PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 140 Gospodarka a środowisko | 87--100
Tytuł artykułu

Rozwój turystyki i rozwój zrównoważony

Warianty tytułu
The Development of Tourism and Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie teorii rozwoju turystyki i praktyki wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego w tej dziedzinie. Dodatkowym celem utylitarnym jest sformułowanie rekomendacji dla polityki turystycznej. Koncepcje rozwoju turystyki na ogół nie mają charakteru samoistnego, lecz znajdują oparcie teoretyczne w uniwersalnych koncepcjach wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie na szczeblu regionalnym i lokalnym, a dokładna analiza wpływu gospodarczego turystyki na rozwój lokalny i regionalny uzależniona jest od przyjętej teorii. Z przytoczonych w artykule wyników badań literaturowych wynika ogólny wniosek, iż występują znaczne ograniczenia w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju turystyki, przedstawione w drugiej części niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the hereby article is to present theories of tourism development and the practice of sustainable development implementation in this field. An additional utilitarian goal is to present recommendations for tourism policy. Tourism development concepts, in general, are not characterized by an autonomous nature, but find theoretical support in universal concepts of growth and socio-economic development, especially at regional and local level, while a detailed analysis of economic influence of tourism on local and regional development depends on the accepted theory. The results of literature studies illustrated in the article support the general conclusion that significant limitations occur in the implementation of sustainable tourism development principles presented in the second part of the hereby article. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Action for More Sustainable European Tourism, Raport of the Tourism Sustainability Group, Brussels, February 2007, http://ec.europa.eu (stan z 10.10.2010).
 • Agenda 21 for Tourism and Travel Industry, WTO, Madrid 1996.
 • Alejziak W, Geneza i rozwój teorii turystyki, "Folia Turistica" 1998, nr 4.
 • Alejziak W., Turystyka, Wyd. Albis, Kraków 1999.
 • Berbeka J., Berbeka K., Instrumenty ograniczania antropopresji turystyki na region recepcyjny, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interes ar iusza-mi, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 • Butler R. W, Sustainable Tourism - a State of the Art Review, "Tourism Geographies" 1999, no 1.
 • Butler R.W. (ed.), The tourism area life cycle, vol. 1, Channel View Publication, Clevedon 2006.
 • Camagni R., The concept of innovative millieu and its relevance for public policies, "Papers in Regional Scence" 1995, vol. 4, no. 74.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. Cedetu.PL, Warszawa 2007.
 • Derek M., Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? Turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 2.
 • Drążkiewicz J., Decentralizacja zarządzania państwem jako czynnik rozwoju turystyki, "Problemy Turystyki" 2007, nr 1-4.
 • Fiedor B. (red.), Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, skrypty AE we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 • Garścią E., Więcej optymizmu, "Aura" 2002, październik.
 • Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWE, Poznań 2002.
 • Gołembski G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Gorzelak G., Trwałość i zmiana: historia, transformacja i przyszłość polskich regionów, "Ekonomista" 2000, nr 4.
 • Grosse T, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 1.
 • Haan T. De, Ashworth G., Stabler M., The Tourist Destination as Product: the Case of Languedoc, [in:] G. Ashworth, B. Goodall (eds.), Marketing Tourism Places, Routlegde, London - New York 1990.
 • Jasiński M., Aspekty monokulturowe gospodarki turystycznej, Zeszyty Naukowe nr 20 Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2006.
 • Kaczmarek G., Turystyka panaceum na problemy społeczności lokalnych...?, [w:] Turystyka siłą napędową w działaniach na rzecz zwalczania skutków ubóstwa, tworzenia miejsc pracy i harmonii społecznej, Wydawnictwo Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003.
 • Kowalczyk A., Geografia tutyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Majewski J., Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Majewski J., Lane B., Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 2003.
 • Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 • Mowforth M., Munt I., Tourism and sustainability: development, globalization and new tourism in the Third World, Routledge, London 2009.
 • Nawrocka E., Rozwój turystyki w świetle Agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, referat przygotowany na: VII Międzynarodową Konferencję nt. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szklarska Poręba 18-21 października 2009.
 • Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Pike A., Rodrigues-Pose A., Tomaney J., Local and Regional Development, Routledge, London-New York 2006.
 • Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 r. Nr 62, poz. 627.
 • Russo A.P., A Re-foundation of the TALC for Heritage Cities, [in:] R.W. Butler (ed.), The tourism area life cycle, vol. 1, Channel View Publication, Clevedon 2006.
 • Shackleford P., Sustainable Tourism in the post Rio context: principles and programmes, [in:] "World Conference on Sustainble Tourism", Lanzarote 1995.
 • Shapley R., Telfer D.J., Tourism andDevelopmnet, Channel View Publications, Clevedon 2002.
 • Wodejko S. (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Wojtyna A., Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 • Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Żemła M., Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.