PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 18 | 58--69
Tytuł artykułu

Aspekty kolizyjnoprawne transgranicznego łączenia się spółek

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conflict of Laws Issues Concerning Cross-Border Mergers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw spowodowała, że konieczne stało się stworzenie ram prawnych umożliwiających koncentrację gospodarczą. Przełomowym momentem dla funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej było przyjęcie dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2006 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dziesiąta Dyrektywa). Wprowadziła ona stosunkowo efektywną metodę restrukturyzacji przedsiębiorstwa, która stopniowo przyczyniać się ma do wzmocnienia rynku wewnętrznego. Celem niniejszego artykułu jest w analiza aspektów kolizyjnoprawnych związanych z transgranicznym łączeniem się spółek oraz ocena norm kolizyjnych wprowadzonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. W tym przedmiocie powstają wątpliwości czy przepisy te realizują podstawowe założenia Dziesiątej Dyrektywy, w szczególności wprowadzonej przez nią specyficznej procedury oraz mechanizmów dotyczących transgranicznego łączenia się spółek. (abstrakt oryginalny)
EN
International co-operation of companies caused that it became necessary to create a legal framework for economic concentration. A turning point for the functioning of the EU single market was the adoption of Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 2006 on cross-border mergers (Tenth Directive). It has introduced a relatively effective method for companies restructuring, which should gradually contribute to strengthening the internal market. The purpose of this paper is to analyze the conflict of laws issues of cross-border mergers of companies and assess the regulations introduced in the Act of 4 February 2011 - Private international law. There are doubts whether these provisions implement the basic assumptions of the Tenth Directive, in particular, the specific procedures and mechanisms for cross-border mergers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
58--69
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, (Dz.Urz. UE Nr L 310 z 25 listopada 2005 r., s. 1).
 • Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2008, Nr 86, poz. 524.
 • Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. U. 1965, Nr 46, poz. 290 ze zm.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. U. 2011, Nr 80, poz. 432.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1936 r., III C 1167/35 (Zb.Urz. 1937, poz. 318).
 • J. Balcarczyk, Wybrane problemy związane z projektem ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, Rejent 2009/ 7-8.
 • A. Kozakiewicz, W. Krukowski, Co dalej z kodyfikacją prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce?, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003/ 4.
 • N. Krause, N. Kupla, Grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen nach SEVIC Systems und der EU-Verschmelzungsrichtlinie, AG 2006/ 7.
 • T. Krzywicki, Nowelizacja szwajcarskiego prawa spółek w latach 2000-2007, Actio Pro Socio - Wissenschaftliche Studie zur Rechtsvergleichung 2007.
 • A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010.
 • K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i polskiego [w:] Europejskie prawo spółek. Tom IV. Spółki zagraniczne w Polsce (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Warszawa 2008.
 • M. Pazdan, O potrzebie reformy polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i niektórych proponowanych rozwiązaniach, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2000/ 3.
 • M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2001.
 • M. Pazdan [w:] System prawa handlowego. Prawo spółek handlowych (red. S. Włodyka), Tom 2A, Warszawa 2007.
 • M. Pazdan, Założenia i główne kierunki reformy prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce, PiP 1999/ 3.
 • J. Poczobut, Osoby prawne w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Projekt nowelizacji ustawy, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2000/ 3.
 • S. Sołtysiński, Prawo właściwe dla spółek prawa handlowego, Rejent 2001/ 7-8.
 • M. Szydło, Statut personalny osób prawnych w projekcie nowej ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007/ 1.
 • M. Szydło, Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej, Rejent 2006/ 12.
 • T. Targosz (w:) Europejskie prawo spółek. Tom IV. Spółki zagraniczne w Polsce (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Warszawa 2008.
 • E. Wieczorek, Transgraniczna fuzja spółek w aspekcie kolizyjnoprawnym, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2009/ 7.
 • A. Zabłocka, Uprawnieni drugiej kategorii? Możliwość realizacji wolności przedsiębiorczości przez spółki w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Kwartalnik Prawa Publicznego 2002/ 1-2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.