PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 17 | 44--58
Tytuł artykułu

Pobożne fundacje w prawie kanonicznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Religious Foundations in the Canon Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie pobożnych fundacji nabiera w dzisiejszym świecie ogromnego znaczenia. Zarówno przepisy prawa cywilnego jak i prawa kanonicznego podają konkretne ustalenia dotyczące tworzenia, zabezpieczenia majątku, określania statutu oraz wypełnianie zobowiązań wynikające z pobożnych fundacji. Opracowanie dotyczy przepisów prawa kanonicznego i świeckiego na temat pobożnych fundacji i zapisów. W artykule zostały przedstawione następujące problemy: pojęcie pobożnej fundacji; podmioty zdolne do utworzenia fundacji kościelnej; akt fundacyjny; statut fundacji; nadzór nad fundacją kościelną; ustanie fundacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of pious foundations in the world today takes on great importance. Both civil law and canon law, give specific arrangements for the creation, protection of property, determining the statute and the fulfillment of the obligations arising from the pious foundations. The development relates to the provisions of canon law and secular on the pious foundations and bequests. In the article the presented following problems remained: comprehending a religious foundation; entities able to establish a church foundation; foundation act; articles of association of the foundation; supervision of the church foundation; standing still of the foundation. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Numer
Strony
44--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku, Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. 1984 nr 21, poz. 94 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. 1989 Nr 29 poz. 154.
 • Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r., Dz. U. 1990 Nr 31 poz. 188.
 • Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1990 r., Dz. U. 1990 Nr 45 poz. 265.
 • Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Dz. U. 1991 Nr 66 poz. 287.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. 1995 Nr 97 poz. 482.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U.1997 Nr 41 poz. 252.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 1997 Nr 115 poz.741 ze zm.
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz. U. z 1997 r., Nr 140 poz. 939.
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działalności administracji Rządowej, Dz. U. 1997 Nr 141 poz. 943.
 • Codex Iuris CanoniciauctoritateIoannis Pauli II promulgates, Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład Polski zatwierdzony przez Konferencje Episkopatu Polski, Pallotinum 1984.
 • Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 5 października 1994 r. (W 1/94), OTK 1994/2, poz. 47.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 1993 r. III CZP 88/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 14.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 18 stycznia 1994 r. (K 9/93), OTK 1994/1, poz. 3.
 • Sąd Najwyższy w Postanowieniu z 19 czerwca 1996 r., III CZP 66/96 OSNC 1996, nr 10, poz. 133.
 • Blicharz J., Ustawa o fundacjach. Komentarz, Kolonia 2002.
 • Bugajna - Sporczyk D., Status fundatora-problematyka następstwa prawnego, Palestra 1994, nr 1-2.
 • Cioch H., Fundacje u ujęciu prawa polskiego na tle prawno porównawczym, Lublin 1995 r.
 • Cioch H., Istota fundacji kościelnej. [w:] Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala, Lublin 2001 r.
 • Cioch H., Prawo fundacyjne, Zakamycze 2005.
 • Cioch H., Statut fundacji, Nowe Prawo. 1987, nr 2.
 • Dłużak K., Fundacja w praktyce notarialnej, Rejent 1992, nr 2.
 • Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz. Łomianki 2003.
 • Kełpińska K., Dokumentowanie fundacji w akcie notarialnym, Rejent 1993, nr 6.
 • Kidyba A., Ustawa o fundacjach. Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 1997.
 • Klein A., Ewolucja instytucji osobowości prawnej [w:] Tendencje rozwoju prawa cywilnego. Zbiór studiów, red. E. Łętowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.
 • Niemirka B., Statut fundacji, Warszawa 1998.
 • Stecki L., Fundacja. Tom I, Toruń 1996.
 • Stecki L., Fundacja. Tom III, Toruń 1996.
 • Strzępka J.,[w:] J. Strzępka, B. Sagan, Prawo o fundacjach. Komentarz, Katowice 1992.
 • Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2005.
 • Wasilewski A., Prawna problematyka fundacji. Zagadnienia podstawowe, Państwo i Prawo 1984, nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.