PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 140 Gospodarka a środowisko | 68--86
Tytuł artykułu

Zmiany w ekonomii a kapitał społeczny

Warianty tytułu
Changes in the Economy versus Social Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano koncepcję kapitału społecznego oraz ewolucyjne zmiany w ekonomii, jakie dokonały się w ostatnim stuleciu, a także ich znaczenie dla rozwoju koncepcji kapitału społecznego. Współcześnie ekonomiści coraz częściej przyznają, że ekonomia neoklasyczna ma swoje ograniczenia i nie wyjaśnia wielu zjawisk gospodarczych, zarówno tych współczesnych, jak i przeszłych. Coraz częściej także odwołują się do koncepcji kapitału społecznego, w celu wyjaśnienia, dlaczego pewne społeczeństwa bywają bardziej wydajne niż wskazywałyby na to posiadane przez nich środki materialne, wskazując, że pewne czynniki z dziedziny kultury, psychologii lub społecznych relacji mają wpływ na całości będące czymś więcej niż sumą ich części. (abstrakt oryginalny)
EN
The conception of social capital as well as evolutionary changes in economy occurring in the last century and their importance to the development of the concept of social capital are presented in the article. Today economists more and more often admit that neoclassical economy has its limitations and does not explain many economic phenomena both contemporary and past. More and more often they refer to the concept of social capital in order to clarify why some societies are more efficient than others having the same resources. They point that some cultural, psychological and social factors have bigger impact on the wholes that are something more than only the sum of their pieces. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adler P, Kwon S.W., Social Capital: The Good, the Bad and the Ugly, [w:] E. Lesser, Knowledge and Social Capital Foundations and Applications, Butterworth-Heinemann, Boston, Oxford, Auckland, Johannesburg, Melbourne, New Delhi 2000.
 • Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa 2007.
 • Blaug M, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, Nowy Jork 1986.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista" 2008, nr 2.
 • Burt R., Structural Holes. Harvard University Press, Cambridge 1992.
 • Coleman J., Social capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1998, nr 94.
 • Eckel C., People Playing Games: the Human Face of Experimental Economics, "Southern Economic Journal" 2007, nr 4.
 • Fine B., Social Capital versus Social Theory. Political Economy and Social Science at the Turn if the Millenium, Routledge, Londyn - Nowy Jork 2001.
 • Fukuyama F., Social capital, civil society and development, "Third World Quarterly" 2001, nr 1.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Grootaert Ch., van Bastelaer Th., Introduction and overview, "The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment", Cambridge University Press 2002.
 • Hanifan L., The rural school community center, "Annals of the Academy of Political and Social Sciences" 1916, t. 67.
 • Hayek F., Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 • Jacobs J., The Life and Death of Great American Cities, Random House, New York 1961.
 • Kiersztyn A., Kapitał społeczny - ideologiczne konteksty pojęcia, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Klimczak B., Jak uzasadnić potrzebę etyki w działalności gospodarczej?, [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Kostro K., Zagadnienia kulturowe w ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3, s. 30.
 • Krzykała F, Kapitał społeczny a socjologia gospodarcza, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Kwiatkowski M., Aksjonormatywne aspekty kapitału społecznego, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Lin N., Building a Network of Social Capital, [w:] N. Lin, K. Cook, R.S. Burt, Social Capital. Theory and Research, New York 2001.
 • Loury G., A Dynamie Theory of Racial Income Difference, in Women, Minorities, and Employment Discrimination, PA. Wallace, A.M. LaMond (red.), Lexington Books, Lexington 1977.
 • Łopaciuk-Gonczaryk B., Więzi społeczne, zaufanie i kapitał społeczny, [w:] S. Golinowska, J. Wilkin, M. Bednarski, U. Sztanderska, M. Socha, B. Balcerzak-Paradowska (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, IPiSS, Warszawa 2009.
 • Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Morawski W, Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Myrdal G., Das politische Element in der nationalekonomischen Doktrinbildung, Hannower 1963.
 • Paldam M., Svenson G.T., Social capital and economics, [w:] H. Flap (red.), Creation and Returns of Social Capital: a new research program, Beate Volker, Routledge Taylor & Francis Group, Londyn 2006.
 • Pogonowska B., Kapitał społeczny-próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Portes A., Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, "Annual Review of Sociology" 1998, t. 24.
 • Przymeński A., Rozwój kapitału społecznego i jego czynniki, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Putnam R., Leonardi R., Nanetti R., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton 1993.
 • Putnam R., Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2001.
 • Ratajczak M. (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Ross D., Economic Theory and Cognitive Science. Microexplanation. The MIT Press, Cambridge 2005.
 • Rymsza A., Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Schuler T., Baron S., Field J., Sociał Capital: A Review and Critique, [w:] Baron, J. Field,. T. Schuler (red.), Social Capital. Critical Prospectives, S Oxford, New York 2000.
 • Semih Akcomak D., Bridges in social capital: A review of the definitions and the social capital of social capital researchers, UNU-MERIT Working Papers, Maastricht 2009.
 • Skodlarski J., Związki historii gospodarczej z teorią ekonomii, [w:] J. Skodlarski (red.), Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Stokowska D., Nowa ekonomia instytucjonalna jako nowa perspektywa badawcza w analizowaniu procesów gospodarczych, [w:] E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa 2006.
 • Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 • Woolcock M., Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework, "Theory and Development" 1998, nr 1 (27).
 • Zboroń H., Kapitał społeczny jako kategoria socjoekonomiczna, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Zboroń H., Kapitał społeczny w refleksji etycznej, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.