PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 21 | 92--98
Tytuł artykułu

Urban VIII i Benedict XIV - Reformers of the Canon Law

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Canonisations have been present in the Church since the very beginning. Throughout the centuries the formal way of bearing witness to the sanctity has changed, whereas its essence has remained unchanged. Undoubtedly, one of the most important reforms of the canon law was implemented by Pope Urban VIII, from whom the way without cult became a common way of proceeding towards canonization while the way of cult was an extraordinary proceeding. This great reformatory work of Urban VIII was continued and developed by his successor Pope Benedict XIV (1740-1758). Even before being elected the pope, Prosper Lambertini created his great work De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, which became a guidebook for the canonization process. (fragment of text)
Kanonizacje są obecne w Kościele od samego początku. Podczas wieków zmienił się formalny sposób dawania świadectwa o świętości, podczas gdy jego istota pozostała niezmienna. Bez wątpienia jedną z ważniejszych reform prawa kanonizacyjnego przeprowadził papież Urban VIII - od którego droga braku kultu stała się zwyczajną drogą postępowania zmierzającego ku kanonizacji, a droga kultu postępowaniem nadzwyczajnym. Wielkie dzieło reformy Urbana VIII kontynuował i rozwijał późniejszy jego następca papież Benedykt XIV (1740-1758). Prosper Lambertini jeszcze przed wyborem na papieża, stworzył swoje wielkie dzieło De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione - które stało się podręcznikiem do procesu kanonizacyjnego. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
92--98
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Amore A., Culto e canonizzazione dei santi nell'antichità cristiana, "Antonianum" 52(1977), 49-56.
 • Amore A., Le cause dei santi. Proposte per un aggiornamento, "Antonianum" 55(1980), 425-438.
 • Bar J. R., Uwagi na temat procesu beatyfikacyjnego, "Ateneum Kapłańskie" 54(1957), 293-299.
 • Benedictus XIV [Prosperus Lambertini]. De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canizatione. Prati 1839-1842, Voll. I- VII.
 • Benke J., Proces kanonizacyjny w rozwoju historycznym do czasów obecnych, Lublin 1957 (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL).
 • Białobok J., Heroiczność cnót w aspekcie prawa kanonicznego, "Prawo Kanoniczne" 19(1976), nr 3-4, 327-336.
 • Brosch J., Der Heiligsprechungsprozess per viam cultus, Roma 1938.
 • Casieri A., Attuale prassi procedurale da seguirsi nelle diocese per le cause di beatificazione e canonizzazione, "Monitor Ecclesiasticus" 100(1975), 169-182.
 • Crnica A., De canonizatione aequipollenti, "Monitor Ecclesiasticus" 86(1961), 258-280.
 • Dalla Torre G., Santità e diritto. Sondaggi della storia del diritto canonico, Torino 1999.
 • David P., Les sources de l'histoire de Pologne à l'époque de Piasts, Paris 1934, 59-72.
 • Eszer A., Pojęcie cnoty heroicznej w przekroju historycznym, in Elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, KUL, Lublin 24-26 IX 1992, ed. H. Misztal, Lublin 1993, 101-112.
 • Ferraro N., Postulazione e Postulatore, in Enciclopedia Cattolica, Vol. IX, Città del Vaticano 1952, kol. 1843-1847.
 • Filipazzi A.G., La prova del martirio nella prassi recente della Congregazione delle Causae dei Santi, Roma 1992.
 • Flisikowski L., Problem pewności moralnej w sprawach kanonizacyjnych, in Elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II, Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL Lublin 24-26. IX. 1992, ed. H. Misztal, Lublin 1993, 57-69.
 • Fokciński H., Potwierdzenie kultu w aktualnej praktyce Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, in Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), ed. P. Stanisz, Lublin 2001, s. 95-103.
 • Fokciński H., Potwierdzenie kultu. Kilka refleksji z okazji lektury piętnastego wydania "Index ac Status Causarum", in Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin ks. prof. Henryka Misztala, Lublin 2001, 465-479.
 • Frutaz A., La Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti, ed. 2. Città del Vaticano 1964.
 • Frutaz A., Storia e legenda, valore dogmatico e significato spirituale del culto dei santi, in Testi e documenti di vita sacerdotale di arte pastorale, Vol. XVI, Roma 1970, 401-410.
 • Gagna F., De processu canonizationes a primis Ecclesiae saeculis usque ad Codicem Iuris Canonici, Romae 1940.
 • Gangoiti B., De Processu historico et de M.P. "Sanctitas clarior", "Angelicum" 58(1981), 210-240.
 • Gangoiti B., Il processo apostolico di beatificazione, Scientia Catholica, Roma 1945.
 • Gierałtowski T., Znaczenie kultu prywatnego w sprawach kanonizacyjnych, Lublin 2004 (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL).
 • Gutiérrez J. L., Index ac status causarum, Congregatio per le Cause dei Santi, ed. Peculiaris cura P. Galavotti IV exeunte saeculo ipsius Congregationis, Citta del Vaticano 1999.
 • Gutiérrez J. L., La normativa actual sobre las causas de canonización, "Ius Canonicum" 32(1992), s. 39-65.
 • Gutiérrez J. L., L'istruttoria diocesiana nelle cause di canonizzazione, in Congregatio de Causis Sanctorum. Studium. Corso formative per istruire le Cause dei Santi, Vol. I: Parte Teologica, dispensae ad usum privatum auditorium, Cittá del Vaticano 2004, 183-261.
 • Gutiérrez J.L., Il carattere processuale dell'istruttoria diocesana nelle cause di canonizzazione, in Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin 25 kwietnia 2001 r.), ed. P. Stanisz, Lublin 2001, 55-73.
 • Gutiérrez J.L., Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV), in Ius Ecclesiae, Rivista Internazionale di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Giuffrè Editore, Vol. X - Num. 5(1993), 545-594.
 • Hertling L., Materiali per la storia del processo di canonizzazione, "Gregorianum" 16(1935), 170-195.
 • Lisowski J., Kanonizacja świętego Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej Kościoła dzisiaj i dawniej, Rzym 1953.
 • Löw G., La beatificazione nella storia, in Enciclopiedia Cattolica, Vol. II, Città del Vaticano 1949, kol. 1096-1100.
 • Löw G., La canonizzazione nella storia, in Enciclopedia Cattolica, Vol. III, Città del Vaticano 1949, kol. 569- 607.
 • Misztal H, Le causa di canonizzazione. Storia e procedura, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005.
 • Misztal H., Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin 1981.
 • Misztal H., Dokument jako środek dowodowy w historycznych sprawach beatyfikacyjnych, "Częstochowskie Studia Teologiczne" 5(1977), 213-237.
 • Misztal H., Drogi rozwoju postępowaniu kanonizacyjnego,"Częstochowskie Studia Teologiczne" 11(1983), 175-262.
 • Misztal H., Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, ed. L. Fiejdasz, Lublin 2009.
 • Misztal H., Kodyfikacje prawa kanonizacyjnego, in Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. bab. W. Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy urodzin, Lublin 2000, 463-484.
 • Misztal H., Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych, "Kościół i Prawo" 1(1981), Lublin 1981, 145-157.
 • Misztal H., Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, wyd. II, Lublin 2003.
 • Padacz W., Przejście od beatyfikacji do kanonizacji w procedurze kanonicznej, "Polonia Sacra" 9(1956), 165-172.
 • Padacz W., Sprawy historyczne w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, "Prawo Kanoniczne" 8(1965), nr 1-2, 91-100.
 • Pérez Tejera M. C., Elementos constitutivos del concepto teologio-canonico del martirio, Roma 1993.
 • Petrani A., W sprawie dekretu Aleksandra III Audivimus, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 16(1969), z. 5, 5-10.
 • Piacentini E., Il martirio nelle causae dei Santi. Concetto teologio-giuridico. Morte psicologica e martirio blanco. Procedura antica a moderna. Riforma paolina. Fermenti per ulteriori aggiornamenti, Roma 1979.
 • Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2010.
 • Rodrigo R., Manuale delle cause di beatificazione e canonizzazione, Roma 2004.
 • Rodrigo R., Manuale per istrire i processi di canonizzazione, Institutum Historicum Augustianorum Recollectorum, Roma 1991.
 • Ryłko S., Historia praktyki kanonizacji i beatyfikacji kultu świętych i błogosławionych, in Postępowanie kanonizacyjne, Vol. 1: Świętość kanonizowana, ed. Sz. T. Praśkiewicz, Kraków 2008, 63-71.
 • Świętość kanonizowana, Vol. 1-9, ed. S. T. Praśkiewicz, Kraków 2008-2013.
 • Urbanus VIII, Constitutio Apostolica: Caelestis Hierusalem cives, 5.7.1634, in Codex pro Postulatoribus, ed. Lauri-Fornari-Santarelli, ed. 4. Romae 1929, 286-292.
 • Urbanus VIII, Litterae enciclicae: De processibus rite conficiendis, 12.3.1631, in Codex pro Postulatoribus, ed. Lauri-Fornari-Santarelli, ed. 4. Romae 1929, 293-294.
 • Veraja F., Alcune proposte per il rinnovamento delle Cause dei Santi, "Monitor Ecclesiasticus" 105(1980), 305-322.
 • Veraja F., Commento alla nuova legislazione per le Cause dei Santi. Sussidi per lo studio delle Cause dei Santi, Roma 1983.
 • Veraja F., La beatificazione. Storia, problem, prospettive, Roma 1983.
 • Veraja F., La canonizzazione eqipollente e la questione dei miracoli nelle cause canonizzazione, "Apollinaris" 48(1975), 222-245, 475-500.
 • Veraja F., Le cause di canonizzazione dei Santi. Commento alla legislazione e guida practica, Cittá del Vaticano 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.