PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 20 | 39--51
Tytuł artykułu

Kontrowersje wokół projektowanych zmian w zakresie opodatkowania dotacji podatkiem od towarów i usług

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Controversy over Proposed Changes to the Taxation of Subsidies under the Act on the Goods and Services Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji oraz innych świadczeń o podobnym charakterze od lat budzi wiele kontrowersji w praktyce. Zasady opodatkowania dotacji szeroko omawiane były w doktrynie, stanowiły również przedmiot rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych. Obecnie w Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad obszernym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zaś jednym z zagadnień, które wywołuje wiele obaw i kontrowersji są projektowane zmiany w zakresie opodatkowania dotacji, w tym w szczególności dotacji przyznawanych w ramach programów unijnych, które stanowią formę ogólnej pomocy dla beneficjenta. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązujących zasad opodatkowania dotacji wynikających z przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz projektowanych zmian w tym zakresie. Z uwagi na rozmiar opracowania analizie poddano jedynie te regulacje, które statuują kryterium pozwalające uznać dotację za kwotę zwiększającą obrót podatnika oraz przesądzają o momencie powstania obowiązku podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The taxation of grants, subventions and other subsidies of a similar nature under the Act on the Goods and Services Act has for years aroused a great amount of controversy in practice. The principles of subsidies taxation have been widely discussed in Polish tax doctrine, the problem has also gained significance from the interpretations offered by the Court of Justice of the European Union and Polish administrative courts. Currently in the Government Legislation Centre a significant amendment to the Act on the Goods and Services Tax is being drafted and one of the issues that cause much concern and controversy is the proposed changes in taxation of subsidies, especially subsidies received as a part of European Funds, which constitute a form of general help for the beneficiary (operating subsidies covering a part of running costs). The aim of this paper is to present the currently binding principles of subsidies taxation under the regulation of national and European law as well as proposed amendments in that field. Due to the scope and length of the article it only analyses those provisions which set criteria of recognition whether the subsidy constitutes a consideration and determine the moment when chargeable event occurs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Szósta Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. UE L 1977 Nr 145, str. 1).
 • Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006 Nr 347, str. 1).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-184/00 z dnia 22 listopada 2001 r. Office des produits wallons ASBL przeciwko państwu belgijskiemu, "Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego" 2001, s. I-09115.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-353/00 z dnia 13 czerwca 2002 r. Keeping Newcastle Warm Limited przeciwko Commissioners of Customs and Excise, "Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego" 2002, s. I-05419.
 • Wyrok z dnia 9 marca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 116/07, SIP Lex nr 329217.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 marca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 116/07, SIP Lex nr 329217.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1171/07, SIP Lex 446789.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 2016/07, SIP Lex nr 466260.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 226/08, SIP Lex nr 467736.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 576/08, SIP Lex nr 477459.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 718/08; SIP Lex nr 491491.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2010 r., IBPP4/443-1685/09/JP.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2010 r., IPPP3-443-1111/09-4/JF.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2010 r., IPPP2-443-35/10-6/JB.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2010 r., IBPP4/443-387/10/EJ.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lipca 2010 r., IBPP4/443-662/10/AŚ.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 stycznia 2011 r., IBPP4/443-1684/10/KG.
 • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2011 r., IPPP3/443-204/11-4/JF.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 maja 2011 r., IBPP4/443-231/11/EJ.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2011 r., ILPP2/443-339/11-8/SJ.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt IPTPP1/443-172/11-4/AK.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 października 2011 r., IPTPP2/443-327/11-5/PM.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2012 r., IPTPP1/443-843/11-9/AK.
 • Pismo dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r., IPTPP1/443-982/11-4/RG.
 • Antonow D. Wpływ dyrektyw na wykładnię prawa podatkowego dokonywaną przez organy podatkowe, "Przegląd Podatkowy" 2006, nr 5.
 • Antonow D. Wpływ orzecznictwa ETS na wykładnię prawa podatkowego, "Jurysdykcja Podatkowa" 2008, nr 3.
 • Antonow D., Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Bartosiewicz A., Koncepcja skutku bezpośredniego prawa wspólnotowego na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, "Europejski Przegląd Sądowy" 2006, nr 1.
 • Bartosiewicz A., Wykładnia prowspólnotowa prawa krajowego a skutek bezpośredni norm dyrektyw, "Przegląd Podatkowy" 2006, nr 2.
 • Bartosiewicz A., R. Kubacki R., Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na wykładnię przepisów nowej ustawy o VAT, "Glosa" 2004, nr 5.
 • Bartosiewicz A., R. Kubacki R., VAT Komentarz 2012, SIP Lex.
 • Dyrektywa VAT. Komentarz, red. K. Sachs, R. Namysłowski, Warszawa 2008.
 • Kamiński A., Dotacje z funduszy UE a VAT, "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 4.
 • Kłoskowski K., Opodatkowanie środków otrzymywanych z programu EQUEL, "Doradca Podatnika" 2007, nr 9.
 • Lewandowski K., Fałkowski P., Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.
 • Małecki P., Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie, Warszawa 2011.
 • Michalik T., VAT. Komentarz, Warszawa 2010, Legalis.
 • Pawlik M., Praktyczne aspekty wykorzystania orzecznictwa ETS w procesie stosowania prawa podatkowego w Polsce, "Przegląd Podatkowy" 2008, nr 6.
 • Rogalska B., Opodatkowanie dotacji unijnych - podatek od towarów i usług, "Przegląd Podatkowy" 2010, nr 7.
 • Skorupa P., Wajda M., Dotacje i subwencje a VAT, "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 3.
 • Supera-Markowska M., Dotacje unijne a podatek od towarów i usług, "Przegląd Podatkowy" 2009, nr 9.
 • Zubrzycki J. , Leksykon VAT 2011, t. 1, Wrocław 2011.
 • Dobrakowska-Wittels M., VAT-em w dotacje unijne, http://wiadomości.ngo.pl
 • Interpelacja nr 7994 w sprawie naliczania podatku VAT od dotacji otrzymywanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej po wejściu w życie projektowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, www.sejm.gov.pl.
 • Projekt z 10 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, www.rcl.gov.pl.
 • Projekt z dnia 3 października 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, www.rcl.gov.pl.
 • Rostowski opodatkuje dotacje unijne, www.bankier.pl.
 • Uzasadnienie z dnia 10 sierpnia 2012 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, www.rcl.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.