PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 20 | 97--108
Tytuł artykułu

Czynniki rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie miasta i powiatu piaseczyńskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development Factors of Enterprises on the Example of the City and the Piaseczno District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Referat będzie poświęcony omówieniu działalności przedsiębiorstw w mieście i rejonie Piaseczna. Zdiagnozuję obecną sytuację na rynku przedsiębiorstw w Piasecznie. Następnie omówię wszystkie czynniki wpływające na działalność firm. W referacie określono rolę samorządu gminnego w rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto przedstawiono, w jaki sposób gmina oddziałuje na lokalne zjawiska gospodarcze. W referacie przedstawiam wyniki ankiet skierowanej do przedsiębiorców. W badaniu poddano ocenie znaczenie poszczególnych czynników rozwoju przedsiębiorstw. Przedstawię również wyniki ankiet, które przeprowadzę wśród swoich uczniów szkoły średniej, którzy wypowiedzą się na temat obecnej sytuacji funkcjonowania firm w rejonie piaseczyńskim. Na zakończenie dokonam podsumowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The report is an attempt to discuss activity of enterprises in the area of Piaseczno. Im try to diagnose cuwent situation on business market in Piaseczno. Next I am discuss talking over all factors in influencing the enterprises activity. The role of a commune government in the entrepreneurship development was defined. Furthermore, it is presented haw a commune influences local economic phenomena. In the paper I am presenting the results of questionnaires directed at entrepreneurs. In examination was subjected importance to the evaluation of individual development factors of enterprises. Later in my paper I am show present the results of surveys carried among students of a secondary school in Piaseczno. The students try to evaluate current situation of the enterprises functioning in the area of Piaseczno. At the end I summarize and drawing conclusions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Andrzejczak T., Lachiewicz S., Zdrajkowska H., Dynamika rozwoju sektora małych i średnich firm w województwie łódzkim w latach w 1994-1997, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 30/1998, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Bednarska D., Istota, charakter i rola małego biznesu w Polsce i na świecie, [w:] Zarządzanie małą firmą, red. H. Bieniok, Katowice 1996.
 • Bojewska B., Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie małym i _średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Warszawa 2002.
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Warszawa 1998.
 • Czternasty W., Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944-1991), "Zeszyty Naukowe" Seria II, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1, vol. 1,2000.
 • Kołodziejczyk D., Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, Studia i Monografie, 113, IERiGś, Warszawa 2002.
 • Krajewski K., Funkcjonowanie MP w warunkach gospodarki rynkowej i ich możliwości rozwojowe, Instytut Wspierania Przedsiębiorczości i Samorządności, http://www.medianet.pl/~multikra/ips2.htm.9].
 • Matejun M., Czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badan w mikroregionie łódzkim, Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka.
 • Marshall A., Industry and Trade. A Study of Industrial Technique and Business Organization; and Their Influences on the Conditions of Various Classes and Nations, Macmillan, London 1927.
 • Nogalski B., Rutka R., Wójczik-Karpacz A.,Czynniki dynamizujące rozwój małych przedsiębiorstw, [w:] Nogalski B., Rybicki J. (red.): Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Program rozwoju gminy Piaseczno na lata 2010-2020, s. 13. Zespół Programowy Koła PO w Piasecznie, Piaseczno 2010.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2003.
 • Śliwa J., Szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Wynagrodzenia", nr 1/2000, dodatek miesięczny nr 1.
 • Sochacka-Krysiak H., Zarządzanie gospodarką firmy i finansowanie gminy, Warszawa 2003.
 • Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu piaseczyńskiego, cz II: Strategia i program działań, Piaseczno grudzień 2003.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno, Dokument został sporządzony na zamówienie URZĘDU MIASTA i GMINY PIASECZNO przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju "Umbrella Project", Piaseczno, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.