot Europejskich (2002) Raport Komisji, Technologie środowiskowe na rzecz rozwoju zrównoważonego, COM (2002) 122 końcowy.
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Stymulowanie technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan działań Unii Europejskiej w zakresie technologii środowiskowych, COM (2004) 38 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji Rozwijanie Planu działań Unii Europejskiej na rzecz technologii środowiskowych, COM(2003) 131 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji Sprawozdanie z realizacji Planu Działań w dziedzinie Technologii Środowiskowych w 2004 roku, COM(2005) 16. końcowy oraz Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sprawozdanie z realizacji Planu działań na rzecz technologii dła środowiska (2005-2006), KOM(2007) 162 wersja ostateczna.
 • Komunikat Nr 1 MNil z dnia 21 września 2005 r. w sprawne ogłoszenia Krajowego Programu Ramowego, Dz. Urz. Nr 10, poz. 47.
 • Krajowy System Monitorowania Technologii Środowiskowych, Zarys koncepcji.
 • Kurpanek J., Skowrońska A. (red.), Analiza warunków rozwoju technołogii środowiskowych w Polsce, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok 2006.
 • Macharzina K., Unternehmensführung, Gabler, Wiesbaden 1999.
 • Program Wykonawczy do Krajowego Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych na lata 2007-2009 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2010-2012, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2007.
 • Rennings K, Bausteine einer Umweltinnovationstheorie und politik - neoklasische und evolutionsökonomische Perspektiven, [in:] K. Rennings (Hrsg.), Innovation durch Umweltpolitik, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999.
 • Steward F., Opponent note/: ecoinnovation - enviromental benefits, economic growth and Job creation, 2006.
 • Strebel H., Innovation und ihre Organisation in der mitteständischen Industrie - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, Marchai und Metzenbacher Wissenschaftsverlag, Berlin 1979.
 • Szymańska A., Ekoinnowacje czy mądry Polak po szkodzie?, "Ecomanager" 2010, nr 2.
 • Urbaniec M., Wpływy innowacji ekologicznych na rozwój zrównoważony, [w:] E. Sidorczuk-Pietraszko (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. WSE, Białystok 2009.
 • Woźniak L., Trinks R., Bącal W, Ekoinnowacje - nowy paradygmat, odmienna gospodarka, proekologiczna świadomość przedsiębiorców, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Ziółkowski B., Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171348985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.